Aktuelno

AktuelnoISTAKNUTO

Politika je emanet Piše: mr. Osman Smajlović   Plemeniti ashab Ebu Zerr, Allah bio sa njim zadovoljan, obratio se Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, riječima:"Allahov Poslaniče, zar me nećeš postaviti na neki položaj?" ( Muslim) Tražio je položaj sa kojeg će upravljati i vladati ljudima. Odgovor  Allahovog Poslanika, sallallahu...
AktuelnoISTAKNUTO

Islamsko poimanje politike

Piše: Abdulvaris Ribo Politika je proces koji obuhvata svaku aktivnost i djelovanje koje se vezuje za brigu i upravljenje narodom i zajednicom u ekonomskom, socijalno-društvenom, obrazovnom i duhovnom smislu ili upravljanje državom, aktivnostima pojedinca, sudstvom, vanjskim poslovima i odnosima, odbranom naroda, vjere i imovine. Politika podrazumijeva i narodno upravljanje svojim...
AktuelnoISTAKNUTO

Društvo spektakla

Piše: Mithad R. Ćeman Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Sigurno ćete slijediti običaje onih prije vas: pedalj po pedalj, lakat po lakat, pa kada bi oni ušli čak i u gušterovu rupu, i vi biste krenuli za njima.” “Allahov Poslaniče, misliš li...
AktuelnoISTAKNUTO

Kad nasrne brat na brata…

Piše: Muhamed Ikanović Polahko se zakuhava. Sablje se oštre. Munje se na vidiku nadziru…. Taman kad se situacija prilično smirila po pitanju različitih stavova u nekim pitanjima i kada počinjemo da ubiremo plodove višegodišnjeg truda ujedinjavanja džamijskih safova, politička scena uveliko počinje da biva mjestom sukoba i okršaja, baš one...
AktuelnoISTAKNUTO

Licemjeri u našim redovima

Piše: Abdulvaris Ribo Kroz historiju islamskog ummeta uvijek je među iskrenim muslimanima bilo izdajnika i licemjera-munafika. U početku licemjere i izdajnike nije lahko otkriti i uočiti, pa je potrebno duže vrijeme da se oni sami otkriju svojim djelima, riječima i stavovima. Izdajništvo i licemjerstvo u vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi...
AktuelnoISTAKNUTO

Ustrajnost – glavni faktor uspjeha

Piše: Muhamed Ikanović “Oni koji govore: ‘Naš Gospodar je Allah!’ – i istraju na pravom putu, neka se ničega ne boje, i ni za čim nek ne tuguju.” (El-Ahkaf, 13) “Onima koji govore: ‘Gospodar naš je Allah’, pa poslije ostanu pri tome – dolaze meleki: ‘Ne bojte se i ne...
AktuelnoISTAKNUTO

Kako nekada tako i sada

Priredio: Mithad R. Ćeman Se‘īd b. El-Musejjib bio je ustrajan u pogledu istine: nije se dodvoravao vlastima niti je šutio na njihove propuste. Se‘īd se tako postavljao i prema emevijskim vladarima u situaciji kada se nisu postupali ispravno, što je dovelo do loših odnosa sa Emevijama. Se‘īd nikako nije uzimao novac koji mu je pripadao...
1 2 3 56
Page 1 of 56