Hadždž i umra

Hadždž i umra

Da li se po hanefijskom mezhebu nijjet za hadždž izgovara naglas?

Pitanje: Da li se po hanefijskom mezhebu nijjet za hadždž izgovara naglas? Odgovor: Nijjet (iskrena namjera) je uvjet za ispravnost ibadeta. Nijjet mora prethoditi djelu, jer u protivnom djelo nije validno. Što se tiče načina donošenja nijjeta, islamski učenjaci su složni da se to čini srcem, iako neki pravnici smatraju...
Hadždž i umra

Je li mužu obaveza da finansira suprugin odlazak na hadždž?

Pitanje: Ako muž posjeduje dovoljno materijalnih sredstava, je li mu obaveza da pošalje svoju suprugu na hadždž?Odgovor: Mužu nije obaveza da finansira suprugin odlazak na hadždž pa makar bio imućan, jer to se smatra pohvalnim djelom zbog kojeg će biti nagrađen ako ga učini, a ako ne učini, neće biti...