PITANJA I ODGOVORI

Je li dopušteno u toalet unijeti list na kojem je napisano Allahovo ime?

326views

Pitanje: Je li dopušteno u toalet unijeti list na kojem je napisano Allahovo ime?

Odgovor: Dopušteno je da čovjek u džepu unese list na kojem je napisano Allahovo, dželle šanuhu, ime, kao, naprimjer, list na kojem su ispisana imena Abdullah, Abdulaziz i tako dalje; a mnoga muška imena sadrže Allahovo ime.

Šejh Muhammed b. Usejmin