Vjera i život

Islam kao potpuni sistem života

634pregledi
Piše: Muhamed Ikanović

Svjetska scena isprepletena je raznoraznim ciljevima i namjerama, proturanjima različitih ideja, shvatanja  i ubjeðenja. To je donekle i shvatljivo i razumljivo iz razloga što je u prirodi ljudi da proguravaju «svoje» i da to smatraju najispravnijim i najboljim. Meðutim, problem, ne leži u tome! Zapravo, problem je u tome što se na sve moguće načine pokušava iskriviti stvarna slika vjere islama i dokazati da on nikako nije dobrodošao u ovome vremenu.

Jedno od najsnažnijih i najboljih sredstava za prenošenje ideja su mediji, a izmeðu njih posebno se ističe televizija. Pa recimo u kršćanskim zemljama, izmeðu ostalog, ona uveliko služi za prenošenje i učvršćivanje njihovih vjerskih ubjeðenja. A ako uzmemo u obzir islam, onda televizija itekako utječe na ismijavanje i blaćenje islama, pa često i u državama u kojima muslimani predstavljaju jedan veliki dio stanovništva. I ako se govori o islamu, uglavnom se govori u negativnom obliku: muslimani su teroristi, ekstremisti, fundamentalisti, krvopije i sve ono što bi moglo zaparati uši jednom savremenom i obrazovanom čovjeku. Većina ljudi, pa čak i onih koji nose muslimanska imena, prihvatila je ”tuðe” zaključke o nepogodnosti islama ne provjeravajući njegovu ispravnost. Odgovor je jedan i jedini, ne trebamo islam jer se s njim ne možemo uklopiti u ovo društvo, jer je njegov rok trajanja već istekao. Islam nam ne može organizirati život kakav bismo mi htjeli, ”napredan” i ”savremen”. Ako malo dublje uðemo u raspravu sa nosiocima ovakvog objašnjenja, krajnji odgovor je: ”Tako su nam drugi rekli.” A ako priupitamo na osnovu čega su sve to zaključili, prihvatljivog odgovora nema. To i jeste baš osnova onoga o čemu ukratko želimo nešto reći. Nećemo potanko objašnjavati svaki princip i pravilo u islamu nego ukratko navesti neke činjenice koje će druge podstaknuti na malo dublje izučavanje islama. Islam itekako može i ima načina da bez ikakvih problema organizira društveni život, bilo u pustinji ili u gradu sa ogromnim soliterima. Islam i jeste cjelokupan sistem života jer je takav i došao s ciljem da organizira ljude i njihovu zajednicu.

Vjera islam prisutna je na sve četiri strane svijeta, i svi njeni sljedbenici su u stanju da je prakticiraju bez ikakvih problema. Iako je objavljena prije više od četrnaest vijekova, ona je praktična i u ovom famoznom 21. vijeku. Ciljevi islama nisu se promijenili i njihovo ostvarivanje nije nemoguće, bez obzira na promjene koje su svakodnevno prisutne oko nas.    
 
Islam i pojedinac  

Osnova od koje islam kreće jeste izgradnja i odgoj svakog pojedinca kao osnove društva. Izgradnja ličnosti počinje od izgradnje odnosa izmeðu čovjeka kao roba i Uzvišenog Allaha kao njegovog gospodara. Na tome se i zasniva islam kao sistem života, što je naravno opet suprotno današnjim iskrivljenim načelima odgoja pojedinca i društva. Meðutim, islam se ne zaustavlja samo na tome, i to neki danas vide kao problem islama. Naime, islam upotpunjava i odnos čovjeka prema čovjeku, prema roditelju, rodbini, komšiji, radnom kolegi, pretpostavljenom, potčinjenom, prijatelju, muslimanu, nemuslimanu itd., a sve ovo opet biva na osnovama pokornosti zakonima koje je u svim ovim segmentima života postavio Uzvišeni Allah. I ako izvršimo usporedbu pravila koja je islam postavio i onoga što stoji u drugim zakonima, uvidjet ćemo da islam itekako daleko odskače u formiranju zdrave ličnosti pojedinca i ureðenju zajednice, i nijedan drugi pravilnik i zakonik to nije tako lijepo riješio. Ovo je naročito izraženo kada su u pitanju meðuljudski odnosi meðu muslimanima, i u tom pogledu jasno je pravilo koje nam je Kur’an naznačio: ”Uistinu su muslimani braća.”
 
Islam i porodica  

Porodica je osnovna ćelija društva i ako je porodica jaka, jako je i društvo, a ako je ona slaba, slabo je i društvo. Ovo i jeste rak-rana zapadnog društva zato što su oni već davno izgubili porodicu i to plaćaju itekako velikom cijenom. Islam stavlja veliki akcenat na porodicu i njeno zasnivanje. Mlade ljude podstiče na porodičan život i za to obećava veliku nagradu na ahiretu i bereket na ovome svijetu. Ali u svemu tome postoje precizirana pravila od momenta kako izabrati bračnog druga, tj. čemu dati prioritet u izboru. Potom postoje pravila po kojima se zasniva islamski brak, prava muža i žene, obaveze i jedne i druge strane. Ni djeca nisu zapostavljena, postoje obaveze prema njima, tj. njihova prava, a i prava roditelja kod njih. Takoðer je definiran način raskidanja, braka, nasljedno pravo i sve ono što je nezaobilazno u porodičnom životu. Štaviše, islam je davno postavio pravila za ureðenje zdravog porodičnog i društvenog života i ostavio rješenja za normalno funkcioniranje cjelokupnog društva.
 

Islam i društveni život  

Islam nije zaobišao društveno-politička pitanja i rješava ih na jedan jednostavan i uspješan način. Meðutim, danas mnogi žele dokazati da u islamu ne postoji takvo nešto. Islam društvo ureðuje na jednom velikom pravilu: «Ljude i džinne sam stvorio samo da Me obožavaju» (Ez-Zarijat, 56.). S ove tačke i treba posmatrati kako islam pristupa odreðenim problemima kako bismo mogli shvatiti zašto je to sve tako. Pa da bismo imali moralno društvo, islam nareðuje pokrivanje žene, zasnivanje braka, zabranjuje kraðu, alkohol i drugo. A ako govorimo o islamskoj ekonomiji i beskamatnom sistemu poslovanja, zaključak je da je to nešto nemoguće. Pa kako bi i bilo kad su ljudi sve zasnovali na neislamskim principima?!  Kako biti janje u čoporu gladnih vukova? Taj način nije nemoguć u osnovi, nego ga je teško sprovesti u sredini koja ga odbija i zasniva svoje poslovanje na suprotnim principima. Pošten život nije nemoguć, čak je i lakši i ljepši, ali je težak kada je većina ljudi drugačija, nepoštena. Islam rješava i pitanje voðstva postavljanjem na vodeće funkcije najzaslužnijih i najučenijih koji će red u svojoj zajednici uspostaviti, a ne one koji će samo lične interese gledati. Eklatantne primjere za funkcioniranje društva na ovoj osnovi nalazimo u prva tri stoljeća islama. A kada govorimo o naprednosti i savremenom dobu, onda treba definirati šta je to napredak. Ako se misli na nauku i tehniku, to islam u potpunosti podržava i prvi ajeti koji su objavljeni nosili su naredbu učenja, čitanja i izučavanja (sura El-Alek). A ako se pak napretkom smatra postojeća moda i njoj slične stvari, onda je najpreče da prefiks napredno dodijelimo južnoafričkim plemenima koji od svoje odjeće imaju samo komad kože kojim pokrivaju samo svoje stidno mjesto.

Da ne bismo sada pojedinačno nabrajali šta je sve islam riješio i kojim pitanjima se sve bavi, ukratko preporučujemo da malo više pažnje posvetite izučavanju islama jer ćete sigurno doći do zaključka da bi život bio puno ljepši i lakši da je malo više vjere islama u našoj sredini.

 
Prvi put objavljeno: utorak, 19 Veljača 2008 21:15