Albumi poznatih učača ilahija

Albumi poznatih učača ilahija

Album Muhammeda el-Berraqa – TAJRU-L-MEHABBETI – NOVO

Br. Tema Snimi 1 Ujun esh-sewq   2 Tuzahim bid-damir humum   3 Nuru-l-Allah 4 Men semia kawli 5 Lehlel el-vefa 6  Ja merhaba billi lifuna 7  Ja merhaba bi dujuf 8 Ja habube el-wesmi 9 Ham tajr el-mehabbeti 10 Es-shifahu bi zikrah  11  El-hub hajakum   12 Dema el-mehabbeti...