PITANJA I ODGOVORI

Je li ispravan gusul ako čovjek tokom njegova uzimanja ne ispere usta i nos?

4.5kviews

Pitanje: Je li ispravan gusul ako čovjek tokom njegova uzimanja ne ispere usta i nos?

Odgovor: Gusul u tom slučaju nije ispravan, jer je Svevišnji Allah rekao: “A ako ste džunupi, onda se okupajte…” (el-Maida, 6). Iz ovog ajeta slijedi da se cijelo tijelo mora oprati, a usta i nos dio su tijela. Zato što su usta i nos dio lica – a lice se mora oprati prilikom uzimanja abdesta, na temelju ajeta: “O vjernici, kad hoćete namaz obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite…” (el-Maida, 6) – Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zapovjedio je da ih se ispere prilikom uzimanja abdesta. Usta i nos moraju se isprati i prilikom uzimanja abdesta i prilikom kupanja.

Šejh Muhammed b. Usejmin