PITANJA I ODGOVORI

Je li dozvoljeno uzeti zekat koji si dao onom ko ga zaslužuje?

1.8kviews

Pitanje: Je li dozvoljeno da čovjek kao poklon uzme zekat koji je dao onom ko ga zaslužuje?

Odgovor: Nema smetnje u tome da čovjek kao poklon uzme zekat od onog kome ga je dao, pod uvjetom da među njima nije postojao takav dogovor. Pa ipak ga ne treba uzeti iz predostrožnosti.

Šejh Muhammed b. Usejmin