Kupoprodaja

Kupoprodaja

Propis o zapošljavanju u bankama koje posluju sa kamatom?

Pitanje: Kakav je propis o zapošljavanju u bankama koje posluju sa kamatom i kakav je propis korištenja njenih usluga?  Odgovor: Zapošljavanje u takvim bankama je zabranjeno, zato što uposlenici u takvim bankama zapravo pomažu banku u kamatnom poslovanju, i time ulaze pod prokletstvo koje je spomenuto u vjerodostojnom hadisu Allahovog...
Kupoprodaja

Uzimanje poklona od osobe koja prakticira kamatno poslovanje?

Pitanje: Je li dozvoljeno prihvatiti poklon od osobe koja posluje na kamatnim principima? Odgovor: Allahov Poslanik trgovao je sa židovima, dakle  sklapao je sa njima kupoprodajne ugovore, a isto tako od njih je prihvatao poklone iako su radili sa kamatom.Kazao je Uzvišeni Allah: “I zbog teškog nasilja jevreja, Mi smo...
Kupoprodaja

Rad u prodavnici u kojoj se prodaje alkohol?

Pitanje:Es-selamu alejkum! Radim s roditeljima na mjestu gdje se prodaje alkohol (u manjim količinama). Oduvijek mi je to smetalo, a hvala Allahu pogotovo u zadnje vrijeme te sam se počeo dvoumiti da li da napustim taj posao. Sve bi bilo puno jednostavnije da nisu roditelji u pitanju i pomoć njima....