Tefsir

Kako je Kur’an odgajao majke pravovjernih (1 dio)

552pregledi
Priredio: Muhamed Ikanović
U narednih nekoliko redaka navest ćemo kratak komentar nekoliko kur’anskih ajeta koji govore o tome na koji je način Kur’an posebno odgajao majke pravovjernih, jer posebni ljudi zaslužuju poseban odgoj. Ovi ajeti nalaze se u suri El-Ahzab.
”O žene Vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene! Ako se Allaha bojite, na sebe pažnju govorom ne skrećite, pa da u napast dođe onaj čije je srce bolesno, i neusiljeno govorite!
U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte, i molitvu obavljajte i zekat dajite, i Allaha i Poslanika Njegova slušajte! Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti. I pamtite Allahove ajete i mudrost, koja se kazuje u domovima vašim; Allah je, uistinu, dobar i sve zna.
Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i ženama koje dijele zekat i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha – Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio.
Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s pravog puta.” (El-Ahzab, 32.-36.)

Ovi ajeti počinju riječima: ”O žene Vjerovjesnikove…”, čime se želi nagovijestiti kome se upućuje poziv kako bi se za njega pripremile, a i važnosti onoga o čemu će biti obaviještene putem kur’anskih ajeta s obzirom da su žene Vjerovjesnikove i da su odabrane u odnosu na ostale žene, što i naglašava nastavak ajeta: ”…vi niste kao druge žene…”
”Ako se Allaha bojite…”, ovo je uvjet uspjeha, jer ne znači da će nas blizina dobrih ljudi u svakom slučaju spasiti, kao što to Kur’an jasno naznačava u slučaju žena Nuha, alejhis-selam, i Luta, alejhis-selam: ”Allah navodi kao pouku onima koji ne vjeruju ženu Nuhovu i ženu Lutovu: bile su udate za dva čestita roba Naša, ali su prema njima licemjerne bile – i njih dvojica im neće ništa moći kod Allaha pomoći, i reći će se: ‘Ulazite vas dvije u vatru, sa onima koji ulaze!'”(Et-Tahrim, 10). Pogrešno je shvatanje da će druženje sa dobrim ljudima biti uzrokom zaštite od kazne. I mnogi ljudi u našem podneblju imaju običaj hvaliti se kako su im djedovi ili očevi bili dobri vjernici, dok oni sami nisu ni blizu onoga na čemu su bili njihovi očevi i djedovi od imana i slijeđenja kur’anskih principa. Naravno, ako komšija ima dobru platu, to ne znači da ćemo i mi lijepo živjeti.

 
”Ako se Allaha bojite…”, tj. ako ustrajete u bogobojaznosti jer je poznato da su žene Poslanika, alejhis-salatu ves-selam, bile bogobojazne i prije objave ovog ajeta. Poredimo ovaj kur’anski pristup i ono što mi vidimo u svojoj svakodnevnci onda kada želimo da jedni druge posavjetujemo. Mnoge bi naljutili ako bismo im rekli: ”Allaha se boj”, ili ”da ti Allah oprosti”, ili ”Allah te uputio/la”, jer neki to shvaćaju kao uvredu i odmah pomisle: ”Šta mi to govori a ja se bojim Allaha”, ili čujemo odgovor: ”Pa zar ja nisam upućen” i sl. S druge strane Kur’an čak ženama Poslanika, alejhis-salatu ves-selam, napominje bogobojaznost, a porediti njihov iman i naš je apsurdno.
 
“…na sebe pažnju govorom ne skrećite”, govore o tome da je njihovo mjesto posebno u odnosu na ostale žene i da je ženino zavođenje govorom i uljepšavanje govora djelo koje je suprotno bogobojaznosti.
 
”…pa da u napast dođe onaj čije je srce bolesno, i neusiljeno govorite”, u ovom dijelu ajeta pojašnjava se da je jedan od načina kojima žena zavodi muškarca uljepšavanje govora, tj. nježnoća i slatkorječivost govora prilikom komuniciranja sa muškarcem, za čim muslimanka sigurno nema nikakve potrebe. Naravno, u tome su najslabiji oni u čijem srcu već postoji bolest. To je zbog toga što je u prirodi muškarca naklonjenost ljepšem spolu i na tom ispitu muškarci vrlo često padaju, tj. pokleknu pred iskušenjem žena, a za to je nekada potreban i vrlo mali razlog, pa čak i uljepšavanje glasa, s obzirom da je ženski glas nježan i umiljat po prirodi i uz vrlo malo truda njegovo uljepšavanje može biti veliki izazov muškarcu. Nije  rijetkost da muškarac i nakon telefonskog razgovora sa ženskom osobom, ukoliko se ona potrudi da zvuči što ljepše, počinje da mašta o njenoj ljepoti, izgledu i sl.
 
”…i neusiljeno govorite!”, ovdje dolazi naredba nakon zabrane, da bi stvar bila potpunija, a to je da govore na blag i ponizan način bez uljepšavanja glasa.

Nastavit će se, inšallah…..

X