Aktuelno

AktuelnoISTAKNUTO

Vrijednost svetog mjeseca zul-ka’de

Priredio: Adnan Fetić Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, i neka su salavat i selam na Allahovog najodabranijeg roba, Muhammeda, na njegovu časnu porodicu i sve njegove ashabe. U islamu su četiri sveta mjeseca: muharrem, redžeb, zul-ka’de i zul-hidže, u kojima je, zbog njihove svetosti i vrijednosti, Allah zabranio činjenje zuluma,...
AktuelnoISTAKNUTO

Faraonska filozofija života

Piše: Mr. Osman Smajlović Faraon je ličnost kroz koju Kur’an opisuje čitavu jednu kategoriju ljudi, njihov pristup životu, filozofiju življenja utemeljenu na oholosti i, mogli bismo kazati, megalomaniji, direktno suprotstavljenoj svemu što su Božiji poslanici naučavali i čemu vjera poziva. O svemu tome Allah kazuje u Kur’anu pozivajući nas da...
AktuelnoISTAKNUTO

Zaboravljeni ibadet: post u mjesecu ša‘banu

Piše: mr. Elvedin Pezić Mjesec ša‘ban odlikuje se u odnosu na druge mjesece, između ostalog, i po jednom, danas zapostavljenom, ibadetu – postu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mnogo je postio u mjesecu ša‘banu, zato što se u njemu uzdižu djela Uzvišenom Allahu i zato što su ljudi u...
AktuelnoISTAKNUTO

Muke jednog pastira

Piše: Muhamed Ikanović Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Svi ste vi pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado. Vođa je pastir i odgovoran je za svoje stado. Čovjek je pastir u svojoj porodici i odgovoran je za svoje stado. Žena je pastirica u kući svoga muža...
AktuelnoISTAKNUTO

Dobar sluga, a loš vladar

Piše: Muhamed Ikanović  U zadnje vrijeme u više sam navrata imao priliku da slušam i čitam o Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kao vrlom ekonomisti i njegovim ekonomskim potezima, kao i o nekim ashabima koji su posjedovali imetka čija bi vrijednost u današnje vrijeme iznosila milijarde. Naravno, poznato je da...
AktuelnoISTAKNUTO

Kako pravimo„gay-a“?!

Priredio: Muaz Smajlović  Ispod populističkog naslova ovog teksta se krije pogled iz drugog ugla na pitanje koje – ponovo – ovih dana nameće se našem društvo, a koje na globalnom planu je postalo pitanje kojem se ljudi svrstavaju u „ove“ ili „one“. Ipak, za razliku od „naprednih država“, naše društvo...
AktuelnoISTAKNUTO

Zaštita biljnog i životinjskog svijeta

Piše: Vedad Mustedanagić Zaštita čovjekovog života jedna je od osnovnih intencija šerijata koju treba zaštiti sa svih aspekata. Međutim, čovjekov život, kao i njegovo zdravlje, već odavno su narušeni, urušavanjem njegovog mjesta boravka (planete Zemlje), njegovog izvora prehranjivanja – biljnog i životinjskog svijeta i mentalnim vrbovanjem da što više konzumira...
AktuelnoISTAKNUTO

Bajramska hutba

Priredio: Hajrudin Tahir Ahmetović Zahvala pripada samo Allahu, Gospodaru svih svjetova, Njega hvalimo, od Njega pomoć, oprost i uputu tražimo, Njemu se kajemo, kod Njega tražimo utočište od zla naših duša i naših loših djela. Koga Allah iz Svoje milosti uputi, nema toga ko će ga u zabludu odvesti, a...
AktuelnoISTAKNUTO

Pokušaji davanja “mita” Bogu

Piše: mr. Vedad Mustedanagić U ime Allaha, Svemilosnog, Samilosnog. Želja nam je da kroz ovaj tekst osvijestimo i afirmišemo temu pravnilnog odnosa poslodavac-radnik i ispravno stečene (halal) imovine. Istakli smo jedan segment koji je prisutan, a koji ima negativan odjek u našem društvu. Ovakav pristup nije vezan samo za muslimane,...
AktuelnoISTAKNUTO

Bitku bije Orlovića Fata

Piše: Amir Durmić Napomena: Prije više od deset godina napisao sam stihove koje sam posvetio nani Fati Orlović i njenoj lavovskoj borbi protiv cijelog sistema utemeljenom na nepravdi i zločinu. Evo, nakon više od jedne decenije, naša nana Fata dočekala je dan da se iz njene avlije ukloni crkva koja...
1 2 3 59
Page 1 of 59