PITANJA I ODGOVORI

Kakav je stav islama o izgovaranju nijeta naglas prije namaza ili abdesta?

1.5kviews

PITANJEKakav je stav islama o izgovaranju nijeta naglas prije namaza ili abdesta?

ODGOVOR: To je bidat (novotarija u vjeri), jer se ne prenosi od Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, niti od njegovih ashaba – Allah, dželle šanuhu, njima bio zadovoljan – da su tako postupali. Dužnost svakom muslimanu jeste da se toga kloni. Mjesto nijeta je srce i nema nikakve potrebe da se izgovara jezikom. Allah, subhanehu ve te’ala, daje uspjeh.

Šejh Ibn Baz, “Fetavel – mer’e”, str.18