Poezija

Jedini…

721views

Jedini…

U času svakom
u trenu svakom,
i u uzdahu svakom,si Ti,
Milostivi,Samilosni,
i u svemu si Ti
i Tvoji jasni dokazi.
Duša moja u suzama bdi
Gospodaru Jedini
za Tobom čezne,
i ljepotama arša Tvoga se nada.
Raduje se duša
baščama džennetskim
i rijekama prelijepim
i ljepotama što ih
um ljudski ne može
ni zamisliti.
Raduje se duša i nada
Tvojoj neizmjernoj milosti.
O Milostivi,Samilosni,
i sada u trenu ovom
sa mnom si Ti,
Jedini,Gospodaru,Jedini…

Saffat   28.05.2011g.