Poezija

Kao utopljenik…

891views


Koliko se ja islamu dajem, Rabbe moj,

Malo hodim, pa stanem

Svjestan ja sam, da sve od Te je

Pa i riječi ove što mi u srcu leže


Ali srce nekad lažnu nadu slijedi

Na pučini ovoj ono lahko

Na hridi iskušenja se nasuče


Kao utopljenik, jecajem Te zovem

U grču, oprost molim

Potonem umalo, ali me Ti spaseš

Od Milostivih Ti si, Bože moj, Najmilostiviji


Možda u tome i hajr je

Da se nakon tegobe jače Tebi vratim

Kad se duša stisne u grudima od tegobe

I srce u očaju vapi

Tad pouzdano znam da samo Tebe tražim


Zato Rabbe ne prepusti me samom sebi

Ni damara jednog

Jer sve mimo blizine Tvoje

Za insana je bol…

Nedim Botić