Akida

Akida

Noć vrijednija od hiljadu mjeseci…

Piše: Smail L. Handžić Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem, bi posebno bio pažljiv u iščekivanju noći Kadra, znajući i žudeći za svim njenim vrijednostima, ali i želeći da na njenu posebnost ukaže i čitavom ummetu. Noćima zadnje trećine ramazana bi budan bdio, provodio bi ih u ibadetu i ne...
Akida

I sa sljedbenicima Knjige na najljepši način raspravljajte

Priredio: Mr. Hakija KanurićIbnul-Kajjim, Allah mu se smilovao, jedan od velikih islamskih autoriteta koji je živio u osmom hidžretskom stoljeću, rekao je: "Vodio sam raspravu sa, po znanju i ugledu, jednim od najistaknutijih jehuda (jevreja) i rekao sam mu: - Vi, poričući Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, vrijeđate i omalovažavate...
Akida

Poštivanje uleme i način ophođenja prema njima

Priredio: Ersan Grahovac   Od vrlina učenika je da poštuje učenjake, da je ponizan pred njima, da pazi na njihovu čast, da se čuva da im šta loše ne učini ili umanji od njihove vrijednosti, pošto učenjaci zaslužuju veliku počast i veliko mjesto. (1) Prenesene su brojne izreke od ashaba i...
1 24 25 26
Page 26 of 26