Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-content/themes/minbertheme/templates/template_single_post.php on line 1084
Ahlak

Islamsko bratstvo i prava jednog muslimana

4.1kviews

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

Od Ebu Hurejre r.a., se prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Nemojte jedni drugima zavidjeti, nemojte se u kupo-prodaji nadmetati, nemojte se mrziti, nemojte leđa jedni drugima okretati, nemojte se jedni drugima u poslove mješati, budite, o Allahovi robovi, braća! Musliman je muslimanu brat: ne čini mu nasilje, ne laže ga, niti ga ponižava. Takvaluk – bogobojaznost, je ovdje – pa na svoja prsa pokaza tri puta – a dosta je čovjeku grijeha i zla da ponižava brata muslimana. Svakom muslimanu je haram (zabranjen-svet): život, imetak i čast drugog muslimana!“ (Muslim)

Poslanik s.a.w.s., nije govorio o islamskom bratstvu kao o jednoj pukoj i suhoparnoj paroli, koja se s vremena na vrijeme valja spomenuti pred ljudima, već je On, s.a.w.s., omeđio islamsko bratstvo raznim naredbama i zabranama, koje će biti vidljive i opipljive cijeloj muslimanskoj zajednici.

Ovaj hadis u sebi nosi brojne propise i velike poruke koje su upućene svakom onom ko misli biti pravi i iskreni pripadnik islamskog ummeta. Ovaj hadis ne dozvoljava da islamsko bratstvo postane puka fraza i san koji još nije u stanju ugledati svjetlo jave!

Imam el-Nevevi rhm., u djelu el-Ezkar, povodom ovoga hadisa Poslanika s.a.w.s., kaže: „Koristan li je ovaj hadis i brojne li su mu faide i koristi!“

Imam Ibnu Hadžer el-Hejtemi rhm., kaže: Ovo je hadis koji u sebi sadrži brojne faide i koristi, upućuje nas brojnim islamskim principima, pravilima i ciljevima, a ako čovjek malo dublje razmisli o ovome hadisu, i shavti njegov krajnji cilj i poruku primjetiće da ovaj hadis aludira na sve islamske propise – kako svojim tekstom tako i svojom sadržinom, i u sebi sadrži sve adabe i islamski bonton ponašanja – direktno ili indirektno!“

„Nemojte jedni drugima zavidjeti…“

Hased tj. zavist se definiše tako da je tu u pitanju želja za time da određena blagodat nestane od nekog čovjeka, i da ta blagodat pređe kod osobe koja zavidi, ili kod nekog drugog, ili kod nikoga – samo da nestane od prvoga! Zavist je opaka moralna izopačenost od koje znaju ljudi obolijevati iz razloga što većina njih ne može podnijeti to da ga neko drugi prestigne i pređe u nekoj od fadileta i lijepih stvari.

Islamska ulema je složna na tome da je zavist haram i ogavno djelo, a tekstovi Kur’ana i Sunneta koji nam ovaj stav potvrđuju su brojni, poput:

„Mnogi jevreji i kršćani bi željeli da vas, nakon islama i imana, povrate da budete nevjernici, samo iz zavisti koju osjećaju prema vama!“ (el-Bekara, 109.)

Zubejr b. el-Avvam r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Krijući će vas snaći dvije bolesti koje su snalazile narode prije vas: zavist i mržnja. Mržnja je ta koja brije – ali ne brije dlaku već brije vjeru! Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša nećete biti vjernici sve dok se međusobno ne budete voljeli. Hoćete li da vas obavijestim o nečemu zbog čega će te se voljeti ako ga budete praktikovali? Selamite se međusobno!“ (Ahmed, Tirmizi)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Strogo se čuvajte zavisti! Doista zavist razjeda dobra djela kao što vatra gori drva ili sijeno!“ (Ebu Davud)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Moj ummet će snaći bolest prijašnjih naroda! Rekoše: O Allahov Poslaniče, koja bolest prijašnjih naroda je u pitanju? Poslanik s.a.w.s., reče: Nemoral i oholost, gomilanje i oholjenje dunjalukom, međusobna mržnja i zavist sve dok ne dođe do svađa i ubistava!“ (Mustedrek, Hakim)

Zavist je pobuna protivu Allaha dž.š., i upadanje u inat Njemu, jer je On dž.š., taj koji je nekoga obdario određenom blagodati, pa je zavist pokušaj omalovažavanja ili otklanjanja Allahovih dž.š., fadileta i ni’imeta. Zavist je umor duše i smaranje sebe bez ikakve koristi, putem haram metoda koje sve zajedno čine jedno ogavno djelo.

„Nemojte se u kupo-prodaji nadmetati…“

Nedžeš tj. nemojte štetiti jedni drugima tako što ćete jedni drugima podizati cijenu robi a sami je ne želite kupiti! Ovakvo postupanje je uz opštu saglasnost sve uleme haram, jer je u pitanju prevara i varanje, što je sve skupa haram i zabranjeno! Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Ko nas vara taj nije od nas!“ (Muttefekun ‘alejh)

U navedenu zabranu će spadati i sve ostale vrste poslovanja i trgovanja koje sadrže u sebi obmanu i prevaru, ne prijavljivanje pokvarenosti neke robe ili određenih mahana, ili je pomiješano zdravo sa bolesnim, ispravno sa štetnim itd..

„Nemojte se mrziti…“

Bugd tj. mržnja je osjećaj ogavnosti i odvratnosti spram nekog čovjeka zbog nečega što se nalazi pri njemu. Poslanik s.a.w.s., je zabranio muslimanima da se mrze međusobno, i čak nasuprot, naredio im je da se međusobno drže i vole kao prava braća!

Allah dž.š., kaže: „Vjernici su braća“ (el-Hudžurat, 10.)

Poslanik s.a.w.s., je rekao: „…Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša nećete biti vjernici sve dok se međusobno ne budete voljeli…“ (Ahmed, Tirmizi)

Musliman je čovjek koji voli ono što Allah dž.š., voli, i koji mrzi ono što Allah dž.š., mrzi! Allah dž.š., kaže: „Nemojte moga i vašega neprijatelja uzimati za prijatelja!“ (el-Mumtehina, 1.) Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Ko bude volio radi Allaha, i ko bude mrzio radi Allaha, i ko bude davao radi Allaha takav je upotpunio svoj iman!“

Dakle, ljubav i mržnja su dva svojstva i dvije osobine – kojima ne smije da upravlja naša hava i naše strasti. Našu ljubav prema nekome kao i naša mržnju prema nekome treba da bude usklađena sa Allahovom dž.š., Objavom i vjerom – pa ćemo voliti samo ono što Allah i Poslanik s.a.w.s., vole, a mrziti ono što Allah i Poslanik s.a.w.s., ne vole!

Sve što vodi mržnji i neprijateljstvu među muslimanima je zabranjeno, poput alkohola i kocke, shodno ajetu: „Šejtan želi da među vas ubaci mržnju i neprijateljstvo, pomoću alkohola i kocke, i da vas od zikrullaha i od namaza odbije – pa hoćete li se već jednom od toga okaniti!“ (el-Ma’ida, 91.) Allah dž.š., nam je između ostalog zabranio i prenošenje tuđih riječi, nemimet, zbog toga što nemimet proizvodi mržnju i neprijateljstvo među ljudima.

Međusobna ljubav, prijateljstvo i bratstvo su samo jedan od ni’imeta i blagodati Allaha dž.š., koji kaže: „Sjetite se Allahove blagodati prema vama, kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je Allah vaša srca spojio, nakon čega ste, uz Allahovu blagodat, postali prava braća!“ (Alu Imran, 103.)

Na drugom mjestu, Allah dž.š., kaže: „On je taj koji te je pomagao Svojom pomoći a i s vjernicima, čija je srca spojio! Da si utrošio sve što ima na zemlji – ti ne bi mogao spojiti njihova srca, ali je Allah taj koji ih je spojio!“ (el-Enfal, 63.)

„Nemojte leđa jedni drugima okretati…“

El-Tedabur tj. napuštanje nekoga, okrenuti svoje lice od nekoga a zauzvrat mu okrenuti leđa, u šta spada i bojkotovanje. Ovakvo postupanje je haram i zabranjeno onda ako su u pitanju dunjalučki razlozi, pa se u skladu s navedenim kaže: „Nije dozvoljeno muslimanu da ne govori sa svojim bratom više od tri dana. Sretnu se i jedan se od drugog okreću – najbolji od njih je onaj koji prvi otpočne sa selamom!“ (Muttefekun ‘alejh)

„Nemojte se jedni drugima u poslove-trgovine mješati…“

Ovaj hadis se odnosi na slučaj kada drugi prodavac skrene pažnju nekom mušteriji da ne kupuje određenu robu kod prvog prodavca jer će mu je on prodati jeftinije, ili na slučaj kada kupac skreće pažnju nekom prodavcu da odustane od prodaje robe prvom kupcu jer će mu on kupiti robu po većoj cijeni. Oba ova nametanja su haram i zabranjena.

„O Allahovi robovi, budite braća!“

Poslanik s.a.w.s., nam naređuje da međusobno širimo bratstvo, da damo od sebe maksimum na putu ostavrenja međusobnog bratstva, da se klonimo zavisti, da se klonimo nadmetanja u poslovima, da se klonimo međusobne mržnje, da ne okrećemo leđa jedni drugima, da se ne mješamo jedni drugima u poslove. Međusobno sarađujte kao prava braća, u ljubavi, blagosti, samilosti, ljubaznosti, potpomaganju u dunjaluku i u dinu. Nemojte zaboravljati to da smo svi mi Allahovi dž.š., robovi – a dobro znamo to da rob mora biti poslušan svome Gospodaru!

Islamsko bratstvo zahtijeva to da svakom muslimanu podaš njegova prava poput nazivanja selama, nazdravljanja mu kada kihne, posjetiti ga kada je bolestan, ispratiti njegovu dženazu do groba, odazvati mu se kada te pozove i nasihatiti ga kada se u mugoćnosti, ali, uz navedeno moramo naglasiti i to da islamsko bratstvo znači i to da džematu muslimana podamo njegovo pravo što bi značilo da nikako ne smećemo sa uma našu obavezu prema džamiji i džematu i imamu, maksimalno davajući sve od sebe na putu razvijanja i širenja džemata i džamija muslimana!

Bratstvo među ljudima jača i utvrđuje se poklonima i hedijama shodno riječima Poslanika s.a.w.s., koji kaže: „Dijelite međusobno poklone i hedije jer je doista hedija ta koja otklanja zlobu iz prsiju čovjeka!“ (Tirmizi), a u drugoj predaji stoji: „Dijelite međusobno poklone – više će te se voliti!“

Omer b. Abdul-Aziz rhm., je rekao: „Rukujte se međusobno i dijelite hedije, jer to otklanja zlobu od ljudi!“

Hasan el-Basri rhm., je rekao: „Rukovanje jača ljubav među ljudima!“

Musliman je dužan da prema svome bratu muslimanu poduzima sve neophodne korake koje će učiniti njegovo srce bliskim njemu, a zabranjeno mu je da čini sve ono što će činiti da ljudska srca biježe od njega, poput: zuluma i nasilja, ponižavanja, laganja, utjerivanja u laž kao i potcjenjivanja ličnosti svoga brata muslimana. Musliman neće biti pravi musliman sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi samome sebi!

Musliman se ne smije ograničiti sa svojim dobrom samo na muslimane, već se to dobro mora prenijeti i na sve ljude u njegovom okruženju, i na kraju i na svo čovječanstvo!

Bogobojaznost je u prsima!

Takvaluk-bogobojaznost je postizanje Allahovog dž.š., raziluka i zadovoljstva tako što ćemo sprovoditi sve ono što nam je On dž.š., propisao da činimo, kao i izbjegavanje Allahove dž.š., ljutnje i srdžbe tako što ćemo izbjegavati sve ono što nam je On dž.š., zabranio da činimo!

Allah dž.š., cijeni nekog čovjeka zbog takvaluka i bogobojaznosti koju ima pri sebi, dok ljudi cijene nekog čovjeka zbog dunjaluka i imetka kojeg ima pri sebi! Allah dž.š., ljude vrijednuje po njihovim djelima i po njihovoj iskrenosti, dok se ljudi međusobno vrijednuju po imetku, plemenu i porijeklu! Allah dž.š., kaže: „Kod Allaha je najčasniji onaj koji je najbogobojazniji!“ (el-hudžurat, 13.)

Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Allah ne gleda u vaša tijela niti u vaš izgled i odijela! Allah gleda u vaš srca (i u vaša djela!)“

Zbog ovoga je dalje rečeno: „…dosta je čovjeku grijeha i zla da ponižava brata muslimana.“ – jer obično ljudi, povodeći se za ljudskom vanjštinom, mogu pogriješiti i prezrijeti čovjeka, koji je mnogo vrijedniji i veći nego li što to nama na prvi pogled pada na pamet, stoga je ovo upozorenje svakome od nas da se ne igramo sa životom, čašću i imetkom drugih muslimana, jer je sve navedeno svetije od dana Kurban-bajrama, od časnog mjeseca Zul-Hidždžeta, kao i od samog grada Mekke!

Islam nije samo akida-vjerovanje i ibadet-obredoslovlje! Islam je i ahlak – moral i lijepo ponašanje prema Allahu dž.š., i prema Njegovim stvorenjima, kako muslimanima tako i nemuslimanima! Loše ponašanje i ružan ahlak se u islamu tretiraju pravim kriminalom i zločinom! Iskreni nijjet i dobro djelo je pravo mjerilo kojim ćemo svi mi biti premjereni od strane Allaha dž.š., stoga neka se svako od nas pozabavi svojim srcem i svojojm dušom – a ne tuđim srcima i dušama, jer mi nismo gospodari tuđih srca i tuđih duša; čak ni sami ne znamo kud nam naše srce bije, i za šta nam sve duša naša haje!!!

Molimo Allaha dž.š., da nas uputi pravome putu, da sve muslimane poštedi zla našega jezika i naše ruke, da našim umrlim oprosti grijehe i da nas sve zajedno sastavi u džennetu! Amin, ja rabbe-alemin!


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865