Aktuelno

Ispravno razumijevanje pobjede i poraza

344pregledi
Autor: Prof. dr. Nasir el-Omer
 
Preveo: Adnan Maglić

Razmislimo o Musaovim, a.s., riječima koje je uputio svom narodu dok su se približavali jednom nemilosrdnom i oholom mjestu: ”O narode moj, uđite u Svetu zemlju, koju vam je Allah dodijelio, i ne uzmičite nazad, pa da se vratite izgubljeni.”  (El-Maide, 21.). Iz ajeta razumijemo da istinski poraz, na dunjaluku i na ahiretu, biva ostavljanjem onoga što nam je Uzvišeni naredio i radeći ono što nam je On zabranio.

To što možda fizički nismo povrijeđeni, ne znači i da smo iz bitke izašli kao pobjednici, jer biti napadnut i uznemiren na putu širenja Istine ne znači biti poražen.
Do istinske pobjede i velikog uspjeha nekada se dolazi upravo žrtvujući ono najvrednije što čovjek posjeduje. Sjetimo se onog hrabrog i neustrašivog muslimanskog borca koji, dok mu koplje prolazi kroz tijelo, kaže: ”Uspio sam, tako mi Gospodara Kabe.”
Uzvišeni kaže: ”Prokleti neka su oni koji su rovove iskopali, i vatrom i gorivom ih napunili, kada su oko nje sjedili i bili svjedoci onoga što su vjernicima radili! A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvale dostojnog, vjerovali” (El-Burudž, 4-8.), da bi na kraju govora o njima Uzvišeni rekao: ”A one koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašče džennetske kroz koje će rijeke teći – a to će veliki uspjeh biti.” (El-Burudž, 11.) Allah, dž.š., nijedan uspjeh u Kur’anu nije opisao kao uspjeh ovih ljudi, ukazujući na istinsku pobjedu vjernika, iako su ubijeni na jedan svirep i mučenički način.
Razmislimo sada o riječima Uzvišenog koje je objavio nakon bitke na Uhudu, bitke u kojoj su muslimani pretrpjeli velike gubitke, nanesena im je velika bol i njihovi najdraži su napustili ovaj svijet. Allah, dž.š., objavljuje ajete u kojima kaže: ”O vjernici, ako se budete pokoravali onima koji ne vjeruju, vratit će vas stopama vašim i bit ćete izgubljeni.” (Ali Imran, 149.) Iz ovoga ajeta možemo uočiti i sebi definirati šta je to pravi i istinski poraz. Gubitak bitke ne znači i gubitak rata jer je budućnost pred nama, pa makar u tom trenutku musliman bio i ubijen, a zulumćar nastavio dalje živjeti.
Kaže Allah, dž.š.: ”I strast njegova navede ga da ubije brata svoga, pa ga on ubi.” (El-Maide, 30.) Kakav je bio njegov kraj? Da li je uspio i izašao kao pobjednik? Nastavlja Uzvišeni u prethodno spomenutom ajetu i daje nam odgovor na to pitanje te kaže: ”…pa ga on ubi i posta jedan od izgubljenih.” (El-Maide, 30.) On je istinski gubitnik pa makar i nastavio živjeti i uživati sve dunjalučke blagodati. Allah, dž.š., kaže: ”Vi ste kao i oni prije vas! Oni su jači od vas bili i više su blaga i djece imali i slatkim životom su živjeli, a i vi slatkim životom živite isto onako kao što su oni prije vas živjeli; i vi se upuštate u nevaljalštine kao što su se i oni upuštali. To su oni čija će djela biti poništena i na ovom i na onom svijetu; njima propast predstoji.” (Tevba, 69.) Gubitnici su iako su posjedovali ogromne količine imetka, izrodio im se veliki porod i iako su uživali različite vrste blagodati. Kaže Uzvišeni: ”O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine, bit će izgubljeni.” (El-Munafikun, 9.)
Allah, dž.š., najčešće ostavlja nasilnike i zulumćare da se utope u grijesima, a onda ih žestoko kazni. Na dunjaluku su bili umišljeni, ismijavali se i mislili da su drugi propali, a jadnici nisu ni bili svjesni da su oni najveći gubitnici.
Razmislimo o jednom kur’anskom primjeru u kojem nam Uzvišeni spominje Šuajbov, a.s., narod i kaže: ”A glavešine naroda njegova, oni koji nisu vjerovali, rekoše: ‘Ako pođete za Šuajbom, bit ćete sigurno izgubljeni.’ I zadesi ih potom strašan potres i oni osvanuše u zemlji svojoj mrtvi, nepomični. Oni koji su smatrali Šuajba lašcem – kao da nikada u njoj nisu ni bili; oni koji su smatrali Šuajba lašcem, oni su nastradali.” (El-Araf, 90-92.)
Ovo je Allahov sunnet među Njegovim stvorenjima, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Allah ostavlja nasilnika (da radi loša djela), ali kad ga uzme, neće Mu moći pobjeći.” Muttefekun alejhi.
Ovo se pravilo na dunjaluku razlikuje od čovjeka do čovjeka. Činjenica je da postoje nasilnici koji ovaj prolazni svijet napuste nekažnjeni kako bi njihova kazna bila potpuna na ahiretu. Međutim, većina nasilničkih i oholih naroda još na dunjaluku osjeti žestinu Allahove, dž.š., kazne, a kazna na ahiretu je ustvari istinski poraz i gubitak. Uzvišeni kaže: ”I vidjet ćeš kako ih ponižene i klonule vatri izlažu, a oni je ispod oka gledaju. Oni koji su vjerovali, reći će: ‘Pravi stradalnici su oni koji na Sudnjem danu i sebe i čeljad svoju upropaste!’ A zar nevjernici neće neprekidno patiti!” (Eš-Šura, 45.)

 
Prvi put objavljeno: Nedjelja, 05 Travanj 2009 04:06