PITANJA I ODGOVORI

Je li dozvoljeno da čovjek dajući sadekatul-fitr izdvoji više nego što je potrebno s namjerom sadake?

3.5kviews

Pitanje: Je li dozvoljeno da čovjek dajući sadekatul-fitr izdvoji više nego što je potrebno s namjerom udjeljivanja dobrovoljne milostinje?

Odgovor: Dozvoljeno je da čovjek dajući sadekatul-fitr izdvoji više nego što je potrebno s namjerom udjeljivanja dobrovoljne milostinje. Neki ljudi kupe veliku vreću brašna, koja je dovoljna za sadekatul-fitr na ime nekoliko osoba, i odnesu je siromahu, a višak namijene kao milostinju – u tome nema smetnje. Ali obveznik mora biti siguran u to da ta je vreća brašna dovoljna kao sadekatul-fitr na ime onoliko osoba za koliko daje. K tome, ako je siguran u to, brašno ne mora vagati.

Šejh Muhammed b. Usejmin