Propisi braka

Živjeti sa muslimanom bez prethodnog šerijatskog vjenčanja uz ”nijjet, dovu i Kur’an kao svjedok”?

460pregledi
            
Pitanje: Da li je ženi dozvoljeno živjeti sa muškarcem – muslimanom, iako nisu vjenčani, a imaju nijjet i dovu, i naravno Kur’an kao svjedoka da će se uskoro vjenčati?
 
Odgovor: Hvala Allahu i neka je salavat i selam na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
Da bi brak bio ispravan, neophodno je da se ispune sljedeći uvjeti:

-Obostrano prihvatanje braka od strane mladoženje i mlade. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘’Nije dozvoljeno udati udovicu bez njenog prethodnog savjetovanja, niti djevojku bez njene dozvole.» (muttefekun alejhi)

-Dozvola staratelja djevojke. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘’Svaka žena koja se uda bez dozvole staratelja, njen brak je ništavan’’, i to je ponovio tri puta. (Ebu Davud i drugi)

-Svjedoci. Pod ovim se misli da vjenčanju prisustvuju najmanje dva svjedoka muslimana koji su pravedni. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘’Nije ispravan brak koji se sklopi bez staratelja i dvojice pravednih svjedoka.» (Petorica osim Nesaije)

-Neki uvjetuju i vjenčani dar kao uvjet ispravnosti braka na osnovu Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: ‘’Potraži nešto za vjenčani dar, pa makar to bio i željezni prsten.’’ (muttefekun alejhi)

Brak je trajno zabranjeno sklopiti sa osobama koje su spomenute u sljedećem ajetu: ‘’Zabranjuju vam se: matere vaše, i kćeri vaše, i sestre vaše, i sestre očeva vaših, i sestre matera vaših, i bratične vaše i sestrične vaše…» (En-Nisa, 23.)

Brak je zabranjeno sklopiti i sa srodnicama po tazbinstvu koje su spomenute u sljedećem ajetu: ‘’I ne ženite se ženama kojima su se ženili očevi vaši.’’ U ovu kategoriju spadaju: očeva žena, djedova žena i tako dalje uzlaznom lozom. Također je zabranjeno ženiti se ženinom majkom, njenom nanom i tako dalje uzlaznom lozom; ženinom kćerkom ukoliko se sa njenom majkom imao spolni odnos, kćerkom ženine kćerke ili kćerkom ženinog sina. Ovo potvrđuje 23. ajet sure En-Nisa. Brak je zabranjen i sa sinovljevom ili unukovom ženom na osnovu istog ajeta. Brak je zabranjen i sa srodnicama po mlijeku u koje spadaju sve kategorije koje su zabranjene i po srodstvu po krvi, kao što je majka po mlijeku, kćeri, sestre itd. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:
‘’Po mlijeku je zabranjeno sve što je zabranjeno i po krvnom srodstvu.’’ (muttefekun alejhi) Privremeno je zabranjeno sklopiti brak sa sljedećim osobama:
– ženinom sestrom, sve dok njenu sestru muž ne razvede i ne istekne joj iddet (period čekanja nakon razvoda) ili dok ne umre;
– ženinom tetkom po ocu ili po majci sve dok se ne ispune uvjeti navedeni u prethodnom primjeru;
– ženom koja je u periodu iddeta (čekanja) poslije razvoda ili smrti svoga muža.
Prema tome, ako se ispune svi uvjeti valjanosti braka i nema nikakvih zapreka koje smo spomenuli, brak je valjan i po šerijatu ispravan, bez obzira gdje žena boravi, kod svoga oca ili kod muža.Treba napomenuti da je muž po šerijatu dužan da ženi obezbijedi hranu, piće, odjeću i stan u okviru svojih mogućnosti. Prema tome, zabranjeno je živjeti u bračnoj zajednici ako brak prethodno nije sklopljen na šerijatski validan način i uz uvjete koji su prethodno objašnjeni. Allah, opet, najbolje zna.

Odgovorio: Abdulvaris Ribo, prof.

X