Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/wp-content/themes/bingo/templates/template_single_post.php on line 1022
Islam i žena

Greške i prijestupi prisutni u životu mnogih vjernica – 2. dio

600pregledi

Priredio: Elvedin Pezić 

Ponukani postupkom Huzejfe, r.a., koji je kazao: ”Ljudi su Allahovog Poslanika pitali o dobru, a ja sam ga pitao o zlu, bojeći se da me ne zadesi”, mi ćemo i u ovom tekstu  govoriti o greškama ili prijestupima koji su evidentni u životu mnogih vjernica u želji da se sačuvamo tih grešaka i prijestupa. U prvom dijelu ovog teksta spomenuli smo četiri greške, a u ovom tekstu navodimo još četiri greške koje su uočljive kod mnogih vjernica:

5- Čitanje horoskopa
Velikom broju vjernica poznato je da nije dozvoljeno odlaziti vračarima, gatarima, sihirbazima, bez obzira na koji način to oni činili: gledanjem u kašike, bacanjem graha, salijevanjem strave – izlijevanjem olova;  ali je malo onih koje su svjesne najnovijih vidova vračanja. Jedan od najnovijih vidova vračanja, nepoznat mnogim vjernicama, je objavljivanje  horoskopa.

Stav islama (ispravno vjerovanje) u pogledu tog pitanja jeste da budućnost i gajb ne poznaje niko osim Uzvišeni Allah i da se nevjerstvom smatra zagovaranje poznavanja gajba. Kazao je Uzvišeni Allah:

”U Njega su ključevi gajba, samo ih On zna.” (El-En’am / Stoka, 59)

”Reci: ”Niko, osim Allah, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna gajb; i oni ne znaju kada će oživljeni biti.” (Mravi, 65)

Šejh Usejmin je kazao: ”Ko ode vračaru ili gataru, jedan je od tri osobe:
a- Da ode i pita ga, a ne povjeruje u ono što mu je kazao – njegov namaz se ne prima četrdeset dana (normalno obavezna je da klanja u tom periodu). Kazao je Allahov Poslanik: ‘Ko ode vračaru i upita ga, njegov namaz se ne prima četrdeset dana.’ (Muslim)
b- Da ode i povjeruje  u ono što je kazao – taj je porekao ono što je objavljeno Muhammedu, alejhis-selam. Kazao je Allahov Poslanik: ‘Ko ode vračaru ili gataru i povjeruje u ono što govori, zanijekao je ono što je objavljeno Muhammedu.’ (Hakim, vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)
c- Da dođe vračaru kako bi ga provjerio, da bi ljudima pojasnio njegove zablude – to je dozvoljeno onima koji su sigurni da posjeduju znanje i da neće biti zavedeni.”

Mnogo je fetvi (pravnih odgovora) islamskih učenjaka današnjice u kojima su spomenuli da čitanje horoskopa potpada pod pojam odlaska gatarima. Da nas Allah sačuva od toga.

6- Nepoznavanje propisa vezanih za zakletvu
Islam strogo zabranjuje svaku zakletvu osim zakletvu Allahom ili nekim od Njegovih imena i svojstava. Nije se dozvoljeno zaklinjati: majkom, ocem, Kabom, Poslanikom, džamijom, imenom predsjednika (Titom). Žena bi trebala da poznaje te propise i da poduči svoju djecu tim propisima, pošto je kod djece učestala navika da se zaklinju.

Kazao je Allahov Poslanik: ”Uzvišeni Allah vam zabranjuje da se zaklinjete vašim očevima. Onaj ko želi da se zakune, neka se zakune Allahom ili neka šuti.” (Buharija  i Muslim od Ibn Omera, r.a.)
Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik kazao: ”Nemojte se zaklinjati vašim očevima, niti vašim majkama, niti vašim božanstvima – kipovima. Nemojte se zaklinjati osim Allahom. Nemojte se zaklinjati osim kada istinu govorite.” (Ebu Davud, vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)

Abdullah ibn Omer, r.a., čuo je nekog čovjeka kako se zaklinje Kabom, pa mu je kazao: ”Čuo sam Allahovog Poslanika da kaže: ‘Ko se zakune nečim osim Allahom počinio je širk.”’ (Ebu Davud, vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)

Treba naglasiti da su islamski učenjaci smatrali dozvoljenim da se vjernik zakune Kur’anom, jer je to Allahov govor, a govor je jedno od Allahovih svojstava.
Također, jedan dio učenjaka dozvolio je da se čovjek zakune mushafom, ako pod tim misli (podrazumijeva) na Allahov govor, kao Njegovo svojstvo. Ali su spomenuli da je prioritetnije da čovjek ostavi zaklinjanje mushafom, kako to ne bi drugima stvaralo nejasnoće ili da uzrokuje da se oni zaklinju onim čime nije dozvoljeno.

7- Nepropisno oblačenje tokom obavljanja namaza
Žena treba da zna da su u pogledu pokrivanja ženinog tijela u namazu islamski učenjaci zauzeli različite stavove, i to u pogledu pokrivanja stopala, šaka i lica. Ali su svi složni da ženi u namazu nije dozvoljeno da otkrije bilo šta više od spomenutih dijelova tijela.
Mnogo je žena koje klanjaju otkrivenih podlaktica, potkoljenica, jednog djela glave – kose, otkrivenih ušiju, ili u prozirnoj odjeći – naročito u ljetnom periodu, što je svakako veliki prekršaj. Određeni broj učenjaka smatrao je da svjesno otkrivanje bilo kojeg dijela tijela (osim lica, šaka i stopala) čini namaz pokvarenim.
Uvaženom učenjaku današnjice, šejhu Salihu Fevzanu postavljeno je pitanje o propisu za ženu koja klanja u odjeći koja ne pokriva njene potkoljenice, pa je kazao da je neispravan namaz žene koja svjesno klanja otkrivenih potkoljenica.

8- Slušanje muzike
Mnogo je žena koje ne poznaju kakav stav islam ima prema muzici i korištenju muzičkih instrumenata, te se zato često upuštaju u slušanje muzike.

Kada govorimo o muzici, neminovno je spomenuti da je stav četiri pravne škole, od kojih je svakako i hanefijska pravna škola, beskompromisna zabrana slušanja muzike i korištenja muzičkih instrumenata.
Svoj stav su argumentovali mnogim argumentima, od kojih su riječi Uzvišenog Allaha:

“Ima ljudi koji kupuju priče za razonodu, da bi, ne znajući koliki je to grijeh, s Allahova puta odvodili i da bi ga predmetom za ismijavanje uzimali. Njih čeka sramna kazna.” (Lukman, 6)

Ibn Abbas, r.a. (poznat kao turdžumanul-Kur’an/prevodilac-tumač Kur’ana) kazao je u komentaru ovog ajeta: “Spušten – objavljen je ovaj ajet povodom muzike i onoga što joj nalikuje.” (Vjerodostojnost ove predaje potvrdio je šejh Albani u knjizi Tahrim aleti-tarb, str. 142)

Abdullah ibn Mes’ud kazao je u komentaru ovog ajeta, kada je upitan o njemu: “To je muzika, tako mi Onoga pored Kojeg drugog boga nema”, i ponovio je to tri puta. (Vjerodostojnost ove predaje potvrdili su imam Hakim, Zehebi i Ibn El-Kajjim)
Što se tiče hadisa Allahovog Poslanika, njih je mnogo, a spomenut ćemo samo jedan, kako ovaj tekst ne bi prerastao u studiju.
Hadis koji je zabilježio imam Buharija od Ebu Amira, r.a., da je Allahov Poslanik kazao: “Bit će u mom ummetu onih koji će smatrati dozvoljenim blud – prostituciju, svilu, alkohol i muzičke instrumente.” (Šejh Albani u komentaru ovog hadisa spomenuo je imena dvanaest vrsnih velikana hadiske znanosti koji su potvrdili vjerodostojnost ovog hadisa, kao odgovor onima koji su smatrali ovaj hadis slabim – daif; Tahrim aleti-tarb, str. 89)
Čovjek ne treba da bude zbunjen time što je mnogo onih koji su se u današnjem dobu odali ovom grijehu, ponekad su to ljudi koji visoko kotiraju u našem društvu, već treba da slijedi istinu i da ljude vrednuje prema njihovom pridržavanju za istu.

Nastavit će se, inšallah

Prvi put objavljeno: Nedjelja, 12 Travanj 2009 04:00