Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-content/themes/minbertheme/templates/template_single_post.php on line 1084
Rekaik

Iz ahlaka selefa, 4. dio

730views

Prijevod: Sead ef. Jasavić

4. Anuliranje licemjerja od svojih srca, nastojeći izjednačiti svoju nutrinu sa vanjštinom, otklanjajući od sebe djela zbog kojih bi se, ako bi bila iznešena u javnost, zasramili, bilo na dunjaluku ili na ahiretu!

Neko uputi savjet Omer b. Abdul-Azizu rhm., pa mu reče: „O, Omere, nemoj da ti se desi da budeš Allahov prijatelj svojom vanjštinom, a da Mu neprijatelj budeš svojom nutrinom! Osoba, čija vanjština i nutrina nije izjednačena, je licemjer (munafik), a kazna za licemjere je dno džehennemske vatre!“

Ili: „Čuvaj se licemjerne skrušenosti! Upitaše: Šta je to licemjerna skrušenost? Rekoše: Licemjerna skrušenost je da ti tjelo bude skrušeno i smireno u vjeri, a srce ne!“

Slobodno se preispitaj i provjeri, da li tvoja nutrina odgovara tvojoj vanjštini! Čini istigfar, i dobro znaj da je osoba, koja ljudima iskazuje više od onoga što mu na srcu leži, licemjer (munafik)!

Allah dž.š., nas upoznaje sa nekim od osobina munafika, pa kaže:

1. Lijeni su po pitanju obavljanja namaza i činjenja zikra: „Licemjeri misle da će Allaha prevariti!? On će ih za varanje njihovo kazniti. Kada ustaju da molitvu obave, lijeno se dižu, i samo zato da bi se pokazali pred svijetom, a Allaha gotovo da i ne spomenu; & Neodlučni su kome će se privoljeti, da li ovima ili onima. Onoga koga Allah u zabludi ostavi – ti nećeš naći načina da ga na pravi put uputiš.“ (el-Nisa: 142-143.)

2. Traže da se čini zlo, a odvraćaju od dobrih djela: „Licemjeri i licemjerke slični su jedni drugima: traže da se čine nevaljala djela, a odvraćaju od dobrih, i ruke su im stisnute; zaboravljaju Allaha, pa je i On njih zaboravio. Licemjeri su zaista pravi nevjernici. & Licemjerima i licemjerkama, i nevjernicima, Allah prijeti džehennemskom vatrom, vječno će u njoj boraviti, dosta će im ona biti! Allah ih je prokleo, i njih čeka patnja neprekidna.“ (el-Tevba: 67-68.)

3. Prijateljevanje s nevjernicima: „Bolnu patnju navijesti licemjerima & koji nevjernike za prijatelje uzimaju, a ne vjernike & Zar kod njih da traže snagu, a sva snaga pripada samo Allahu?“ (el-Nisa: 138-139.)

4. Nezadovoljstvo Allahovim propisima: „Kada im se kaže: “Prihvatite ono što Allah objavljuje i Poslanika!” – vidiš licemjere kako se od tebe sasvim okreću.“ (el-Nisa: 61.)

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Kod koga se nađu slijedeće četiri osobine, ta osoba je licemjer (munafik), a kod koga se nađe jedna od tih osobina, imaće pri sebi jednu osobinu nifaka, sve dok je se ne okani: Kada govori laže, kada nešto obeća to ne ispuni, potpisani ugovor krši, a kada se svađa svaku granicu u zlu prelazi!“

* * * * *

Odlomak iz knjige: Iz ahlaka selefa…
Autor: šejh Ahmed Ferid, Egipat
Prijevod: Sead ef. Jasavić, Plav

1.Hafiz Ibnul-Kajjim el-Dževzijje rhm., u djelu “Medaridžul-Salikin”, (1/113.), kaže: “Veliki grijesi poput: licemjerstva/el-rija’, umišljenosti/el-‘udžb, oholosti/el-kibur, divljenja/el-fahr, uzdizanja/el-hujela’, gubljenja nade u Allahovu milost/el-kunut min rahmetillah, pesimizam po pitanju Allahova oprosta/el-je’es min revhillah, sigurnost od Allahove kazne/el-emn min mekrillah, sreća i veselje kada je u pitanju vrijeđanje muslimana/ezal-muslimin, radost kada ih pogodi nesreća/el-šematah bimusibetihim, želja za širenjem bestidnih glasina o njima, zavidjeti im na blagodatima koje im je Allah dž.š., dao, želeći da to nestane od njih – kao i sve ono što iz navedenog proizilazi – je na većem stepenu tahrima i zabrane nego li zinaluk, pijenje alkohola i ostali spoljni veliki grijesi! Nema spasa kako srcu, tako i tijelu, sve dok se čovjek ne oslobodi svih navedenih grijeha, i dok se ne pokaje za njih, u suprotnom – takvo srce je štetno i pokvareno, a kada se pokvari srce, pokvariće se i tijelo!”

2.Šejh Abdurrahman b. Nasir el-Sa’adi rhm., kaže: „Lijenost se javlja onda kada želja/volja, za nečim, napusti ljudsko srce. Da njihova srca nisu bila inferiorna prema Allahu dž.š., i spram onoga što je kod Njega, i da nisu bila imanski prazna – ne bi urodila ljenošću!“ (Tejsirul-Kerimir-Rahman, 1/252.)

3.Šejh Abdurrahman b. Nasir el-Sa’adi rhm., kaže: „Traže da se čine nevaljala djela“ tj.  kufr/nevjerstvo, fusuk/grijesi i ‘isjan/neposlušnost; „a odvraćaju od djela dobrih“ tj. od imana/vjerovanja, ahlaka/lijepog ponašanja i dobrih djela; „i ruke su im stisnute“ – od sadake i svake vrste dobročinstva, postajući tvrdicama i sebičnjacima!“ (Pogledaj: Tejsirul-Kerimir-Rahman, 1/448.)

4.Šejh Abdurrahman b. Nasir el-Sa’adi rhm., kaže: „Bolnu patnju navijesti licemjerima“ – onima što ispoljavaju islam, a u sebi kriju nevjerstvo; najgoru vijest im prenesi – bolna patnja ih čeka, zbog toga što su voljeli nevjernike, i što su s njima šurovali i pomagali ih, a s vjernicima prijatelji bili nisu! Šta ih je tjeralo na to? Zar kod njih da snagu i veličinu traže? Ovo je hal licemjera! Imali su loše mišljenje o Allahu, i slabo ubjeđenje u skoru pomoć koju Allah Svojim robovima/vjernicima daje. Kod nevjernika su primjetili neke od faktora moći, što im ne dozvoli da vide ono što je veće od toga. Uzeše nevjernike za prijatelje, da se ojačaju njima, i da ih pomognu, a sva snaga je u Allaha! Ljudske glave su u Njegovoj ruci! Mimo Njegove volje oni ne mogu ništa činiti! Pored svega, Allah dž.š., obećava pomoć Svom dinu i Svojim robovima, i da će im neprijatelje raspršiti; kraj i svršetak pripada vjernicima. Ovaj ajet je žestoko upozorenje onima koji prijateljuju s nevjernicima na uštrp vjernika, što je osobina munafika/licemjera. Iman/vjera od čovjeka traži da voli vjernike i da s njima prijatelj bude, a da mrzi nevjernike i da njima bude neprijatelj!“ (Pogledaj: Tejsirul-Kerimir-Rahman, 1/250.)

5.Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Allah dž.š., nas ovim ajetom obaviještava o halu nevjernika i licemjera tj. opisuje ih time da su oni ti koji odbijaju odazvati se Allahovoj dž.š., Knjizi i Poslaniku s.a.w.s., što nam ukazuje na to da mu’min/vjernik nije osoba koja će pri sebi imati ova svojstva. Allah dž.š., kaže: „Vjernici su oni ljudi koji kada se Allahu i Poslaniku Njegovu pozovu, da im presudi u međusobnim sporovima, samo kažu: ‘Slušamo i pokoravamo se!’ Oni će uspjeti.“ (Nur, 51.)“ (Pogledaj: Bejanu Telbisil-Džehmijje, 1/243.)

6.Bilježi ga imam el-Buhari, 1/81; imam Muslim, 2/46; i imam Nesa’i, 8/116..

Allah dž.š., kaže: „I klonite se kipova i kumira poganih, i klonite se lažnog govora!“ (el-Hadždž, 30.)

Allah dž.š., kaže: „Allah neće ukazati na Pravi put onome koji u zlu pretjeruje i koji mnogo laže!“ (Gafir, 28.)

Allah dž.š., kaže: „Neka prokleti budu lažljivci & koji su, utonuli u neznanje, ravnodušni!“ (el-Zarijat, 10,11.)

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Laž je ta koja vodi u grijeh, a grijesi su ono što vodi džehennemu! Čovjek će se baviti lažima sve dok ga Alah dž.š., ne upiše kod sebe da je lažov!“ (Muttefekun ‘alejh)

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Ko se bude pravio da je usnio neki san – a nije ga usnio, biće obavezan da spoji dvije dlake na Sudnjemu danu – što neće moći učiniti!“ (Buhari) – što nam aludira da će biti kažnjen zbog toga!

Poslanik s.a.w.s., je vidio u snu osobu: kojoj se glava zavrće unazad, i brada zavrće ka vratu, i oči mu izlaze otpozadi – to je čovjek koji izađe iz svoje kuće i prospe neku laž koja obiđe zemaljsku kuglu!“ (Sahihul-Buhari)

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Vjerniku se može desiti da učini bilo šta osim varanja i laži!“ (Ahmed)

Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Dosta je čovjeku grijeha – da priča i prenosi dalje sve što čuje!“ (Muslim)

Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Čuvajte se sumnjičenja, jer su sumnjičenja najveće laži!“ (Muttefekun ‘alejh)

Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Težite za istinom, a kada vidite da je u njoj propast – tada je u njoj spas, i klonite se laži, a kada vidite da je u njoj spas – tada je u njoj propast!“ (Mekarimil-ahlak, 137.)

Od selefa se bilježi i sljedeća predaja: „Znak imana je da daš prednost istini onda kada ti škodi, i da ne daš prednost laži onda kada ti ide u korist! Znak imana je da ne govoriš više od onoga što radiš! Znak imana je da se čuvaš i da budeš oprezan od laži u tuđem govoru!“

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Čovjek će slagati neku laž što će biti razlogom da meleki pobjegnu od njega na udaljenost od jedne milje ili dvije!“ (Mekarimil-ahlak, br.146.)

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Čovjek neće upotpuniti svoj iman i vjeru sve dok se ne prođe neke priče – pa makar bio u pravu, i sve dok se ne prođe vel’kog zbora – iz straha od laži!“ (el-Samt, 139.)

Ubejde el-Selmani rhm., je rekao: „Dvije stvari kvare post: gibet-ogovaranje i laž!“ (el-Samt, 179.)

Malik b. Dinar rhm., kaže: „Istina i laž se bore u čovječijem srcu sve dok jedno ne istjera drugo!“ (el-Samt, 512.)

Jezid b. Mejsereh rhm., kaže: „Laž navodnjava granu svakog zla, isto kao što se vodom navodnjava bilje!

Hasan r.a., je rekao: „Laž je zbir cjelokupnog nifaka i licemjerstva!“

Ša’abi rhm., je rekao: „Ne znam šta više baca ljude u džehennem – laž ili cicijaštvo!“


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835