Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-content/themes/minbertheme/templates/template_single_post.php on line 1084
Hutbe

Žena u okrilju islama

1.1kviews

Preveo: Mr. Emir Demir

Zahvala pripada Allahu koji je stvorio tmine i svjetlo, a i pored toga oni koji ne vjeruju Gospodaru druga pripisuju. Svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha Jedinoga, koji sudruga nema. Sve će propasti osim Lica Njegovog. Njemu pripada konačna presuda i Njemu ćete se vratiti. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik i odabranik između ostalih stvorenja. Allahu, blagoslovi ga i mir mu podari kao i ostalim vjerovjesnicima i poslanicima. Allahu, budi zadovoljan njegovim ashabima, porodicom i suprugama, majkama vjernika, te onima koji ih slijede sve do Sudnjega dana.

A zatim:

Bojte se Allaha, skupino muslimana i muslimanki, a to je Allahova oporuka vama i onima koji su bili prije vas:

Mi smo onima kojima je dana Knjiga prije vas, a i vama, već zapovjedili da se bojite Allaha’’[1]

Braćo vjernici! Nije se čuditi da se mnogo priča o ženi, jer ona predstavlja polovinu, ili čak i više od polovine svakog društva. Ona je majka, kćerka, supruga, sestra. Ona je visoka prepreka, koja ako je ispravna i čvrsta, razbiju se o njene čvrste zidove spletke spletkaroša. Ona predstavlja široki prozor i veliku kapiju nereda ako joj priđu pokvarenjaci. Uzvišeni Allah naredio je u Svojoj objavi da se prema ženama lijepo ophodimo:

S njima lijepo živite!”[2] Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, preporučio je da se prema njima lijepo ophodimo i rekao: ”Prema ženama lijepo postupajte.”[3]

Časni Kur’an je objavljen, između ostaloga, kako bi uzdigao stepen žena i potvrdio njihova prava, kao što Uzvišeni kaže:

Nijednom djelatniku između vas, bio muškarac ili žena, djelo neću poništiti; vi ste jedni od drugih[4]

Zapravo, jedna čitava kur’anska sura nazvana je po ženama i u njoj se tretira problematika vezana za žene, ali i pored svega toga, žene su predmet iskušenja. Prvo iskušenje i smutnja Benu Israila bila je zbog žena. Vjerovjesnik, r, pribojavao se za svoj ummet žena rekavši: ”Poslije mene ne ostavljam veću smutnju za muškarce od žena.”[5]

O muslimani! Danas ću vam ukazati na to kako islam vodi računa o ženi i daje joj mjesto koje joj i pripada u  Allahovom šerijatu, a time će se ukazati i suprotne negativne stvari.

Islam primarno potvrđuje zajedničko porijeklo muškarca i žene, te da je žena jednaka muškarcu. Uzvišeni u Svojoj Knjizi kaže:

“O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas je stvorio od jedne osobe, od koje je njen par stvorio, a od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao![6] Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,  kaže: ”Žene su sestre muškarcima.[7][8]

Drugo: Islam garantira ženi častan i čist život na dunjaluku i ahiretu, kao i muškarcu. Uzvišeni kaže:

Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi prema boljem što su činili.”[9]

Treće: Kao što je islam podjednako zadužio ibadetima ženu i muškarca, ona ima i jednaku nagradu koliko čini ibadeta, kao i kaznu ukoliko zapadne u grijeh.

“Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i sadaku i ženama koje dijele zekat i sadaku, i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha – Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio.”[10]

S druge strane Uzvišeni kaže:

Bludnicu i bludnika izbičujte sa stotinu udaraca biča, svakog od njih.”[11]

Uzvišeni Allah, obraćajući se pripadnicima oba spola, kaže:

O vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju, možda su oni bolji od njih, a ni žene drugim ženama, možda su one bolje od njih. I ne kudite jedni druge i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima! O kako je ružno grješničko ime nakon vjerovanja! A oni koji se ne pokaju – sami sebi čine nepravdu.”[12]

Zbog očuvanja oba spola od zapadanja u blud, Uzvišeni kaže:

Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja; to im je čednije, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja’’[13]

Četvrto: Islam zabranjuje pesimistično ponašanje prema ženi i žalost kada se rodi žensko dijete kao što je to bilo uveliko rašireno kod predislamskih Arapa. Uzvišeni kaže:

“…krije se od ljudi zbog nesreće koja mu je dojavljena: da li ovako prezren da je zadrži ili u zemlju da je zarovi? Kako ružno oni prosuđuju!”[14]

Isto tako, islam je zabranio zakopavanje žive ženske djece i oštro osudio one koji to čine:

“…i kada živa sahranjena djevojčica bude upitana, zbog kakve krivice je umorena!”[15]

Uzvišeni kaže:

Oni koji iz lahkoumnosti i ne znajući šta rade djecu svoju ubijaju i koji ono čime ih je Allah podario zabranjenim smatraju, govoreći neistine o Allahu, sigurno će nastradati. Oni su zalutali i oni ne znaju šta rade.”[16]

Peto: Također, islam je garantirao ženi pravo i sposobnost neograničenog posjedovanja materijalnih vrijednosti. Uzvišeni kaže:

Muškarcima pripada dio onoga što ostave roditelji i rodbina, a i ženama pripada dio onoga što ostave roditelji i rodbina. Bilo toga malo ili mnogo, dio je obavezan!”[17]

Seid b. Džubejr i Katade kažu: ”Mušrici su imetak određivali odraslim muškarcima, a ženama i djeci nisu ostavljali ništa, pa je Uzvišeni Allah objavio ovaj ajet.

I više od toga, islam je ženu učinio onom koja se brine o kući svoga muža i obavezao je odgovornošću njenog čuvanja: ”Žena je čuvar u kući svoga muža i odgovorna je za ono što čuva.”[18]

Kako je ovo na visokom  stepenu u odnosu na neke ljudske zakone i propise koji ženu tretiraju isto kao malodobno dijete, ili neuračunljivu osobu čije je raspolaganje imetkom ograničeno, poput prijašnjeg rimskog i francuskog zakona?

Šesto: Islam je posvetio pažnju podučavanju žene, pa je njoj i muškarcu rekao:

“Zar je takav kao onaj koji u noćnim satima u molitvi vrijeme provodi, padajući licem na tlo i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti Gospodara svoga…? Reci: ‘Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!’”[19] Poslanik, r, posvetio je ženama poseban dan u kojem bi ih podučavao onome čemu ga je Allah podučio. One su bile najbolji pomagači u znanju i podučavanju. Od Ebu Seida el-Hudrija navodi da je rekao: ”Allahovom Poslaniku, r, došla je neka žena i rekla: ‘Allahov Poslaniče, muškarci su stalno s tobom, pa nam zato odredi jedan poseban dan u kojem ćemo ti dolaziti i u kojem ćeš nas podučavati onome čemu te Allah podučio.” Rekao im je: ”Sastanite se u tom i tom danu, na tom i tom mjestu”, pa su se sastale, on im je dolazio i podučavao ih onome čemu ga je Allah podučio.”[20]

Podučavanje žene muslimanke u svijetlom periodu islama je uspjelo, tako da je bilo žena koje su bile prvijenci u svim naučnim disciplinama, a o tome najbolje svjedoče knjige islama. Čak ima i muškaraca koji su se ponosili svojim učiteljima ženama uz potpunu čednost, uvažavanje i respekt. Žena muslimanka je ostala primjer za kojim se treba povoditi u znanju, shvatanju i ponosu islamom, ne samo u doba vjerovjesništva, već i u sljedećim stoljećima, također. Ako pređemo preko primjera Aiše, kao primjera znanja i prvog ispravnog shvatanja vjere, naići ćemo na primjer kćerke Seida b. El-Musejjiba, Allah mu se smilovao. Naime, kada je sa njom u brak stupio njen muž, koji je inače bio jedan od učenika njenog oca, ujutro nakon prve bračne noći, njen muž je ustao, uzeo svoj ogrtač i pošao da izađe, pa ga njegova supruga upita: ”Gdje ćeš?” On reče: ”Na naučni skup kod Seida, da stječem znanje.” Ona mu reče: ”Sjedi, barekallahu fike, ja ću ti prenijeti Seidovo znanje.”

Evo i primjera majke imama Eš-Šafije, Allah im se smilovao, koja je, prema saglasnosti svih predaja, bila izuzetno pobožna žena. Bila je najinteligentnija po prirodnoj urođenosti. Svjedočila je zajedno sa majkom Bišra el-Merisija u Mekki kod kadije, pa je kadija htio da ih rastavi i postavlja im pitanja zasebno o događaju kojem su prisustvovale. Eš-Šafijina majka se usprotivila i rekla: ”Kadijo, ti nemaš pravo na to, jer Uzvišeni Allah kaže:

I uzmite dva svjedoka između vas, pa ako ne nađete dva muškarca, onda jednog muškarca i dvije žene sa kojima ste kao svjedocima zadovoljni. Ako jedna od njih dvije pogrešno šta kaže, neka je druga podsjeti[21] ” Ovi i njima slični primjeri su mnogobrojni i njima se žena muslimanka može ponositi. Njih priznaju i nemuslimani. Autor knjige ”Civilizacija Arapa” navodi da je u abbasijskom periodu na istoku, a također i u okrilju Emevija u Endelusu, bilo mnoštvo žena koje su se odlikovale po naučnom i književnom zalaganju, a sve se to ubraja u jedan od dokaza pridavanja pažnje ženi u doba procvata arapske civilizacije.

Da li savremena žena može povratiti historiju i ponos svojih prethodnica vjernica, djelatnica, a to Allahu nije nimalo teško. Širenje islama neće se zaustaviti sve dok na Zemlji postoje musliman i muslimanka koji izgovaraju da nema drugog istinskog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik.

To neće biti ni po vašim željama, ni po željama sljedbenika Knjige; onaj koji radi zlo, bit će kažnjen za to i neće naći, mimo Allaha, ni zaštitnika ni pomagača, a onaj koji čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, ući će u Džennet i nikakva im nepravda neće biti nanesena.”[22]

Ovo je ta pažnja islama prema ženi koja živi u kući u okrilju svoje porodice počašćena, ponosna, a u kući svoga muža poštovana gospođa. Muž nastoji da joj obezbijedi opskrbu i hrani je hranom koju i on jede i oblači onako kako se i on oblači. Djeca nastoje da budu dobročinitelji prema njoj, da joj služe i usreće je.  Koliko je samo visoko ovaj stepen u odnosu na navodnu savremenu civilizaciju koja ženu ostavlja na putu da traži drugo utočište i licem je baca u pustinju koju okružuju vukovi sa svih strana. Molimo Allaha da nam sačuva naše blagodati, a On je Zaštitnik toga i moćan je to učiniti.

 

Druga hutba

Hvala Allahu koji je stvorio smrt i život da vas iskuša ko će bolje postupati. Učinio je noć i dan da se smjenjuju za one koji žele da pouku uzmu ili da zahvale. Svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha Jedinog, koji sudruga nema, On daruje kome hoće mušku djecu, a kome hoće žensku, a koga želi ostavi bez poroda. Uistinu On sve čuje i sve je moćan učiniti. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik, koji je ljude podučavao dobru i pozivao ih u njega. Pojasnio im je zlo i na njega ih upozoravao. Allahu, blagoslovi ga i daj mu mir kao i drugim vjerovjesnicima i poslanicima, njegovoj porodici, ashabima, tabiinima i muslimanima koji ga slijede po dobru do Sudnjega dana.

Muslimani i muslimanke! Pažnja prema ženi ne završava se na onome što je prethodno rečeno, već islam naređuje da se ukaže počast ženi kao majci, kćerki, supruzi, sestri, tetki po ocu, tetki po majci, od njenog rođenja do njene smrti.

Kada ona bude slabašna kćerka, bez moći i snage, njenom ocu i majci naređuje se da je lijepo čuvaju i ispune sve njene potrebe, za što će dobiti potpunu nagradu, jer su izvršavali naredbu i pazili svoje dijete bez protivljenja ili dosade.

Poslanik, r, kaže: ”Ko bude imao tri kćerke i bude im davao utočište, skrbio o njima i milostivo se ophodio, obavezan mu je Džennet.” Neki mu čovjek reče: ”A dvije kćerke, Allahov Poslaniče?” Reče: ”I dvije.”[23] Onaj ko bude izdržavao dvije kćerke doživjet će vrhunac, jer Poslanik, r, kaže za njega: ”Ko bude izdržavao dvije kćerke sve dok ne dožive punoljetstvo, doći će na Sudnji dan a ja i on ćemo biti poput ova dva” – pa je spojio dva svoja prsta. [24]

Kada djevojčica odraste, a potom kao djevojka postane supruga, islam joj također i tada posvećuje pažnju. Uživanje i zbližavanje njenog muža s njom smatra se najboljom ovosvjetskom slašću: ”Dunjaluk je uživanje, a najbolje uživanje na njemu predstavlja dobra žena.”[25]

Islam je bračni život učinio takvim da se oslanja na jake temelje ljubavi i samilosti tako da svi ljudski zakoni i sistemi ne mogu ovaj princip dostići. To je jedan od Allahovih dokaza, kao što Uzvišeni kaže:

I jedan od znakova Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost. U tome, zbilja, ima znakova za ljude koji razmišljaju.”[26]

Najpotpuniji vjernici su oni koji imaju najbolje ponašanje, kako obavještava Poslanik, r: ”Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”[27]

Ako je žena majka, onda je stavljena na stepen kojemu nema ravnog. Ona ima prednost, u odnosu na sve koji postoje, da se prema njoj lijepo ophodi i da se na nju pazi. Dobročinstvo prema majci, a i prema ocu, vezano je za Allahovo pravo da Mu se isključivo robuje:

Gospodar tvoj zapovijeda da samo Njemu robujete i da roditeljima dobročinstvo činite.[28] Oporuka o dobročinstvu i pažnji prema majci došla je sa neba:

A čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro; majka ga njegova tegobno nosi i tegobno ga rađa!”[29]

Posebna pažnja posvećuje se majčinom pravu, jer ona podnosi više teškoće:

”…majka ga njegova tegobno nosi i tegobno ga rađa!”[30]

Poslanik, r, ovo ponavlja tri puta, rekavši: ”Neka je ponižen! Neka je ponižen! Neka je ponižen, onaj koji doživi starost jednog ili oba roditelja a ne uđe u Džennet.”[31]

Ispravni prethodnici našega ummeta i njegovi odabranici shvatili su ova prava i vodili računa o njima na najbolji način svojim izrekama i djelima. Evo primjera Ibn Abbasa, t, koji kaže: ”Ne znam za djelo koje može više približiti Allahu, azze ve dželle, nego što je dobročinstvo prema majci.” Ibn Omer,t,  bio je u prisustvu čovjeka iz Jemena koji je činio tavaf oko Kabe noseći svoju majku na svojim leđima i govoreći: ”Ja sam njena potčinjena deva. Ako se uznemiri onaj koji jaše, ja se neću uznemiriti.”

Zatim je rekao: ”Ibn Omere, smatraš li da sam joj se odužio?” Omer reče: ”Ne, ni za jedan jauk prilikom poroda.”

Od Ebu Hurejre, t, rekao: ”Tako mi Onoga u čijoj je ruci Ebu Hurejrina duša, da nije džihada na Allahovom putu i hadždža i dobročinstva prema majci, volio bih da umrem kao sluga.”[32] Jedan od prenosilaca kod imama Muslima kaže: ”Do nas je došla obavijest da Ebu Hurejre, t, nije obavio hadždž sve dok nije umrla njegova majka, jer se stalno sa njom družio.”

Koje to zakonodavstvo mimo islama može dati ženi ovakav stepen? Koja prava joj mogu dodijeliti ljudi više nego što joj je dodijelio Gospodar svih ljudi?

Sestro muslimanko! Uzimajući u obzir razliku u pravima koja je ženi dodijelio Mudri i o svemu obaviješteni, te veliku zbunjenost i neusaglašenost kod onih koji zagovaraju prava žene, također postoji još jedna razlika koju je uočio jedan od učenih rekavši: ”Islamsko zakonodavstvo imalo je plemenit cilj i namjeru kada je ženi dalo njena prava bez ikakvog zakidanja ili korištenja njene ženstvenosti. U obje civilizacije, grčkoj i rimskoj, kao i u savremenoj zapadnoj civilizaciji dozvoljeno joj je da se pojavljuje u javnosti i da u društvu dođe do tjelesnih naslada svojom ženstvenošću, a ne radi priznanja njenih prava ili izražavanja počasti. Islam je ograničio opseg njenog miješanja sa muškarcima i njene pojave u društvima kada joj je dao njena prava, a nakon što joj je dao prava i zaštitio je, te proklamovao njenu počast, pazio je na sve ono na što ju je i podstakao u vidu djela, morala, kako bi to bilo u skladu sa njenim prirodno urođenim osobinama i kako ne bi u tome osjećala poteškoću.”

Allahu, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu kao što si blagoslovio Ibrahima i Ibrahimovu porodicu i daj blagodati Muhammedu i Muhammedovoj porodici kao što si dao blagodati Ibrahimu i Ibrahimovoj porodici između ostalih svjetova, a Ti si uistinu dostojan hvale i slave.

Allahu, oprosti vjernicima i vjernicama, živima i mrtvima od njih.

Allahu, pomozi islam i muslimane i udalji one koji vjeru ostavljaju.

Allahu, smiluj nam se, jer si Ti prema nama milostiv, a nemoj nas kazniti jer to možeš učiniti kada hoćeš.

Allahu, učini naša lica svijetlim na Dan kada će neka lica pobijeljeti, a neka pocrnjeti.

Allahu, ukaži nam počast, a nemoj nas zanemariti. Daj nam još više, a nemoj nam umanjiti, daj nam prednost, a nemoj davati drugima nad nama.

Allahu, mi se Tebi utječemo od poniženja, nesreće, lošeg određenja i radosti neprijatelja.

Allahu, Tebi pripada zahvala sve dok ne budeš zadovoljan, Tebi pripada zahvala poslije zadovoljstva i Tebi pripada zahvala kada si zadovoljan.

Allahu, ovome ummetu dadni razboritost kojom će biti ponosni oni koji su Tebi pokorni i biti upućeni oni koji čine grijehe, te će se njome naređivati dobro i odvraćati od zla.

Subhane rabbike rabbil-izzeti amma jesifun vesselamu alel-murselin, vel-hamdu lillahi rabbil-alemin!

 

 [1] En-Nisa, 131

[2] En-Nisa, 19

[3] Buharija i Muslim

[4] Ali Imran, 195.

[5] Prenose imami El-Buhari i Muslim

[6] En-Nisa, 1.

[7] Želi se kazati da su žene poput muškaraca u propisima, i da nema razlike među njima, osim u onim propisima koji su došli posebno vezano za žene.

[8] Ahmed, Albani kaže da je sahih

[9] En-Nahl, 97.

[10] El-Ahzab, 35.

[11] En-Nur, 2.

[12] El-Hudžurat, 11.

[13] En-Nur, 30-31.

[14] En-Nahl, 59.

[15] Et-Tekvir, 8-9

[16] El-En’am, 140.

[17] En-Nisa, 7.

[18] Prenose El-Buhari i Muslim

[19] Ez-Zumer, 9.

[20] Prenose imami El-Buhari i Muslim

[21] El-Bekare, 282.

[22] En-Nisa, 123-124.

[23] Buharija u Edebul-Mufred, lanac prenosilaca je vjerodostojan

[24] Muslim

[25] Muslim

[26] Er-Rum 21.

[27] Prenosi Et-Tirmizi, a El-Albani kaže da je dobar

[28] El-Isra, 23.

[29] El-Ahkaf, 15.

[30] El-Ahkaf, 15.

[31] Muslim

[32] Muslim


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865