PITANJA I ODGOVORI

Kakav status ima žuta tekućina koja se pojavi dva dana prije mjesečnog pranja?

2kviews

Pitanje: Kakav status ima žuta tekućina koja se pojavi dva dana prije mjesečnog pranja?

Odgovor: Ukoliko se žuta tekućina pojavi prije mjesečnog pranja i bude odvojena od njega, ne ubraja se u mjesečno pranje, na osnovi Ummu Atijjinih, radijallahu anha, riječi: “Žutu i smeđu tekućinu nismo ni u šta ubrajale” (el-Buhari, 326). Prema drugoj verziji, ona je rekla: “Žutu i smeđu tekućinu nakon što prestane mjesečno pranje nismo ni u šta ubrajale” (Ebu Davud, 307). A ako žena zna da je žuta tekućina početak mjesečnog pranja, u toj će situaciji izostavljati namaz.

Šejh Muhammed b. Usejmin