Porodica

Imate problema u braku?

544pregledi
Priredio: Fahrudin Haseljić

Prije svega trebamo znati da su, kada govorimo o problemima u porodici, ispravna samo ona rješenja koja su u skladu sa Kur’anom i sunnetom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Uzvišeni: ”I Mi u Knjizi nismo ništa izostavili.” (Sura Al-An’am, 38.) Na svako pitanje u Kur’anu i sunnetu nalazimo odgovor, bilo da je on uopćen ili do u detalje pojašnjen.

Zato Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Ostavio sam vas na jasnom putu na kome je noć poput dana. Sa njega će skrenuti samo onaj ko je propao.” (Ibn Madže, 45.)

Jer, islam je potpuna i savršena vjera, kao što kaže Uzvišeni: ”Danas sam vam vjeru vašu usavršio.” (Sura Al-Maide, 3.)

Tako naprimjer u kur’anskoj suri Nur – Svjetlost, Allah, dželle ve ‘ala, govori o odnosima u društvu i porodici, o kaznama za nemoral i potvoru, o obaranju pogleda itd., te do u detalje pojašnjava periode u toku 24 sata kada djeca od roditelja trebaju tražiti dopuštenje za ulazak u njihovu sobu, i druge adabe i propise.

Meðutim, problemi nastupaju upravo onda kada se Allahovi propisi zanemare i kada se u porodičnom životu počnu prakticirati postupci koji nisu u skladu sa uputom islama.

 Zato kaže Uzvišeni: ”Zar – kad vas je snašla nevolja koju ste vi njima dvostruko nanijeli, možete reći: ‘Otkud sad ovo?!’ Reci: ‘To je od vas samih!’ Allah, zaista, sve može.” (Sura Ali Imran, 165.) Ajet govori o Bitki na Uhudu, ali je njegovo značenje uopćeno.

Dakle, problemi i nedaće dolaze zbog naših grijeha, a otklanjaju se iskrenom tevbom.

I nemojte misliti da je to samo slučaj sa velikim grijesima i velikim problemima, naprotiv, čak su i sitne razmirice u krugu porodice posljedice naših grijeha. Neki naši dobri prethodnici govorili su: ”Tako mi Allaha, ja zaista vidim posljedice svojih grijeha na ponašanju svoje jahalice.” Tako mu Allah zbog neposlušnosti prema Njemu daje kao kaznu da mu jahalica, koja mu je inače pokorna, otkaže poslušnost.

   Tim prije razmirice i problemi u braku i porodici posljedice su naše udaljenosti od Allahove Knjige i sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer prava bračnih drugova su jasna, prava roditelja i djece su jasno pojašnjena, samo ih treba poštovati. I kada se desi da pogriješimo, rješenje je u iskrenoj tevbi i vraćanju Allahovoj uputi.

Kako? Evo primjera.

Jedan me brat musliman prijatno iznenadio pričajući mi kako se on postavlja prema bračnim problemima. Kaže: ”Kada se desi problem izmeðu mene i moje supruge, upitam se je li rješenje da se izgalamim na suprugu, ili da okrivim za to djecu, ili…? Ne, nego prvo poðem od sebe i tražim uzrok u svojim greškama spram Allaha, dželle ve ‘ala. Zatim se izdvojim, nekad u sobu, a nekad odem i u džamiju i izgovaram istigfar, iskreno se kajući Gospodaru za počinjene grijehe. Tako mi Allaha, svaki put problem nestane prije negoli ja bilo šta poduzmem na njegovom rješavanju.”

Drugi takoðer priča: ”Desio se problem i razmirica izmeðu mene i moje supruge, pa sam se naljutio i otišao u džamiju, ali nisam mogao dugo sjediti u džamiji, nego sam se ubrzo vratio kući. Jednostavno se nisam mogao smiriti, nego sam osjetio potrebu da se što prije vratim kući iako nisam imao posebnog razloga za to. Dok sam išao prema kući začudili su me osjećaji smirenosti, širokogrudnosti i promjene raspoloženja koje sam najednom našao u svojim prsima. Ušao sam u kuću, a supruga me dočeka sa osmijehom na licu rekavši: ‘Znaš li šta te je vratilo kući?’ ‘Ne znam’, odgovorio sam. ‘Istigfar (traženje oprosta)’, reče ona. ‘Otkako si izišao iz kuće ja tražim oprosta od Allaha Uzvišenog jer sam znala da sam pogriješila prema tebi i bila sam čvrsto ubijeðena da će te istigfar vratiti.”’

Kada bismo se mi pridržavali ovog kur’anskog pravila da uvijek u traženju krivca i uzroka problema poðemo od sebe, sve bi bilo drugačije. Lahko je okriviti bračnog druga, djecu, ma čitav svijet ako treba, ali čovjek se najteže odlučuje za opciju da traži krivca upravo u sebi.

Sjetimo se kako Allah, dželle ve ‘ala, odgovara ashabima: ”Zar – kad vas je snašla nevolja koju ste vi njima dvostruko nanijeli, možete reći: ‘Otkud sad ovo?!”’ Kako da se nama ovo desi? Pa mi smo sa Allahovim Poslanikom!? Mi smo drugovi Allahovog Poslanika!? Zar se ne borimo na Allahovom putu!? ”Reci: ‘To je od vas samih!”’ Ovdje je taj uzrok.

Kada bismo ga razumjeli, sigurno bi se naše stanje promijenilo, i naši bi domovi bili puni mira i spokoja.

”Kakva god vas nedaća zadesi, to je zbog grijeha koje ste zaradili, a On mnoge i oprosti.” (Sura Aš-Šura, 30.)

Vidimo da Allah mnogo toga i oprosti, jer kada bi za sve kažnjavao, na Zemlji ni jednog živog bića ne bi ostavio.

Znajmo da svaki grijeh koji počini muž ili njegova supruga direktno utječe na stanje u braku i porodici. Svaki pogled u zabranjeno, svaka ružna riječ, svaki zalogaj stečen od harama koji mi pojedemo ili njime svoje porodice nahranimo može biti uzrok problema.

Koliko puta mi sa svojim bračnim drugom gledamo na TV ekranima ono što je Allah zabranio? Koliko puta ogovorimo svoju braću i sestre? Koliko samo ljudi olahko uzima kamatne kredite i ne mari za hranom koju jede, je li od onoga što je Allah dozvolio ili zabranio?

Pogledajmo Ebu Bekra, radijallahu anhu, koji nikad nije pojeo zalogaj hrane a da nije upitao za nju je li od halala. Jednom je zaboravio upitati pa mu njegov sluga reče: ”Uvijek me pitaš odakle sam donio hranu, a danas si zaboravio.” ”Odakle je?”, upita. ”U džahilijjetu sam bio vračar pa su mi neki ljudi ostali dužni za usluge koje sam im pružio i sad su mi donijeli novac pa sam nam od toga kupio hranu”, odgovori sluga. Ebu Bekr, radijallahu anhu, tada pokuša da povrati hranu, ali nije mogao sve dok nije popio malo vode, potom izbaci zalogaje koje je pojeo iz svoje utrobe. Sluga mu reče: ”Ebu Bekre, čemu sve to? To je samo jedan zalogaj koji ti je bio halal jer nisi ni znao odakle je.” Ebu Bekr, radijallahu anhu, reče: ”Tako mi Allaha, da nije bilo drugog načina da ga povratim osim da mi i duša sa njim izaðe, ja bih to učinio.” Zato je Ebu Bekr, radijallahu anhu, živio sretno na ovom svijetu, i živjet će sretno i na ahiretu jer je bio oprezan kada su Allahove granice u pitanju

Sigurno da nekada na bračne probleme utječu i vanjski faktori, ali su uglavnom izvor svih problema posljedice djela naših ruku.

Tražimo krivca za svoje probleme u nama samima! Preispitajmo svoj odnos prema Allahu i iskreno Mu se pokajmo, jer ”Allah uistinu voli one koji se često kaju i one koji se mnogo čiste!” (Sura Al-Bekare, 222.)

Pripremljeno prema predavanjima šejha Nasira el-Omera.

Prvi put objavljeno: utorak, 29 Travanj 2008 09:33