PITANJA I ODGOVORI

Kako treba postupiti čovjek koji iz neznanja, odnosno zbog zaborava naklanja nekoliko namaza, ali ne po redu?

3kviews

Pitanje: Kako treba postupiti čovjek koji iz neznanja, odnosno zbog zaborava naklanja nekoliko namaza, ali ne po redu?

Odgovor: U vezi s tim islamski autoriteti imaju različite stavove. Istina je da nije dužan ništa poduzeti onaj čovjek koji iz neznanja, odnosno zbog zaborava naklanja nekoliko namaza, ali ne po redu, na temelju ajeta: “Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo!” (el-Bekara, 286), i na osnovi Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Allah je mojim sljedbenicima oprostio ono što učine iz greške, zaborava i ono na šta budu prisiljeni.” (Ibn Madža, 2043)

Šejh Muhammed b. Usejmin