PITANJA I ODGOVORI

Je li dozvoljeno da dijete, dok obavlja umru za svog roditelja, upućuje Gospodaru dove za sebe?

417views

Pitanje: Je li dozvoljeno da dijete, dok obavlja umru za svog roditelja, upućuje Gospodaru dove za sebe?

Odgovor: Da, dozvoljeno je da u tom slučaju dijete upućuje dove za sebe, za svoje roditelje i za druge muslimane. Cilj je da čovjek, obavljajući umru za drugu osobu, obavi sve radnje koje su predviđene, aupućivanje dove tokom obavljanja umre ne ubraja se ni u ruknove, sastavne dijelove, a ni uvjete ispravnosti umre.

Šejh Muhammed b. Usejmin