PITANJA I ODGOVORI

Je li uredu da se čovjek na sedždi što više pruži naprijed i spusti leđa?

3.6kviews

Pitanje: Je li uredu da se čovjek na sedždi što više pruži naprijed i spusti leđa?

Odgovor: To nije u skladu sa sunnetom. Nijedan ashab koji je opisao namaz Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nije rekao da se Poslanik pružao naprijed tokom obavljanja sedžde i leđa držao u ravnom položaju, a jesu rekli da je na rukuu izravnao leđa (el-Buhari, 758, i Muslim, 498). Propisano je da čovjek na sedždi odvoji stomak od stegana, što dovodi do toga da digne zadnji dio leđa, a nije propisano da tijelo pruži naprijed i spusti leđa.

Šejh Muhammed b. Usejmin