Aktuelno

Iransko-američki pregovori (dogovori) – trgovanje Irakom

306pregledi
Preveo: Abdulvaris Ribo
 
Nedavno su na političkom planu američki izvori otkrili da direktni pregovori koji se u posljednje vrijeme vode izmeðu Vašingtona i Teherana pripremaju teren za plan koji su izadila neka krila američke uprave za izlazak iz Iraka i kao zamjenu za plan okončanja ratnih dejstava. Iračka novinska agencija iz pouzdanih izvora prenosi da je ozbiljnost i veličina američke bezizlazne situacije natjerala američku upravu da pripremi više od jednog plana, s tim da «Plan B» svjedoči da je već nekoliko mjeseci na sceni tiho (tajno) trgovanje, koje je po svemu sudeći prihvatljivo kod američkih i vojnih i političkih strana najvišeg nivoa. Plan koji je pripremljen nakon Beker-Hamiltonovog plana poziva da se treba oslonuti na ono što se naziva « Ši’itski izbor» u Iraku, gdje bi se ši’itima dalo da upravljaju i vladaju Irakom i prepustili im se svi konci.

Tvrdi se da je polazište «Plana B» činjenično vojno stanje na terenu koje ukazuje da je nacionalno pomirenje u Iraku nemoguće, te da bi američko povlačenje, pa čak i rasporeðivanje novih snaga, neminovno dovelo do proširenja graðanskog rata i uvelo zemlju u neprestani i dugotrajni krvavi sukob, koji Amerikanci, i ako bi ostali u Iraku, nebi mogli okončati i zaustaviti. Spomenuti plan jasno nalaže da Amerikanci stanu uz jaču stranu i da se odreknu svoje neutralnosti, odnosno da se priklone ši’itskoj strani protiv sunnijske strane, te da ovu drugu stranu prisile da prihvati novu nagodbu, kao manjina kojom će vladati većina.

Propagatori ovoga plana tvrde da je to najbrži način da se uspostavi stabilnost i okončaju unutrašnji sukobi u Iraku. Neki izvori u američkoj upravi su predložili da se neminovno treba okrenuti rješenju « Dvije države u Iraku», odnosno treba se zadovoljiti sa uspostavljanjem kurdske i ši’itske države, a da se sunnijama da izbor da žive u jednoj od ove dvije države ili da ih ši’iti i Kurdi rasele iz Iraka. Pouzdane informacije potvrðuju da su neke utjecajne strane u Kongresu prije nekoliko sedmica dobile detalje ovoga «Plana B» koji je dobio novo ime « Osamdesetpostotno rješenje», tj. rješenje koje će Irak ostaviti ši’itima i Kurdima i realizirati ono šte neki nazivaju «Prljava američka pobjeda», koja se ogleda u njihovom zatvaranju očiju pred čišćenjem, protjerivanjem i uništenjem sunnija ili učestvovanju u svemu tome.

Neki koji imaju uvid u ovaj plan spominju da njegovi propagatori govore o američkom ponavljanju onoga što se desilo ši’itima nakon ustanka 1991. godine na jugu, kada su ih Amerikanci ostavili bez podrške nakon što su podigli ustanak protiv Sadama Husejna i dopustili mu da im se osveti i da ih kazni.


(Islam today)

Prvi put objavljeno: četvrtak, 05 Srpanj 2007 01:57