Hutbe

Gospodaru, sačuvaj nas džehennemske vatre

1kviews

Hatib: Nezim Halilović Muderris

Braćo i sestre, u islamu! Danas, 01. safera 1434.H., 14. decembra 2012.g., hutbu sam naslovio sa Gospodaru, sačuvaj nas džehennemske vatre! Allah, dželle še’nuhu, je stvorio džehennem kao vječno boravište onih koji su Ga nijekali (činili kufr) i koji su bili dvolični i samim time poricali istinu koju je On, subhanehu ve te’ala, objavljivao preko Svojih poslanika. On ga je napunio Svojom srdžbom i gnjevom i različitim vrstama nepodnošljivih kazni i upozorio je sve ljude na strahote džehennema i objasnio im način i put kako će se spasiti od vatre, da nakon toga ne bi imali opravdanje za svoju nepokornost. Ipak i pored svih upozorenja, neki ljudi kratke pameti i uskih vidika su se stavili u borbu protiv Istine i oni su svojom nepokornošću i griješenjem sebi pripremili mjesto u vatri.

Kaže Allah, dželle še’nuhu, u 131. ajetu Sure Alu Imran:

I čuvajte se vatre za nevjernike pripremljene!

Ovo je braćo i sestre upozorenje našeg Stvoritelja, a Njegova, subhanehu ve te’ala, upozorenja su ozbilja, kao što je i Njegova, dželle še’nuhu, kazna nesnosta, teška i neprekidna. Zato se čuvajmo džehennemske vatre i ne činimo djela zbog kojih ne dao Allah možemo u nju naglavačke biti bačeni, a strašno li je ona boravište!

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, upozorava na džehennemske strahote u mnogim hadisima. Tako u hadisu koji bilježi imam Nesaija stoji:

Prenosi Adijj ibn Hatim: „Spomenuo je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vatru, pa je okrenuo glavu i zamolio Allaha da ga sačuva nje, pa je rekao: „Čuvajte se džehennemske vatre makar sa pola hurme, a onaj ko nema ni to, onda makar sa lijepom riječju!“ (Nesaija)

Braćo i sestre, po citiranom hadisu se čuvajmo džehennemske vatra makar sa udjeljivanjem sadake sa pola hurme ili onaj ko nije u mogućnosti da udijeli ni pola hurme, onda da bar lijepo progovorimo sa našom braćom i sestrama i na taj način sebi pravimo štit od džehennema! Kako je lijepa i lahka naša vjera, kako su korisni savjeti našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i kako za po nama mala djela možemo dobiti veliku nagradu?!

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji bilježi imam Buharija, na upečtaljiv način opisuje svoju brigu za ljude i strah da im džehennem ne bude vječno prebivalište:

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je čuo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: Primjer mene i vas je kao primjer čovjeka koji je naložio vatru, a onda su na njen plamen navalili leptirovi i insekti koji upadaju u nju. Pa on pokušava da ih spasi, ali ne uspijeva i one mu izmiču. Ja vas hvatam za vrhove vaše odjeće da ne upadnete u vatru, ali mi vi izmičete.“ (Buharija)

Zaista je briga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, za svoj ummet bila velika, pa je zbog toga za nas puno upućivao dove Allahu, subhanehu ve te’ala, u koje spada i dova koju je on često učio i mi je kao poslaničku dovu učimo na tešehudu u našim namazima. To potvrđuje i predaja koju bilježi imam Buharija:

Prenosi Enes, radijallahu amu, da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, često učio ovu dovu: ‘’Gospodaru naš, daj nam na ovom svijetu dobro i na onom svijetu dobro i sačuvaj nas džehennemske vatre!’’ (Buharija)

Zbog svega toga, iskreni vjernici traže utočište kod Allaha, dželle še’nuhu, od džehennemske vatre i često se sjećaju vatre, jer ona podsjeća, kako stoji u 73. ajetu Sure El-Vakia:

Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konače.

Ibn Redžeb El-Hanbeli bilježi da je Omer ibn El-Hattab, radijallahu anhu, govorio: ‘’Često se sjećajte džehennemske vatre, jer je njeno grotlo duboko, vrućina nesnosna, a njeni maljevi su od željeza!’’

Zabilježeno je da je Herm ibn Hajjan izlazio noću iz svoje kuće i povišenim glasom govorio: „Čudim se onima koji žude za džennetom i bježe od džehennema, kako mogu spavati!“

Svaki iskreni mu’min i mu’minka svoje uzore u dosljednom slijeđenju islama i ustrajnosti na tom putu traže u sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i prvim i najboljim generacijama ummeta, pa i kada je riječ o strahu od džehennemske vatre. Ti primjeri treba da nas podstaknu na razmišljanje o džehennemu i povećaju naš strah od kazne u njemu.

Prenosi se od Jezida ibn Havšeba da je rekao: „Nisam vidio da neko više strahuje od džehennema kao Hasan El-Basri i Omer ibn Abdul-Aziz. Toliko su se bojali džehennemske vatre, isto kao da je samo zbog njih dvojice stvorena.

U predaji od Abdurrahmana ibn Mes’uda spominje se da je jedan musliman stajao na obali Eufrata kada je čuo glas drugog muslimana koji je učio ajete iz sure Ez-Zuhruf: A veliki griješnici će u patnji džehennemskoj vječno ostati.(74) Ona mu se neće ublažiti i nikakve nade u spas neće imati’’(75), nakon čega je pao u rijeku i umro.“

Ebu Nuajm spominje da je Alija ibn Fudajl klanjao namaz za imamom koji je učio suru Er-Rahman, pa mu je nakon namaza rečeno: „Jesi li obratio pažnju na ajet: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ U njima će biti ljepotica naravi divnih. (Suretu Er-Rahman: 70.) Odgovorio je: „Bio sam zauzet razmišljanjem o ajetu ove Sure: يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلا تَنتَصِرَانِ Na vas će se ognjeni plamen i rastopljeni mjed prolivati i vi se nećete moći odbraniti (Suretu Er-Rahman: 35.), pa nisam obratio pažnju na ajet o hurijama.“

Prenosi se da je u kući Alije ibn Husejna (Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, praunuka) izbio požar dok je on bio na sedždi, pa su ljudi povikali: „Bježi, izgorjet ćeš!“ Međutim, on se nije pomjerio sa sedžde. Nakon što je požar ugašen pitali su ga: „Šta te je spriječilo da ne pobjegneš od vatre?“ Odgovorio je: „Razmišljanje o ahiretskoj vatri.“

A Omer ibn El-Hattab, radijallahu anhu, bi stavljao ruku što bliže vatri i govorio: „Sine Hattabov, kušaj možeš li trpiti vatru!“

Braćo i sestre, čuvajmo se velikih i malih grijeha, izvršavajmo sve Allahove, subhanehu ve te’ala, naredbe, a posebno obratimo pažnju na redovno obavljanje namaza, jer ćemo „na Sudnjem danu prvo biti pitani za namaz“ (hadis), slijedimo sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i natječimo se u dobru, pa ćemo inša-Allah biti sigurni od džehennemske vatre!

Molim Allaha, dželle še’nuhu, da nas učvrsti na putu islama, da obespravljene ljude, a posebno našu braću u Siriji i Palestini spasi zuluma zulumćara i da im skoru pobjedu, da našu djecu i potomke učini radostima naših očiju i srca i prvacima ummeta, da nam na Sudnjem danu oprosti grijehe, sakrije naše sramote, ukabuli dobra djela, sačuva džehennemske vatre i da nas u obećanim džennetima obraduje društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi!

 


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835