PITANJA I ODGOVORI

Kad je riječ o tejemumu, je li uvjet da na rukama ostane prašina od zemlje kojom se on uzima?

1.9kviews

Pitanje: Kad je riječ o tejemumu, je li uvjet da na rukama ostane prašina od zemlje kojom se on uzima?

Odgovor: Preovladava mišljenje onih učenjaka koji kažu da nije uvjet da na rukama ostane prašina od zemlje kojom se uzima tejemum. U skladu s tim mišljenjem, ispravno je uzeti tejemum blatom, premda na njemu nema prašine. To je tako, jer je Allah, dželle šanuhu, rekao: “…onda rukama svojim čistu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i ruku svojih pređite…” (el-Maida, 6), i jer su Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, i ashabi putovali i kroz pustinju na koju bi pala kiša pa su uzimali tejemum čistom zemljom, onako kako je to Allah, dželle šanuhu, naredio. Valja znati i to da je sunnet puhnuti u dlanove nakon što se dotakne čista zemlja (o tome se govori u hadisu koji je zabilježio imam el-Buhari, 338).

Šejh Muhammed b. Usejmin