Hadis

Hadiske poruke (1 dio)

705pregledi
Piše: Maglić Adnan

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Allah je Savršen i ne prima osim ona djela koja su lijepa i potpuna. Allah je naredio vjernicima ono što je naredio poslanicima pa kaže Subhanehu ve teala: ”O poslanici, jedite lijepa jela i radite dobra djela”, i kaže: ”O vi koji vjerujete, jedite lijepa jela od onoga čime vas opskrbljujemo”.

 Zatim je spomenuo čovjeka koji dugo putuje, rasčupane kose i prljav. On diže svoje ruke prema nebu i govori: Gospodaru moj, Gospodaru moj, a njegova hrana je haram, njegovo piće je haram, njegova odjeća stečena je haramom i pojen je haramom pa kako onda da mu se Allah, dž.š., odazove”. Muslim

-Lijepa i potpuna djela su ona koja su uraðena radi Allaha, dž.š., i u skladu sa Šeri’atom. U ova djela ulaze riječi a i djela srca kao što su strah od Allaha i nada u Njegovu milost itd.

Hadis nam kaže da Allah, dž.š., nareðuje poslanicima da jedu lijepa jela i rade dobra djela. Ovdje se postavlja pitanje zašto Allah, dž.š., nareðuje poslanicima da rade dobra djela kad to oni već čine, naprotiv daleko su ispred drugih ljudi u svojoj predanosti Allahu, dž.š. Islamska ulema kaže da im Allah, dž.š., na taj način daje podršku kako bi ustrajali na Pravom putu. U ovom kontekstu dolazi i naredba Allaha, dž.š., Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kada mu kaže: ”O Poslaniče, boj se Allaha”.
U ovom hadisu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, navodi nekoliko razloga zbog kojih čovjekova dova biva primljena ili odbijena kod Allaha, dž.š.  Od stvari koje utječu da dova bude primljena, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ovdje spominje sljedeće:

1. Dugo putovanje
Putovanje samo po sebi ma-koliko ono trajalo, jeste razlog da ti Allah, dž.š., usliša tvoju dovu. Ebu Hurejre r.a. prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ”Tri dove su bez sumnje primljene kod Allaha, dž.š.: Dova onoga kome je učinjena nepravda, dova putnika i dova roditelja svome djetetu”. Što putovanje duže traje veći su izgledi da dova bude primljena jer čovjek uviða svoju slabost i potrebu za svojim Gospodarom, pa samim tim biva skrušeniji u svom obraćanju Allahu, dž.š., a skrušenost je jedan od najbitnijih razloga primanja dove.

2. Skromnost u odijevanju
čovjek kojeg Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spominje u hadisu je i svojim srcem i svojom vanjštinom izgledao slomljen. Njegova odjeća je bila prljava a kosa rasčupana. Bio je daleko od svih ovodunjalučkih ukrasa i prolaznog hvalisanja, ali je zato bio blizak svome Gospodaru. Za osobu sličnu ovoj Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u drugom hadisu kaže: ”Kada bi Allaha na nešto zakleo Allah bi mu to udovoljio”. I sam Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se skromno oblačio kada bi izlazio da klanja i moli Allaha, dž.š., za kišu.

3. Dizanje ruku prema nebu
Ovo je razlog više da ti Allah, dž.š., usliša tvoju dovu. Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Allah, dž.š., je Stidljiv i Plemenit, stidi se da Svome robu vrati prazne ruke koje on diže čineći Njemu dovu”.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je moleći za kišu toliko dizao ruke da bi mu se ukazalo bjelilo ispod pazuha. Na Bedru mu je spao ogrtač upućujući dovu Allahu, dž.š., da pomogne muslimane protiv mušrika.

4. Prizivanje Allaha, dž.š., stalno izgovarajući riječi: “Gospodaru moj, Gospodaru moj”
Upravo su ove riječi poslanici najviše koristili u svojim dovama. Ako posmatramo kur’anske dove vidjet ćemo da večina dova počinje riječima: -Gospodaru naš i Gospodaru moj. Prenosi se od Aiše, r.a., u slabom hadisu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Kada čovjek četiri puta kaže: -Gospodaru moj!, Allah, dž.š., mu kaže: -Odazivam ti se Moj robe, traži bit će ti udovoljeno”.

U nastavku hadisa Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spominje stvari koje su prepreka na putu primanja dove. Tih stvari je puno ali ovdje Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ističe jednu od najbitnijih stvari a to je unošenje u organizam onoga što ti je tvoj Gospodar zabranio, bez obzira da li je ono samo po sebi zabranjeno, kao što je alkohol i svinjsko meso, ili je stečeno na zabranjen način npr. uzimanjem kamate ili kraðom. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je govorio Sa’du, r.a: ”Koristi halal hranu, Allah će ti primati dovu”.
Kaže Jusuf ibn Esbat: ”Rečeno nam je da se dova Allahovog roba zaustavlja pred nebeskim vratima zbog haram hrane koju jede”.
Prenosi se da je Ebu Abdullah en-Nebadžij, Allah mu se smilovao, rekao: ”Kada pri tebi bude pet osobina Allah će primiti tvoje djelo: Da spoznaš svog Stvoritelja, da spoznaš istinu, da budeš iskren, da radiš po sunnetu i jedeš samo ono što ti je Allah dozvolio.”

Prvi put objavljeno: četvrtak, 03 Svibanj 2007 03:00

X