Zekat

Zekat

Izdvajanje zekata za kupovinu ili renoviranje mesdžida?

Pitanje: Da li je dozvoljeno pare od zekata dati za kupovinu prostorija za mesdžid ili renoviranje mesdžida, kupovinu tepiha i ostalih potrepština za mesdžid?Odgovor: Hvala Allahu Gospodaru svjetova. Neka su salat i selam na Allahovog odabranog roba i poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji slijede njegovu uputu....