PITANJA I ODGOVORI

Kako i gdje će stupiti u obrede hadža ili umre onaj ko u Meku dođe zračnim putem?

2.1kviews

Pitanje: Kako i gdje će stupiti u obrede hadža ili umre onaj ko u Meku dođe zračnim putem?

Odgovor: Onaj ko radi obreda hadža ili umre u Meku putuje avionom mora nijet za obred donijeti onda kad bude na istoj vertikalnoj liniji s mikatom. Zapravo, čovjek će se okupati kod kuće, obući će ihrame prije nego što bude na istoj vertikalnoj liniji s mikatom, a kad se toj granici približi, donijet će nijet ne odlažući to nimalo, jer avion leti velikom brzinom i za veoma kratko vrijeme prevali veliku razdaljinu. Ovo u vezi s avionom nemaju na umu mnogi hodočasnici, pa pošto kapetan posade objavi da se avion nalazi iznad mikata, oni tek tad odlaze u toalet da obuku ihrame; u tome je veliko podbacivanje glede ovog vjerskog propisa. Bilo bi uputno da kapetan posade objavi da će avion iznad mikata biti za petnaest minuta, naprimjer. U tom bislučaju hodočasnici imali dovoljno vremena da se pripreme za stupanje u obred; tad su oni, hodočasnici, dužni obratiti pažnju na to da stupe u obred navrijeme ili, što je još bolje,dvije-tri minute prije nego što se nađu iznad mikata.

Šejh Muhammed b. Usejmin