Hutbe

Živjeti sa halalom

834pregledi
Hatib:  Mr. Osman Kozlić

Braćo i sestre u islamu! Danas 23. ramazana 1428. h., što odgovara 05. oktobru 2007. godine, u četvrtoj ramazanskoj hutbi, na prijedlog Vjersko-prosvjetne službe, govorim na temu «Živjeti sa halalom», autora mr. Osmana Kozlića. Posljednja džuma svakog ramazana se obilježava i kao “Dan Kudsa”, pa sjećajmo se u našim dovama naše obespravljene braće u Palestini!
Govoreći o posljednjem Allahovom Poslaniku, Kur’an naglašava da su ga prethodne objave, izmeðu ostalog, opisale kao onoga:

«Koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti…» (Suretu Al-A‘raf: 157)
Iz ovog ajeta fakihi su izveli opće fikhsko pravilo koje glasi: «Korisne stvari su u osnovi dozvoljene, a štetne su zabranjene.»
Poslanik s.a.v.s. pojašnjava status halala i harama, pa u predaji koju bilježi imam Buharija, kaže:

Prenosi En-Nu‘man ibn Bešir, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Halal je jasan i haram je jasan, a izmeðu njih su sumnjive stvari, koje mnogi ljudi ne poznaju…” (Buharija)
Ovako je govorio Poslanik, s.a.v.s., objašnjavajući muslimanima halal i haram. Muslimani su, prema tome, obavezni da koriste isključivo halal proizvode, zabranjena im je upotreba haram proizvoda, a obaveza je da izbjegavaju sumnjive proizvode.
Allah, dž.š., je zabranio ljudima da na Zemlji čine nered i remete Njegov, dž.š.,  ustaljeni sklad. Naredio nam je da živimo čistim životom i da sebe i svoje porodice hranimo čistom hranom. čistu i zdravu hranu Allah, dž.š., učinio nam je halalom. Ono što je Allah, dž.š., zabranio to je nedopustivo za ishranu, nezdravo je i štetno po zdravlje ljudi.
Da li danas iz naše perspektive možemo kazati da znamo šta je uistinu halal, šta haram, a šta sumnjivo u jelu i piću, u onome što svakodnevno konzumiramo?
Proizvoðači hrane i pića u želji da što više profitiraju nude potrošačima jeftine proizvode pripremljene od sirovina sumnjivog porijekla i kvaliteta. Konzumiranjem takvih proizvoda ljudi se izlažu riziku da naškode svome zdravlju i ugroze vlastiti život. Današnje svjetsko tržište je preplavljeno proizvodima sumnjive kvalitete, pa i u nas u BiH, a u tom općem metežu muslimanu  je veoma teško izabrati ono što je za njega zdravo i korisno, ono što bismo mogli nazvati halal kvalitetnim proizvodom.
Muslimanima je poznato šta je haram u jelu i piću. Meðutim, o tome treba i dalje govoriti, a naročito upozoriti na proizvode sumnjivog kvaliteta proizvode za koje uopće ne znamo da u sebi sadrže haram sastojke. Da bi jedan prehrambeni proizvod bio halal, svi njegovi sastojci i sve što dolazi s njim u dodir u procesu proizvodnje mora biti halal i čisto.
Treba upozoriti muslimane da se u proizvodnji nekih proizvoda, u nekim firmama koriste sastojci, koji su haram. Tako se u proizvodnji:
a) bombona, čokolada i drugih slatkiša koriste: alkohol, svinjska mast, želatin koji se proizvodi od kostiju, papaka i drugog klaoničkog otpada, a prisutna je i upotreba aditiva porijeklom od insekata;
b) hljeba i peciva koriste: svinjska mast, kancerogeni aditivi, aditivi proizvedeni od svinjske i ljudske dlake;
c) šećeru i soli prilikom rafiniranja dodaju se sastojci porijeklom od mljevenih životinjskih kostiju, često svinjskih te drugog klaoničkog otpada;
d) mlijeku i mliječnim proizvodima dodaju se: alkohol, želatin, masne kiseline i enzimi (pepsin) porijeklom od svinjskih masnoća ili izdvojeni iz svinjskog želudca;
e) neka bezalkoholna pića takoðer sadrže odreðeni procenat alkohola koji, iako prisutan, nikad se ne deklariše, a za različite boje i ukuse zaslužni su brojni aditivi;
f) meso i mesne preraðevine su poseban problem…
Halal meso je meso od onih životinja koje su dozvoljene po islamskim propisima, uz uslov da su pravilno hranjene i da su zaklane na Šerijatom propisan način. Ukoliko su u hranu životinja dodavani sastojci životinjskog porijekla, ako nisu zaklane bismilom ili u čijoj obradi nisu primjenjeni zahtjevi Šerijata, takvo meso nije halal bez obzira što je porijeklom od dozvoljenih životinja. Da bi proizvod od mesa bio halal nije dovoljno samo da sadrži u sebi halal meso, već je obaveza da sve sirovine koje ulaze u njegov sastav, kao i postupci u procesu proizvodnje zadovoljavaju propise Šerijata. A u proizvodima od mesa mogu se naći neki od sljedećih sastojaka: meso zabranjenih životinja, zabranjeni aditivi, svinjska crijeva, krv i drugo.
Posebno treba upozoriti na upotrebu koncentrata i koštanog brašna za ishranu životinja, jer u sebi sadrže svinjsku mast, različite hormone, a ponekad i klaonički otpad te meso uginulih životinja. Ovo uzrokuje pojavu kravljeg ludila i dr. bolesti životinja koje se prenose na ljude.
Navedeni primjeri su jasno upozorenje muslimanima i svim drugima kojima je stalo do vlastitog zdravlja da povedu računa o tome kakve prehrambene proizvode koriste. Prisustvo harama u kozmetici, lijekovima i drugim predmetima posebna je tema o kojoj mora ozbiljno razmišljati i čuvati se negativnih posljedica.
Muslimanu je danas jedno od osnovnih pitanja kako se sačuvati od harama u  životu. Znamo li, doista, šta jedemo i šta pijemo i ima li u tome harama?
Islamska zajednica u BiH osnovala je i pokrenula AGENCIJU ZA CERTIFICIRANJE HALAL KVALITETE, čiji je osnovni zadatak da provjerava sadržaj prehrambenih i dr. proizvoda, način proizvodnje i odobri njihovo deklarisanje kao halal proizvoda. Do sada je halal certifikat za proizvode dobilo 15 firmi i na njima će stajati certifikat: HALAL.
Ovom prilikom upozoravamo da pored halal certificiranih proizvoðača ima neodgovornih pojedinaca proizvoðača koji samovoljno ispisuju riječ “halal” na svojim proizvodima i objektima, a da pri tome nisu u mogućnosti dokazati da su njihovi proizvodi zaista halal. Na taj način oni sebi žele priskrbiti dunjalučka dobra tako što obmanjuju potrošače, a muslimanima umjesto halal proizvoda prodaju haram artikle.
Draga braćo i sestre! Zbog svega navedenog pozivamo vas da povedete računa o tome šta vi konzumirate i šta dajete svojoj djeci da jedu i piju. Allah, dš.š., jasno upozorava da vjernici ne smiju koonzumirati haram i da izbjegavaju sve što je sumnjivo.
Prenesite i drugima informaciju o ovome! Od svojih trgovaca zahtijevajte da u prodavnice nabave halal certificirane proizvode, a one koji se bave proizvodnjom hrane obavijestite da se muslimani moraju u svom poslu pridržavati islamskih propisa i da njihovi proizvodi moraju zadovoljavati zahtjeve HALAL STANDARDA. Na taj način ćete pomoći sebi i drugima. To je ujedno i najbolji put za zaštitu tržišta i meðusobno povezivanje i pomaganje u dobru.
I neka su nam na umu stalno riječi Poslanika, s.a.v.s.:
Prenosi Džabir ibn ‘Abdullah, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “U džennet neće ući tijelo koje je hranjeno haramom; vatra mu je preča…” (Ahmed)
Braćo i sestre! U ovih nekoliko preostalih noći mubarak ramazana, tragajmo za Noći Kadra, koja je vrijednija od hiljadu mjeseci, do kraja ramazana ispunimo svoju obavezu davanja sadekatu-l-fitra, kako bi očistili svoj post od eventualnih nedostataka i u mjesecu ševvalu postimo šest dana, kako bi postigli vrijednost posta cijele godine!
Allahu, sačuvaj nas onoga u čemu smo nemoćni, oprosti nam znane i neznane grijehe koje počinismo i osnaži nas da ustrajemo na Tvom putu! Amin!

23. ramazan 1428.h.   05. oktobar 2007. g.   
Mr. Osman Kozlić profesor fikha u Behram-begovoj medresi, Tuzla

Prvi put objavljeno: Četvrtak, 04 Listopad 2007 23:32‏