Hutbe

Kako postići bereket u našim kućama?

698pregledi
Hatib: Nezim Halilović Muderris

Braćo i sestre u islamu! Danas 23. rebiu-l-evvela 1430.h., što odgovara 20. martu 2009. godine, hutbu sam naslovio sa “Kako postići bereket u našim kućama”? Na ovu temu govorim u vrijeme sve veće socijalne krize u Bosni i Hercegovini, gdje veliki broj građana ove lijepe zemlje nema osnovne uslove za život i gdje i oni koji posjeduju imetak, u njemu nemaju bereketa.

U toku oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu svi mi koji smo branili i oslobađali državu smo bili u približno istoj poziciji, kada smo imali oskudnu opskrbu, ali su nam srca nekako bila punija, bili smo zadovoljniji i u onome što smo imali, jednom riječju bilo je bereketa. U ovom vremenu globalne ekonomske krize, koja posebno pogađa male zemlje, male narode i obični pošteni svijet, svi su zabrinuti; radnici zbog otpuštanja sa posla, skraćivanja radnog vremena, umanjenja i kašnjenja plaća, penzioneri i invalidi zbog kašnjenja penzija i primanja, nezaposleni zbog još težeg i neizvjesnijeg zaposlenja, proizvođači zbog nemogućnosti plasmana robe i prinosa i td..

U takvim okolnostima veoma je važno štediti ono što se ima, te posijati što više zemlje, jer je i to jedan od načina lakšeg preživljavanja, a Bosna i Hercegovina je, a posebno Federacija, potpuno neobrađena i napuštana. Ona čeka vrijedne ruke i mehanizaciju, da je obrade i ona će uz Allahovu, dž.š., pomoć to višestruko vratiit. Dolazi braćom i sestre vrijeme borbe za zdravu hranu, gdje će se zdrava hrana plaćati mnogo skuplje, nego modificirana, koja je proizvedena na bazi hemije i predstavlja pravi otrov, a mi takvu hranu svakodnevno unosimo u naše organizme.

Postavlja se pitanje: Kako preživiti bez plate i bez bilo kakvih primanja? Preživljavali smo i u toku oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i prije toga, bez plaća i bez bilo čega, a naši roditelji koji su imali ne duplo već po nekoliko puta više djecenego mi, koji su djecu školovali i zapošljavali, a nikada nisu primili platu, već su pošteno, baveći se zemljoradnjom i to na primitivan način, bez korištenja mehanizacije, uspijevali da organiziraju život mnogo bolje nego mi danas, pa ćemo inša-Allah ako budemo vrijedni i čestiti preživjeti i ovo vrijeme, ako budemo htjeli i znali i ako oni koji imaju budu solidarni sa onima koji zaista nemaju i ne mogu imati, a mnogo je onih koji su navikli da traže i čekaju pomoć, a ne žele da se potrude da poprave svoje stanje.
Kaže Allah, s.w.t.:
“A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im blagodati i s’ neba i iz zemlje slali, ali oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili.” (Suretu Al-A’raf, 96)
Allah, dž.š., u citiranom ajetu potvrđuje da bi On, s.w.t., ljudima, da su vjerovali dao raznovrsne blagodati s’ neba i zemlje, ali ljudi su skloni poricanju Njegovih ni’meta. Sa koliko su blagodati počašćeni ljudi, kojima je Allah, s.w.t., potčinio sve na Zemlji i učinio ih najmjesnicima (halifama)?!
Braćo i sestre, veoma je važno znati na koji način se postiže bereket u kućama Allahovih, dž.š., robova, a na koji način se bereket uskraćuje. Zbog kratkoće vremena ćemo inša-Allah navesti samo neke od stvari koje povećavaju bereket:

Započinjanje svih poslova bismilom:
Kao sljedbenici sunneta Poslanika, s.a.v.s., dužni smo sve hairli poslove, a vjernici čine samo hajr, započinjati sa Bismillom (sa Allahovim, dž.š., imenom). Dužni smo učiti Bismillu, kada se: budimo, ustajemo, abdestimo, klanjamo, čistimo, sjedimo i razgovaramo sa našim porodicama, jedemo, čitamo, izlazimo iz kuće, izvršavamo radne obaveze, koristimo javni prijevoz, komuniciramo sa ljudima na javnim mjestima, vraćamo se kući i td.. Dužni smo da jedemo i pijemo desnom rukom i sa Bismillom, jer prokleti šejtan jede i pije lijevom rukom, da ulazimo u kuću desnom, a izlazimo lijevom nogom, sa Bismillom i sa selamom. Na taj način učeći Bismillu, utječući se od prokletog šejtana učeći Euzubillu, učeći dove prilikom sastajanja supružnika i prilikom ulaska i izlaska iz mokrog čvora, mi se uz Allahovu, dž.š., pomoć potpuno štitimo od prokletih šejtana i svaki naš posao se završava sa hajrom.
Kaže Poslanik, s.a.v.s.:
Prenosi Džabir ibn Abdullah, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kada neko uđe u kuću, pa spomene Allahovo ime pri ulasku i jelu, kaže šejtan (družini): “Nema vam ni konaka ni večere.” A kada uđe i ne spomene Allahovo ime pri ulasku, kaže šejtan (družini): “Našli ste konak!” A kada ne spomene Allahovo ime pri jelu, kaže (šejtan): “Našli ste i konak i večeru.” (Ebu Davud)

Obavljanje i naređivanje obavljanja namaza:
Kaže Allah, dž.š.:
 „Naredi čeljadi svojoj da obavlja namaz i istraj u tome! Mi ne tražimo od tebe da se sam hraniš, Mi ćemo te hraniti! A lijep svršetak čeka bogobojazne!“ (Suretu Ta-Ha, 132)
Kada nam braćo i sestre, naš Gospodar naređuje namaza i naređivanje istog članovima domaćinstva, a On, samo On, daje nafaku, ništa nas od dunjaluka ne smije spriječiti u njegovu obavljanju. Pored propisanh namaza, koje klanjamo u džematu, posebno mjesto u knjigama naših djela imaju nafile, kao: salatul-lejl (noćni namaz), duha namaz i hadždže namaz itd..

Halal opskrba:
Posebno mjesto u pogledu bereketa zauzima halal opskrba.  Kaže Poslanik, s.a.v.s.:
Prenosi Abdur-Rahman bin Budždud, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s.., rekao: “Najbolji dinar koji čovjek daje je dinar za porodicu, dinar za jahalicu na Allahovu putu i dinar koji daje saborcima na Allahovu putu.” (Muslim)
Slijedeća predaja koju bilježe dva imama u sahihima, pojašnjava nagradu za izdržavanje porodice.
Prenosi Sa’d ibn Ebi Vekkas, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ti nećeš podijeliti ništa sa čime želiš samo Allahovo lice, a da za to nećeš biti nagrađen, pa i za zalogaj koji stavljaš u usta svoje supruge!” (Mettefek alejhi)

Čuvanje rodbinsih veza:
Prenosi Enes r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko želi da mu se poveća rizk (opskrba) i da ima ugodan život, neka čuva rodbinske veze!” (Buharija)
– čišćenje imetka kroz zekat, učenje Kur’ana, poslušnost roditeljima, islamski odgoj djece, islamsko ophođenje supružnika, dova, sadaka, islamsko oblačenje, održavanje čistoće tijela, odijela i mjesta stanovanja, zajedničko jelo i negledanje razvratnih scena u štampi i elektronskim medijima…

Braćo i sestre, čvrsto se prihvatimo Allahova, dž.š., užeta i ne umirimo drugačije nego kao muslimani! Budimo od onih koji su stalno u ibadetu i koji se natječu u dobru.
Molim Allaha, dž.š., da nam pomogne da sačuvamo svjetlo islama ovdje u BiH, da naše kuće učini kućama istigfara, bereketa i rahmeta, da uputi našu djecu i potomke, da ih se ne stidimo i da se oni nas ne stide, da nam bude milostiv na Sudnjem danu i da nas uvede u džennete u društvu sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima.
Sarajevo: 23 . rebiu-l-ahir 1430.h.    20. mart 2009.god                     
Hutba: Džamija “Kralj Fahd
Nezim Halilović Muderris

Prvi put objavljeno: petak, 20 Ožujak 2009 08:26