PITANJA I ODGOVORI

Jesu li ženama najbolji prvi ili zadnji safovi?

2.8kviews

Pitanje: Kad se radi o safovima u kojima stoje žene, jesu li najgori njihovi prvi safovi u svakoj situaciji, to jest čak i ako postoji pregrada između žena i muškaraca?

Odgovor: Vjerovjesnikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Najbolji safovi žena jesu posljednji, a najgori su oni prvi” (Muslim, 440) odnose se na situaciju u kojoj se žene nalaze neposredno iza muškaraca. Tad su posljednji safovi bolji zato što su one žene koje u njima stoje udaljene od muškaraca, to jest prvi su safovi najgori zato što su žene koje u njima stoje blizu muškaraca. Ukoliko između žena i muškaraca u namazu postoji pregrada, tad je prvi saf u kojem stoje žene najvredniji, kao i kad je riječ o safu muškaraca.

Šejh Muhammed b. Usejmin