PITANJA I ODGOVORI

Kad se stupa u obrede hadža?

399views

Pitanje: Kad se stupa u obrede hadža?

Odgovor: U obrede hadža stupa se početkommjeseca ševala, a završava se sa završetkom deset prvih dana mjeseca zulhidže, to jests Kurbanskim bajramom ili sa završetkom mjeseca zulhidže. I to mišljenje preteže, na temelju Allahovih riječi: “Hadž je u određenim mjesecima…” (el-Bekara, 197). U ovom je ajetu upotrijebljena riječ mjeseci, a množina se upotrebljava u svom osnovnom značenju. Ovaj ajet znači sljedeće: u ovim se trima mjesecima može stupiti u hadž kao obred, a hadžski se obredi obavljaju u određenim danima, osim što se hadžski tavaf i hadžski sa’j mogu odgoditi najdalje do posljednjeg dana mjeseca zulhidže (a mogu i više od toga u prijekoj potrebi, kao, naprimjer, da se žena porodi prije nego što obavi hadžski tavaf, a postporođajno otjecanje krvi ne prestane prije isteka mjeseca zulhidže).

Kad je riječ o umri, ona vremenski nije ograničena, pa se može obaviti u bilo koje vrijeme; u ramazanu umra ima vrijednost hadža. Treba znati da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u mjesecima hadža obavio sve umre. Naime, umra koja se dovodi u vezu s el-Hudejbijom,takozvana naknadna umra, umra koja se dovodi u vezu s mjestom el-Dži’rrana i umra prije hadža – sve ih je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, hotimično obavio u mjesecu zulkadi, što nam govori o vrijednosti obavljanja ovog obreda u mjesecima hadža.

Šejh Muhammed b. Usejmin