Vijestiiiiii

Islamsko bankarstvo osvaja svijet

378views

Učešće islamskog bankarstva u svjetskim finansijskim tokovima treba porasti za 33 % do kraja 2012.godine kada bi ukupan kapital islamskih banaka trebao dostići iznos od preko jednog triliona američkih dolara.

Društvene promjene koje su uslijedile nakon arapskih revolucija u Libiji, Tunisu i Egiptu otvaraju nove mogućnosti za angažman islamskog bankarstva. „ Nakon arapskog proljeća dobili smo brojne zahtjeve za većim angažmanom islamskog bankarstva“, kaže  Ashar Nazim, lider islamskih finansija u kompaniji  Ernst & Young.

Prema njegovim procjenama, rast islamskog bankarstva u svijetu u narednih pet godina trebao bi se na godišnjem nivou kretati u visini 20% konstantog rasta. Jedna od glavnih prepreka jačeg rasta islamskog bankarstva je nedostatak globalnih regulativa i standarda između islamskih finansijskih institucija.

Dosadašnja te planiranja ulaganja islamskih finansija u svjetskoj ekonomiji jasan su znak da islamsko bankarstvo osvaja svijet.

(SAFF)