Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-content/themes/minbertheme/templates/template_single_post.php on line 1084
Ahlak

Jedan dan u kući Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

1.4kviews
Prevela: Ehlimana Hardauš
Vratit ćemo se stoljećima unazad i prelistati minule stranice, posjetit ćemo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u njegovoj kući putem slova i riječi, jedan dan ćemo živjeti u njegovoj, sallallahu alejhi ve sellem, kući. Vratiti ćemo se u minule godine i stoljeća ne samo da bismo uživali u njima, već da bismo bili u ibadetu čitajući Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, životopis i da bismo slijedili njegov sunnet i izvršavali Allahovu naredbu po kojoj smo obavezni da volimo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jedan od najvažnijih znakova ljubavi prema njemu jeste pokornost u onome što nam je naredio i ostavljanje onoga što je zabranio, i vjerovanje u ono o čemu nas je obavijestio. Rekao je Uzvišeni Allah u pogledu obaveze pokornosti Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i izvršavanju njegovih naredbi, čineći ga uzorom: “Reci: ‘Ako vi Allaha volite, onda mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti, a Allah prašta i milostiv je.” (Ali Imran, 31) I rekao je Uzvišeni: “Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za  onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji često Allaha spominje.” (El Ahzab, 21.) Ljubav prema Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, uzrok je osjećaja slasti imana. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Kod koga se nađu tri stvari, osjetio je slast imana: da mu Allah i Njegov Poslanik budu draži od svega ostalog.” (Muttefekun alejhi) I rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, neće niko od vas vjerovati sve dok mu ne budem draži od njegovog roditelja i djeteta.” (Muttefekun alejhi)

Izlet

Posjeta Poslanikovoj, sallallahu alejhi ve sellem, kući, detaljno viđenje njegovog života i načina njegovog ophođenja prema ukućanima je nešto vrlo poželjno i u tom saznavanju krije se pouka, ukazuje se na put kojim treba kročiti i na uzor za kojim se treba povoditi. Evo nas na ulazu u Medinu, pored njenih najupečatljivijih znamenja, brda Uhud za koje je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ovo je brdo, ono nas voli i mi njega volimo.” (Muttefekun alejhi) Prije nego što uđemo u kuću Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i vidimo njenu unutrašnjost, ne treba da se začudimo ako nađemo mali dom, skromnu prostirku, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio najskromniji insan na dunjaluku, nije gledao u njegove ukrase, već mu je radost bila u namazu. (Nesai)  Bližimo se sobama Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, supruga… sagrađene su od palminog granja i zemlje, dok su neke od njih sagrađene od kamenja poredanog jednog na drugi, a stropovi soba su od palminog granja. Hasan, radijallahu anhu, govorio je: “Znao sam ući u kuće Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, supruga za vrijeme hilafeta Osmana bin Affana i doticati njihov strop rukom.”

Osobine Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

Približavamo se Poslanikovoj, sallallahu alejhi ve sellem, kući i kucamo na vrata tražeći dozvolu za ulazak… da bismo bili u pratnji onoga ko bi nam opisao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao da ga gledamo svojim očima. Od Beraa bin Aziba prenosi se da je rekao: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je najljepšeg lica i najljepšeg vladanja, nije bio previše visok niti nizak.” (Buharija)

 
Od njega se također prenosi da je rekao: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je  širokih ramena, kosa mu je dosezala do resice uha. Vidio sam ga u crvenom ogrtaču. Nisam nikad vidio nikog ljepšeg od njega.” (Buharija) Prenosi se od Ebu Ishaka es-Sebiija da je rekao: “Upitao je jedan čovjek Beraa bin Aziba da li je lice Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bilo poput sablje, pa je rekao: ”Ne, već poput Mjeseca.” (Buharija) Rekao je Enes, radijallahu anhu: “Nisam nikad dotakao ni kadifu ni svilu niti išta drugo mekše od ruke Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, niti sam osjetio ljepši miris od mirisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.” (Muttefekun alejhi) Jedna od njegovih, sallallahu alejhi ve sellem, osobina bio je stid, tako da je Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, za njega rekao: ” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je stidniji od djevice u svojoj odaji; ako bi vidio nešto što mrzi, primijetili bismo to na njegovom licu.” (Buharija) Ovo su neke od osobina Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah upotpunio je njegov izgled i vladanje, žrtvovao bih svog oca i majku za njega.

U unutrašnjosti kuće

Dozvoljen nam je ulazak i nađosmo se usred kuće Poslanika ovog ummeta, sallallahu alejhi ve sellem. Poznato nam je da ne treba da bacamo poglede u tuđe kuće, međutim radi uzora, pogledat ćemo šta ima u ovoj kući. Ovo je kuća čiji je namještaj skromnost, a glavnica njegovog imetka je iman… Zar ne vidiš da na njegovim zidovima nema slika na kojima je naslikano ono što posjeduje dušu, koje danas mnogi vješaju po zidovima svojih kuća!! Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Meleki ne ulaze u kuću u kojoj se nalaze pas i slike.” (Muttefekun alejhi)  Zatim, obrati pažnju na stvari koje je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koristio u svom svakodnevnom životu. Od Sabita se prenosi da je rekao: “Iznio nam je Enes bin Malik drvenu debelu posudu,ojačanu željezom te je rekao: ‘O Sabite ovo je posuda Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.'” (Tirmizi) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pio je iz nje vodu, piće od hurmi, med i mlijeko. (Tirmizi) Od Enesa se prenosi “da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prilikom pijenja pravio tri predaha” (muttefekun alejh), tj. disao izvan posude, i zabranio je da se diše u posudu ili puše u nju. (Tirmizi) A što se tiče štita koji je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koristio u Džihadu, moguće je da se trenutno ne nalazi u kući… dao ga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u zalog kod židova u zamjenu za trideset sa`a ječma  kao što to prenosi Aiša, radijallahu anha ( muttefekun alejhi), i preselio je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a štit mu je bio kod židova.

 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije ulazio iznenada kod svojih ukućana, već bi im ulazio uz prethodnu najavu i nazivao im je selam. Poslušaj dobro ovaj hadis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko od vas osvane siguran (u svom narodu), zdravog tijela, ima hrane za čitav dan, kao da mu je sve dunjalučko bogatstvo dato.” (Tirmizi)
 
Rodbina

Riječima se ne može kazati koliko je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
čuvao rodbinske veze… štaviše, nevjernici Kurejšije opisali su ga kao istinoljubivog, pouzdanog prije njegove poslanice, a Hadidža, radijallahu anha,  ga  opisala je govoreći: “Ti održavaš rodbinske veze i govoriš istinu.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posjetio je kabur svoje majke koja je umrla kada je on imao sedam godina. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Posjetio je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kabur svoje majke, plakao je, a plakali su i oni koji su bili oko njega, te je rekao: ‘Tražio sam dozvolu od svog Gospodara da molim oprosta za nju pa mi nije dozvolio i tražio sam dozvolu da posjetim njen kabur, pa mi je dozvolio. Posjećujte kabure jer oni podsjećaju na smrt.” (Muslim)

Razmisli o ljubavi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prema svojoj rodbini i čežnji da budu upućeni i spašeni od Vatre, razmisli o njegovom podnošenju poteškoća i tegoba na tom putu. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Kada je spušten ovaj ajet: ‘I opominji rodbinu svoju najbližu’ (Eš- Šuara, 214), pozvao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Kurejšije pa su se okupili i rekao im je: ‘O sinovi  Abdušemsa, o sinovi  Ka`ba bin Lueja, spasite sebe od Vatre , o sinovi Abdumenafa, spasite sebe od Vatre, o sinovi Hašima, spasite sebe od Vatre,o sinovi Abdulmuttaliba, spasite sebe od Vatre, o Fatima spasi sebe od Vatre, ja za vas ništa ne mogu učiniti kod Allaha izuzev što ste mi rodbina s kojom ću vezu održavati.” (Muslim)

 
Ovo je voljeni, sallallahu alejhi ve sellem, kojem nije dodijalo niti je posustao u pozivanju svoga amidže Ebu Taliba u islam više puta, tako da mu je došao i na samrtnoj postelji: Kada je smrt došla Ebu Talibu, ušao je kod njega Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a kod njega su bili Ebu Džehl i Abdullah bin Ebi Umejje, te je rekao: ”O amidža, reci: nema boga osim Allaha, riječi kojima ću se zauzimati za tebe kod Uzvišenog Allaha”, a na to Ebu Džehl i Abdullah bin Ebi Umejje rekoše: ”O Ebu Talib, zar želiš drugu vjeru mimo vjere Abdulmuttalibove?” i tako nastaviše da mu govore sve dok njegove posljednje riječi nisu bile: ”Vjeru Abdulmuttalibovu.” Tada  Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ”Molit ću oprosta za tebe sve dok mi to ne bude zabranjeno”, pa je objavljeno: “Vjerniku i vjernicima nije dopušteno da mole oprosta za mnogobošce, makar im bili i rod najbliži, kad im je jasno da će oni stanovnici u Džehennemu biti” (Et-Tevbe, 113), i povodom njega bi objavljeno: “Ti doista ne možeš uputiti na Pravi put onoga koga ti želiš” (El-Kasas, 56). (Buharija i Muslim)
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pozivao je Ebu Taliba u islam više puta za vrijeme njegovog života, a i u njegovim posljednjim trenucima, zatim je tražio oprosta za njega sve dok nije objavljen ovaj ajet te se pokorio i prestao  moliti za mnogobošce od svojih bližnjih.

Po knjizi “Jevmun fi bejti Er-Resuli sallallahu alejhi ve sellem”, autora
Abdul-Melika el-Kasima


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865