PITANJA I ODGOVORI

Je li dozvoljeno da obavim hadž za svog umrlog djeda?

2.5kviews

Pitanje: Je li dozvoljeno da obavim hadž za svog umrlog djeda, a već sam obavio hadž za sebe?

Odgovor: Nema smetnje u tome da obavite hadž za svog djeda koji nije obavio obavezni hadž, utoliko što je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, odobrio obavljanje hadža za umrlu osobu.
Šejh Muhammed b. Usejmin