Fikh

ISPRAVNO SHVATANJE I OBAVLJANJE ISTIHARA-NAMAZA (2. dio) – Dokumentacija i vjerodostojnost hadisa o istihara-namazu

2.8kviews

Priredio: Bilal Dervišić

Dokumentacija i vjerodostojnost hadisa o istihara-namazu: U drugom dijelu serijala o istihara-namazu navest ćemo hadise koji upućuju na postojanje i vjerodostojnost istihara-namaza, a također ćemo navesti i neke izmišljene i slabe hadise o istihari. Hadis koji ćemo uzeti za osnovu našeg govora – podučavanja o istihari, jeste hadis koji bilježi imam Buharija u svom Sahihu: ”Pričao nam je Kutejbe, kaže: pričao nam je Abdurrahman ibn Ebi Mevali, od Muhammeda ibn Munkedira koji prenosi od Džabira ibn Abdullaha, r.a., sljedeće: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podučavao nas je istihari kao što nas je podučavao suri iz Kur’ana, i govorio je:

”Kada neko htjedne nešto uraditi, neka klanja dva rekata neobaveznog namaza, a zatim neka prouči dovu:Allahumme inni estehiruke biilmike, ve estakdiruke bi kudretike ve eseluke min fadlikel-‘azimi, fe inneke takdiru ve la akdiru, ve talemu ve la ealemu, ve EnteAllamulgujub. Allahumme in kunte talemu enne hazelemre hajrun li fi dini ve meaši veakibeti emri, ev kale (ili je ovdje rekaoadžilihi ve adžilihi) fakdirhu li ve jessirhu li, summe barik li fihi, ve in kunte talemu enne hazelemre šerrun li fi dini ve meaši veakibeti emri, (ili je i ovdje rekaoadžilihi ve adžilihi) fasrifhu anni, vasrifni anhu vakdir lijelhajre hajsu kane, summerdini bihi. (O Allahu, od Tebe tražim dobro Tvojim znanjem i odredi mi ga Tvojom moći. Podari mi nešto od Tvoje velike dobrote, jer Ti sve možeš, a ja ne mogu; Ti sve znaš, a ja ne znam! Ti si Poznavalac skrivenih tajni. Allahu moj, ako je, prema Tvome znanju, ova stvar dobra za mene, moju vjeru, za moju sadašnjost i budućnost, (ili je rekao: ”za mene na dunjaluku i ahiretu”), onda mi omogući da se dogodi, olakšaj mi je i podari mi bereket u njoj! A ako je, pak, prema Tvome znanju ova stvar loša za mene, za vjeru moju, za moju sadašnjost i budućnost, (ili je rekao: ”za mene na dunjaluku i ahiretu”), onda je otkloni od mene, odvrati mene od nje, i odredi dobro za mene gdje god se nalazilo i učini da budem zadovoljan Tvojom odredbom!”, pa je rekao: ”A zatim neka spomene svoju potrebu”.

Hadis bilježe Buharija, br. 1162, 6382 i 7390, imam Ahmed, 11/520, Ebu Davud, br. 1538, Tirmizi, br. 480, Nesai, br. 3255, Ibn Madže, br. 1383, Ebu Ja’la, br. 2082, Ibn Hibban, br. 887, Begavi, 4/ 135, Ibn Sunni, br. 601 i  drugi.

Ovaj hadis, pored Džabira ibn Abdullaha, prenosi se još od Abdullaha ibn Mes’uda, Ebu Ejjuba el-Ensarije, Ebu Seida el-Hudrija, Ebu Hurejre, Abdullaha ibn Abbasa, Abdullaha ibn Omera, Sa’da ibn Ebu Vekkasa, Enesa ibn Malika i Ebu Bekra es-Sidikka.

S obzirom da se hadis nalazi u Buharijinom ”Sahihu”, nije potrebno posebno naglašavati da je hadis sahih – vjerodostojan.

PRIMJEDBA

Pitanje: Od imama Ahmeda ibn Hanbela prenosi se da je za ovaj hadis rekao da je ”MUNKER-HADIS”, pa kako prihvatiti ovo mišljenje, jer smo kazali da se hadis nalazi u djelu ”Sahihul-Buhari”?

Odgovor: El-Hafiz ibn Adijj bilježi u ”Kamil fi duafa” da je imam Ahmed za ovaj hadis rekao da je ”munker”, kao što to potvrđuje i Eš-Ševkani u ”Tuhfetuz-Zakirin”, a to znači da se u senedu ovog hadisa nalazi prenosilac koji je veoma slab, tj. koji u prenošenju hadisa pretjerano griješi ili je sklon grijesima, a inače munker-hadis spada u kategoriju veoma slabih hadisa, a po slabosti dolazi odmah poslije odbačenih i izmišljenih hadisa. Kažemo, da neka ulema ima svoju posebnu terminologiju kada je u pitanju ocjena hadisa, a od njih je i imam Ahmed. Cijeli sened ovog hadisa naveli smo s razlogom na početku i u njemu se nalazi prenosilac po imenu Abdurrahman ibn Ebi Mevali koji u svojoj generaciji jedini prenosilac ovog hadisa, a sva ulema je složna da je ovaj ravija precizan, iskren i pošten, međutim s obzirom da je on jedini u svojoj generaciji, a imam Ahmed sve hadise u kojima se nalazi samo jedan ravija u jednoj generaciji naziva ”munker-hadisom”. Ima mnogo hadisa koje imam Ahmed naziva munkerom kao što je i hadis Omera ibn Hattaba: ”Zaista se djela cijene prema namjerama….”, ”Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ušao je u Mekku a na glavi je imao kacigu…”, itd. Što se tiče druge uleme, oni ovakve hadise nazivaju ”garib-hadisima”, te s te strane ne može se nikako razumjeti da je imam Ahmed htio kazati da je ovaj hadis daif ili odbačen. Allah najbolje zna. (1)

IZMIŠLJENI I SLABI HADISI O ISTIHARI

Postoje i drugi hadisi o istihari u kojima se ne spominje namaz ili se ne spominje dova, ili ni jedno ni drugo.

1- Bilježi imam Taberani od Abdullaha ibn Mes’uda, r.a., da rekao: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podučavao nas je istihari govoreći: ”Kada neko htjedne nešto uraditi, neka kaže: ‘Allahu moj’…”. Hadis je daif. (2)

U ovom hadisu ne spominje se namaz.

2- Bilježi imam Ahmed od Ebu Ejjuba el-Ensarija, r.a., da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ne oglašavaj prosidbu, lijepo se abdesti, pa klanjaj propisani namaz, a zatim reci: ‘Allahu moj’…”. Hadis je daif. (3)

U ovom hadisu spominje se propisani namaz, a ne nafila.

3- Bilježi imam Ibn Hibban od Ebu Seida el-Hudrija, r.a., da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: ”Kada neko htjedne nešto uraditi, neka kaže: ‘Allahu moj…, la havle vela kuvvete illa billah”’. Hadis je daif. (4)

U ovom hadisu ne spominje se namaz, i na kraju se spominje ‘la havle…”.

4- Bilježi imam Bezzar od Sa’da ibn Ebu Vekkasa, r.a., da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čovjekova sreća je u prakticiranju istihare i zadovoljstvu Allahovim odredbama, a čovjekova nesreća je u ostavljanju istihare i u nezadovoljstvu Allahovim odredbama.”  Hadis je daif. (5)

U ovom hadisu ne spominje se ni namaz, a ni dova.

5- Bilježi imam Taberani od Enesa ibn Malika, r.a., da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Neće se razočarati ko  istihari, niti će se kajati ko se posavjetuje, niti će osiromašiti ko štedi”. Hadis je mevdu’ – izmišljen. (6)

U ovom hadisu ne spominje se ni namaz, ni dova.

6- Bilježi imam Tirmizi od Ebu Bekra Siddika, r.a., da je rekao: ”Kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naumio nešto uraditi, rekao bi: ”Allahu moj, uputi me na ono što je dobro i odaberi mi ono što je dobro”. Hadis je daif. (7)

U ovom hadisu ne spominje se ni namaz, a ni dova.

7- Bilježi imam Sunni od Enesa ibn Malika da mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”O Enese, kada odlučiš da učiniš neko djelo, klanjaj istiharu sedam puta, a onda sagledaj šta u srcu osjećaš i u tome će biti dobro”. Hadis je  daif. (8)

U ovom hadisu ne spominje se dova, a namaz se spominje sedam puta.

Napomena:

Prvo: Što se tiče spomenutih hadisa, oni nisu ocijenjeni kao slabi ili izmišljeni zbog izostanka spomena namaza ili dove, nego zbog prenosilaca hadisa koji su ocijenjeni kao slabe ravije, a u spomenutoj literaturi može se opširnije o njima pročitati.

Drugo: Hadisi koje smo spomenuli se, kako smo vidjeli, nalaze u poznatim hadiskim zbirkama, dok za hikajate i izmišljotine – jer to nisu hadisi – na koje se oslanjaju oni koji donose narodu fetve koje smo spomenuli u prvom dijelu, samo Uzvišeni Allah zna odakle su došle i ko ih prenosi, jer se ne mogu naći ni u jednoj napisanoj zbirci pa makar bili i kao izmišljeni hadisi, a Allah najbolje zna.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Ostali članci iz serijala:

ISPRAVNO SHVATANJE I OBAVLJANJE ISTIHARA-NAMAZA (1. dio) – Jezičko i terminološko značenje istihare

ISPRAVNO SHVATANJE I OBAVLJANJE ISTIHARA-NAMAZA (2. dio) – Dokumentacija i vjerodostojnost hadisa o istihara-namazu

ISPRAVNO SHVATANJE I OBAVLJANJE ISTIHARA-NAMAZA (3. dio) – Komentar hadisa o istihara-namazu

ISPRAVNO SHVATANJE I OBAVLJANJE ISTIHARA-NAMAZA (4. dio) – Radi čega se klanja istihara-namaz

Bilješke:

(1) vidi: El-Džerhu vet-Ta’dil, 5/393, Hadisu salatil-istihareti, 15

(2) vidi: Takribut-tehzib, 2/363

(3) vidi: Mizanul-i’tidal, 4/475

(4) vidi: Ed-Daife, 2305

(5) vidi: Ed-Daife, 1800

(6) vidi: Ed-Daife, 611

(7) vidi: Ed-Daife, 1515

(8) vidi: El-Kamil, 1/412


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865