Islam i žena

Islamsko društvo pomaže ženi

514pregledi
Pripremio: Muhamed Ikanović
 
A šta se to danas desilo ?!
„I on im je napoji, a onda ode u hladovinu i reče:“Gospodaru moj, ma kakvu im hranu dao, zaista im je potrebna!“ (el-Kasas, 24)
Kada je Musa alejhis-selam naišao na dvije žene bez muškarca, primorane da rade, poveo im je stoku i napojio je umjesto njih. A to je dužnost muslimana. Kada žena bude prinuðena izaći zbog posla, dužnost čovjeka je da taj posao obavi što brže, jer je to vjerska dužnost koju je učinio Musa alejhis-selam. Ovako je postupio Musa alejhis-selam, a kako se samo danas postupa!?

Ova, od mnogobrojnih, kur’anska priča nam pojašnjava status žene u islamskom društvu i jednu od dužnosti muškarca prema ženi. U nekoliko ajeta ova priča nam daje smjernice o jednostavnom ali prirodno najprihvatljivijem ureðenju društva i samom položaju žene u njim. Osnova je da teret poslova i fizičkih obaveza bude na muškarcu a da je na ženi odgoj i briga o porodici. Naravno, kao i mnogi islamski principi i ovaj je jedan od onih koji se više ne primjenjuju u našim sredinama onoliko koliko je to potrebno i čak ne samo to nego se i samo takvo razmišljanje često puta smatra nazadnim i neodgovarajućim za naše vrijeme. Kako god da bilo to je stvarnost koja će se morati priznati kad tad.
Sve češće možemo čuti žalopojke mnogih žena o teškom vremenu, o tome kako je žena prepušten sama sebi,  kako se često puta osjeća iskorištenom ili kako se zloupotrebljava  njena nemoć i slabost. Tome se ne treba čuditi zbog principa na kojima se ureðuje današnje društvo. Žena je napravila katastrofalnu grešku „borbom za izjednjačavanje polova“ čime je sebi stavila teret koji nije u stanju da nosi i posljedice toga će snositi i trpiti generacije koje dolaze.
Lijepo je čuti kako žena želi biti koristan član društva ali ne smije zaboraviti da je najkorisnija onda kada je u ulozi majke i žene.
Postoji jedna narodna izreka : cijeni sam sebe da bi te drugi cijenili! Da bi nas drugi cijenili, ili da bi cijenili naša djela, prvo mi moramo to da cijenimo. I samu našu ličnost i naš položaj u društvu moramo sami cijeniti da bi to i drugi vidjeli. Problem i jeste što je to samopoštovanje žena davno izgubila pa je sve manje slučajeva koji sliče postupku Musa alejhis-selam. To se nije desilo namjerno, nego zbog lijepo upakovane ideje koja je došla od onih kojima odgovara nemoral u društvu i koji u ženskom tijelu i raskalašenosti vide jednostavnu i lahku zaradu. Bolje rečeno robovlasništvo u novom ruhu. Takvi su uspješno iskroristili slabost žene i njenu nezaštićenost u današnjem društvu da bi je učinili podčinjenom tuðim prohtjevima i ciljevima.
O ovome bi mogli i dugo i naširoko ali je cilj ovih nekoliko redaka da nas podstakne na razmišljenje o postupku Musa alejhis-selam i današnjem vremenu. I da sami sebi postavimo pitanje zašto je to tako? I da li društvo ide u ispravnom smjeru? Šta nas čeka poslije ? i može li se ovako dalje ?!

 
Prvi put objavljeno: Ponedjeljak, 29 Listopad 2007 07:34
X