Hutbe

Gdje su duše u berzahu

3kviews

Hatib: Nezim Halilović Muderris

Braćo i sestre u islamu! Danas 11. redžeba 1433. H, 01. Juna 2012. godine, hutbu sam naslovio sa Gdje su duše u Berzahu. Na početku ove hutbe, podsjećam sebe i vas na hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji bilježi imam Ebu Davud, u kojem nas onaj koji je poslan kao milost svjetovima podučava da se Allahu, subhanehu ve te’ala, nakon posljednjeg tešehuda utječemo od četiri stvari:  Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Kada neko od vas završi tešehud (zadnje sjedenje u namazu) neka traži utočište kod Allaha od četvoro: džehennemske vatre, kaburskog azaba, iskušenja života i smrti i zla Mesiha Dedždžala.’’ (Ebu Davud)

Zapamtimo braćo i sestre ove riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i pretočimo ih u praksu!

Ibn Redžeb spominje predaju od Hilala ibn Jesafa koji je rekao: “Sjedili smo s Ka’bom kada je došao Ibn Abas, pa je rekao Ka’bu: “Ja sam shvatio sve što je u Kur’anu osim četiri riječi, pa me obavijesti o njihovom značenju.” Zatim ga je upitao o značenju riječi sidždžin i illijjun, a Ka’b je odgovorio: “Illijjun je sedmo nebo na kojem su duše vjernika, a sidždžin je sedmi sloj zemlje i tu su duše nevjernika.”

Što se tiče Allahovih poslanika, alejhimus-selam, nema nikakve sumnje da su njihove duše kod Allaha, na najuzvišenijem mjestu, u Illijjunu. U vjerodostojnim predajama zabilježeno je da su posljednje riječi Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na smrtnoj postelji bile: الرَّفِيقَ الْأَعْلَى U uzvišeno društvo! To je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ponovio nekoliko puta prije nego je preselio na Ahiret.

Što se tiče duša šehida, one su u džennetu, o čemu svjedoče slijedeće dvije predaje: Mesruk pripovijeda: „Pitali smo Abdullaha ibn Mes’uda o značenju ajeta: Nikako ne smatraj mrtvima one koji su ubijeni na Allahovu putu! Ne, oni su živi i opskrbljeni su kod Gospodara svoga! Pa je rekao: “Pitali smo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o tome, pa je rekao: “Njihove duše su kao zelene ptice koje slobodno lete u kojem hoće džennetu, a potom se vraćaju u kandilje, koji su okačeni o Arš. Dok su u takvom stanju, tvoj Gospodar ih promatra i kaže: “Tražite šta poželite!” Kažu: “Šta još da tražimo kad imamo mogućnost da letimo po džennetima kuda želimo?” Kada vide da ih neće pustiti dok nešto ne zatraže, reći će: “Molimo te da nam vratiš duše u naša tijela, da budemo ubijeni na Tvome putu!”Kada vidi da neće tražiti ništa drugo, ostaviće ih!” (Ibn Madždže)

U drugoj predaji stoji: Prenosi Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhu: “Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: Kada su vaša braća pogođena (pali kao šehidi) na Uhudu, Allah im je duše nastanio u utrobe zelenih ptica, koje su došle na džennetske rijeke i jele od džennetskih plodova, pa su se vratile u kandilje od zlata, koji su okačeni u hladu Arša. Kada su našli najljepšu hranu i piće i najljepše društvo, rekli su: “Ko će našu braću obavijestiti das mo živi, u džennetu i da smo opskrbljeni, kako ne bi oklijevali u džihad i kako u ratu ne bi bili slabi?” Pa je Allah, subhanehu ve teala, rekao: Ja ću ih obavijestiti o vama!” Pa je Allah objavio: Nikako ne smatraj mrtvima one koji su ubijeni na Allahovu putu! Ne, oni su živi i opskrbljeni su kod Gospodara svoga,”(169) “radosni zbog onoga što im je Allah od dobrote Svoje dao i veseli zbog onih koji im se još nisu pridružili, za koje nikakva straha neće biti i koji ni za čim neće tugovati;”(170) “radovaće se Allahovoj nagradi i milosti i tome što Allah neće dopustiti da propadne nagrada onima koji su bili vjernici.”(171) (Suretu Alu Imran: 169. – 171.) (Ebu Davud)

Što se tiče ostalih muslimana, oni se dijele u dvije kategorije: a) muslimani koji nisu zaduženi vjerskim obavezama (tj. djeca) i b) oni koji su zaduženi vjerskim obavezama (punoljetni). Kada je riječ o djeci, većina učenjaka smatra da su duše djece u džennetu, što potvrđuju mnogi hadisi.

Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji bilježi imam Buharija, govoreći o nagradi za roditelje koji budu iskušani smrću svoje maloljetne djece: Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Kome umre troje maloljetne djece, Allah će ga uvesti u džennet iz Svoje milosti prema njima!“ (Buharija)

Što se tiče punoljetnih muslimana, mnogi kur’anski ajeti potvrđuju da su i njihove duše nakon smrti u džennetu. Tako u 26. i 27. ajetu sure Ja-Sin, stoji:

I reći će se: “Uđi u džennet!” – a on će reći: “Kamo sreće da narod moj zna,(26) zašto mi je Gospodar moj oprostio i lijep mi prijem priredio!(27)

Vjernik kojeg su nevjernici ubili, jer je prihvatio poziv poslanika koji se spominju u suri Ja-Sin, rekao je ovo neposredno nakon ubistva, što je jasan dokaz da je njegova duša nastanila džennet.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas podučava da duše nevjernika bivaju kažnjavanje u kaburu, što potvrđuje predaja koju bilježi imam Nesaija: Prenosi Aiša, radijallahu anha: „Došle su mi dvije stare Jevrejke iz Medine, pa su mi rekle: „Stanovnici kabura se kažnjavaju u svojim kaburima!“ Ja sam to porekla i nisam željela da im povjerujem, pa su one otišle. Potom je kod mene došao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pa sam mu rekla: „Allahov Poslaniče, dvije stare Jevrejke iz Medine su rekle: „Stanovnici kabura se kažnjavaju u svojim kaburima!“ Reče: „Istinu su kazale! Uistinu se oni kažnjavaju kaznom koju čuju sve životinje!“ Pa nisam vidjela da je klanjao namaz, a da nije tražio zaštitu od kaburskog azaba!“ (Nesaija)

Braćo i sestre, pripremajmo se za smrt, Berzah, proživljenje, Sudnji dan i inša-Allah vječno uživanje u džennetima, koji su nam obećani! Ispunjavajmo sve islamske obaveze, a posebno obavezu namaza, jer bez namaza nema pravog mu’mina, ispunjavajmo sve na sebe preuzete obaveze, jer ćemo i za njih biti pitani na Sudnjem danu i natječimo se u dobru!

Molim Allaha, dželle še’nuhu, da nas učvrsti na putu islama, da obespravljene ljude, a posebno našu braću u Siriji spasi zuluma zulumćara i da im skoru pobjedu, da našu djecu i potomke učini radostima naših očiju i srca i prvacima ummeta, da nam smrtni čas učini lahkim, da nam život u Berzahu učini ugodnim i punim užitaka, sve do Sudnjega dana, da nam na Sudnjem danu oprosti grijehe, sakrije naše sramote i ukabuli dobra djela i da nas u obećanim džennetima obraduje društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi!

 


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865