Vjerovanje u poslanike

Vjerovanje u poslanike

Propis o psovanju Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

Pitanje: Da li psovač Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, postaje nevjernik samim činom psovanja ili se uvjetuje da to ohalali? Odgovor: Ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tabiini i oni koji su došli nakon njih iz reda ehli-sunneta, složni su da onaj koji kaže ili uradi nešto što...