Islam i žena

Hidžab, borba iznutra i izvana

496pregledi
Piše: Harmin Suljić

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Na vas samo što nisu navalili narodi kao što izjelice navale na posudu sa hranom.”Mi danas doživljavamo obistinjenje upravo ove opomene jer svojim očima vidimo kako su na nas navalili narodi sa Istoka i Zapada, neki u ljudskom, a neki u džinnskom liku, a sa njima su se udružili pojedinci od onih koji sebe nazivaju muslimanima. I, naravno, svi su zajedno podigli zastave rata protiv islama i muslimana, svakodnevno odapinjući stijele sa otrovom na vrhu u tijelo islama, a najčešći cilj njihovih otrovnih strijela biva simbol ženine čednosti i čistote – hidžab.

Dakle, ciljevi neprijatelja islama sasvim su očigledni, meðutim, zaista je čudno kada u javnost izaðe ministar kulture jedne muslimanske zemlje sa izjavom: ”Hidžab je korak unazad.” Zar je moguće da to kaže ministar najveće i najmnogobrojnije muslimanske arapske države?!
Itekako njima smeta i osjećaju veliku mržnju i srdžbu kada vide muslimanku, čednu i čistu, u vremenu smutnje da pazi i drži do hidžaba kao farza koji joj je Allah propisao iznad sedam nebesa, ili kada je vide da praktikuje jedinu ispravnu vjeru i njene propise.
Primijetit ćemo da im se duša ne smiruje niti i o čemu drugom razmišljaju osim da razodjenu muslimanku i da joj ”svuku” hidžab čednosti i čistote.
Zbog čega su u porastu ovolika mržnja i spletkarenje? Zbog čega oni tvrde da šire demokratiju? Ako je tako, zbog čega progone muslimanku pod hidžabom? Zbog čega uopće obznanjuju rat hidžabu?
Sestro muslimanko, o ti koja si omalovažila i zanemarila obavezu hidžaba, mislim da ti je postalo jasno kolika se pompa i kampanja pokrenula protiv tebe, tvoje vjere i čednosti. Znaj da na taj način ti pomažeš neprijatelje islama kako bi dospjeli do svog cilja upravo time što ti odbijaš da odjeneš hidžab. Znaj da nećeš izbjeći svoje stajanje pred Allahom, subhanehu ve te’ala, na Sudnjem danu, a svjesna si i da prije toga svaka osoba mora zakoračiti u kabur.
Da se bogdo hoćeš povratiti na Pravi put i stid kao što Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Stid je dio imana.”
Da bogdo hoćeš pomoći svoju vjeru samo jednim činom, a to je da odjeneš hidžab čednosti i čistote, hidžab koji će sakriti tvoju sramotu i sačuvati tvoju čast.
Cijenjena sestro, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Svi ste vi  pastiri i svi ćete odgovarati za svoje stado.”
Ti, sa ulogom koju imaš u društvu, odgovorna si pred Allahom, subhanehu ve te’ala, za svoje postupke. Bit ćeš odgovorna za izlazak iz kuće ako si razgolićena. Jer, znaj da na taj način ti sudjeluješ u širenju smutnje i nereda u društvu.
Nemoj biti od onih za koje je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Dvije su skupine stanovnika Vatre koje nisam vidio prije: ljudi sa kandžijama u rukama poput kravljih repova, koji udaraju ljude njima, a druga skupina su žene koje su odjevene ali polugole, gegaju se i umiljavaju govorom. Njihove glave su poput devinih grba nagete. Neće ući u Džennet niti će osjetiti njegov miris, iako se njegov miris prostire na tolikoj i tolikoj udaljenosti.
Uvažena sestro, ako se budeš pridržavala svoje vjere, ako budeš nosila hidžab, znaj da će to biti tvoj veličanstveni džihad u ovim danima u kojima se mi nalazimo, u vremenu u kojem se vodi prljavi rat protiv svega islamskoga, pa i hidžaba. Zato ti budi od onih koje će se boriti za ovu vjeru. Ne dozvoli svojim nagonima da te navedu da posrneš i podlegneš, jer duša je sklona zlu. čuvaj svoju čast i društvo u kojem živiš od prljavštine i sramote.
Takoðer, ovo je još jedna prilika za daijke. Nemojte se libiti da pozovete vaše sestre na prakticiranje propisa hidžaba, tj. da odjenu odjeću čednosti i čistote. Nagovarajte ih na prakticiranje ovog propisa govoreći im o lijepoj nagradi i uspjehu, ali i kazni za one koji se ne pokore Allahu.
Takoðer, i ti oče, da li si zaboravio svoju odgovornost pred Allahom, subhanehu ve te’ala, za svoje kćerke? Allah će te pitati za njih. Zar nisi nikada pomislio da kada tvoja kćerka izaðe onako namirisana i našminkana te razgolićena, kakve štetne posljedice uzrokuje za tebe, sebe, porodicu, familiju, društvo i vjeru?
Isto tako, i ti mužu, tako ti Allaha, jesi li ikada pomislio za koga se žena sreðuje kada izlazi iz kuće? Zar nisi nikada pomislio da njena ljepota ne smije nikome da se ponudi ili pokloni – osim samo tebi?
Kako je samo lijepa predaja…
Godine 286. hidžretske žena se parničila sa mužem pred jednim lokalnim sudom. Tvrdila je da joj muž nije isplatio 500 zlatnika na ime mehra. Muž je to negirao sve dok žena nije izvela svjedoke. Meðutim, kada su svjedoci trebali da posvjedoče, zatražili su da ona otkrije svoje lice kako bi se uvjerili o kome se radi. Muž je prihvatio tužbu samo da ona ne otkrije lice. Naime, iako je u ovoj situaciji bilo dozvoljeno da otkrije lice pred sudom i svjedocima, ipak njen muž zbog očuvanja svoje i njene časti nije dopustio da njegova žena otkrije lice zbog 500 zlatnika.
Kada je žena vidjela šta je njen muž uradio da sačuva njihovu čast, ona je rekla: ”Ja mu to halalim na dunjaluku i ahiretu.”
Subhanallah, ovo je pohvaljena ljubomora na koju mi moramo da se naučimo.
Stoga, neka se svaki muž, svaki otac, a i svaka žena boje Allaha i znaju da će se Njemu vratiti. Znajte da oni koji se poigravaju sa Allahovim propisima i koji šire nered neće završiti baš pohvalo. Allah, subhanehu ve te’ala, kaže:
”Oni koji vole da se razvrat širi meðu vjernicima zaslužuju bolnu patnju na dunjaluku i ahiretu. Allah zna ono što vi ne znate.”
Nemojte slušati feministkinje i one koji se pozivaju na tzv. slobodu. Oni ne pozivaju na slobodu, nego oni pozivaju u zabludu razgolićavanjem, širenjem razvrata i nereda meðu ljudima. Sve nebeske objave i ljudske vrijednosti oduvijek su pozivale na odijevanje hidžaba i skrivanje tijela. To je Allahova priroda u kojoj je stvorio ljude.
Nemojte prodavati svoj ahiret za bezvrijedni dunjaluk. Dunjaluk je samo trenutak, zato ga iskoristite u pokornosti. Duša je neutoljiva glad, zasitite je ubjeðenjem.
Pokajte se Allahu, vašem Stvoritelju! Držite se svoje vjere i proučavajte je – uspjet ćete na ovom i onom svijetu. Nemojte slijediti strasti šejtana od džinna i ljudi koji žele da zavedu one koji su na Allahovom putu. Jer, tako mi Allaha, oni vam neće nikakvu korist ponuditi nego će vas samo u provaliju propasti, bez povratka, gurnuti.
Allah, subhanehu ve te’ala, kaže:
”Oni nemaju o tome znanja, ni oni niti njihovi očevi. To je samo ogromna riječ koja je izašla iz njihovih usta, a oni ne govore ništa drugo osim laži.
Ali, najpreče je da se Allaha bojite, jer su šejtanove spletke slabe.

 
Prvi put objavljeno: Nedjelja, 13 Siječanj 2008 12:46
X