Akida

Hadis o šefa’tu

679pregledi
Preveo: Sead ef. Jasavić

Imam Buharija, rhm., bilježi sljedeću predaju: Pričao nam je Sulejman b. Harb: Pričao nam je Hammad b. Zejd: Pričao nam je Ma’abed b. Hilal el-‘Anzi: Nekoliko ljudi iz Basre skupilo se s namjerom da odu do Enesa b. Malika, r.a., kojem i odoše sa Sabitom el-Bennanijem, rhm., koji će ga u njihovo ime upitati o hadisu koji govori o šefa’atu (na Sudnjem danu).

Našli smo ga u njegovoj kući, kako klanja duha-namaz. Zatražili  smo dozvolu da nas pusti da uðemo kod njega. Pustio nas je da uðemo, i zatekli smo ga kako sjedi. Rekli smo Sabitu: Prvo što ćeš ga pitati neka bude hadis o šefa’atu – pa on reče: O Ebu Hamza, ovo su tvoja braća iz Basre, koji su došli da te pitaju o hadisu šefa’ata

Enes b. Malik, r.a., reče: Muhammed, s.a.v.s., rekao je: ”Kada nastupi Sudnji dan ljudi će se pomiješati, i doći će Ademu, a.s., govoreći: ‘Zauzmi se za nas kod svoga Gospodara’, pa će reći: ‘Nisam vam ja za to, idite Ibrahimu, on je Halilur-Rahman, Allahov miljenik.’ Ljudi će doći Ibrahimu, a.s., ali će im i on reći: ‘Nisam vam ja za to. Idite do Musaa, a.s., on je kelimullah, onaj koji je s Allahom razgovarao.’ Ljudi će doći do Musaa, a.s., ali će i on reći: ‘Nisam vam ja za to. Idite Isau, a.s., on je ruhullah i kelimetuh, Allahova riječ i duh.’ Doći će do Isaa, a.s., ali će im reći: ‘Nisam vam ja za to. Idite Muhammedu, s.a.v.s.’ – pa će mi doći. Tada ću im reći: ‘Ja sam odreðen za to’, pa ću zatražiti dozvolu od svoga Gospodara, koju će mi i dati. Nadahnut će me hvalama kojim ću Ga hvaliti, a koje ne znam sada. Hvalit ću Ga tim riječima, i past ću Mu na sedždu, pa će se reći: ‘O Muhammede, podigni glavu, reci – uslišat će ti se, traži – dat će ti se, zauzimaj se – bit će ti omogućeno.’ (1)

Reći ću: ‘Gospodaru, moj ummet, moj ummet.’ Bit će rečeno: ‘Idi i izvadi iz Vatre onoga u čijem srcu bude koliko ječmeno zrno imana.’ Otići ću i uraditi kako mi je rečeno, nakon čega ću se vratiti i nanovo Allaha, dž.š., hvaliti hvalama kojima me je nadahnuo, nakon čega ću Mu pasti na sedždu, pa će se reći: ‘O Muhammede, podigni glavu; reci – uslišat će ti se, traži – dat će ti se, zauzimaj se – bit će ti udovoljeno.’ (2)

Reći ću: ‘Gospodaru, moj ummet, moj ummet.’ Reći će se: ‘Idi i izvedi iz Vatre onoga u čijem srcu bude imana koliko jedna praška.’ Otići ću i uraditi kako mi je rečeno. Nakon toga ću se vratiti i hvaliti Ga istim onim hvalama, nakon čega ću Mu na sedždu pasti, pa će se reći: ‘O Muhammede, podigni glavu; reci – uslišat će ti se, traži – dat će ti se, zauzimaj se – bit će ti udovoljeno.’ (3)

Reći ću: ‘Gospodaru, moj ummet, moj ummet!’ Reći će se: ‘Idi i izvedi iz Vatre onoga u čijem srcu se naðe i najmanji atom imana’ – kojeg ću kasnije izvesti iz Vatre.”

Kada smo izašli od Enesa, r.a., rekoh svojim drugovima: Dobro bi bilo da poðemo i do Hasana el-Basrije, rhm., koji se skrivao u kući Ebu Halife (od Hadždžadža), pa da mu ispričamo ono što nam je ispričao Enes b. Malik, r.a.  

Došli smo mu, poselamili ga i dozvolio nam je da uðemo kod njega. Onda smo mu rekli: O Ebu Seide, došli smo ti pravo od tvog brata Enesa b. Malika, r.a. Nismo do sada ni od koga čuli ono što nam je ispričao u vezi sa šefa’atom na Sudnjemu danu!

On reče: Ispričajte mi to što ste čuli. Ispričali smo mu hadis donde dokle nam ga je i Enes, r.a., ispričao. Hasan el-Basri, rhm., reče: ‘Nastavite!’ Rekosmo: Nije nam ništa više rekao!

Hasan el-Basri, rhm., reče: Pričao mi je, dok je bio čitav i zdrav, još od prije 20 godina, ali ne znam je li sada zaboravio ili mu je bilo mrsko da vam govori kako se ne biste opustili u djelima i ulijenili!

Rekosmo: O Ebu Seide, pričaj nam!

Hasan el-Basri, rhm., nasmija se, pa reče: čovjek je stvoren da brza! Nisam vam spomenuo ovo osim iz želje da vam ga ispričam!

Pričao mi je kao što je i vama pričao, uz još ovaj dodatak

”Potom ću se po četvrti put povratiti, pa ću Ga opet hvaliti onim hvalama, nakon čega ću Mu na sedždu pasti, pa će se reći: ‘O Muhammede, podigni glavu, i reci – uslišat će ti se, i traži – dat će ti se, i zauzimaj se – bit će ti udovoljeno’, (4) pa ću reći:

‘Gospodaru moj, dozvoli mi da se zauzmem za one koji su izgovorili la ilahe illallah’ – pa će Allah, dž.š., reći:

‘Tako mi Moje moći i veličanstva, i gordosti i visosti – izvadit ću iz Vatre svakog onog ko je izgovorio – la ilahe illallah!”’  

Pogledaj: Sahihul-Buhari, br. 7072.

Prvi put objavljeno: srijeda, 20 Veljača 2008 22:04