PITANJA I ODGOVORI

Je li dopušteno mokriti stojeći?

439views

Pitanje: Je li dopušteno mokriti stojeći?

Odgovor: Dozvoljeno je mokriti stojeći pod dva uvjeta: da onaj ko to čini pouzdano zna da ga neće uprskati nečistoća, te da bude siguran u to da ljudi neće vidjeti njegovo stidno mjesto.

Šejh Muhammed b. Usejmin