Odbrana sunneta

Ehlul-bejt je čist od razvrata (2 dio)

1.4kviews

Piše: Halil ef. Makić

Odgovor na neistine koje je o mut`a braku iznose šiitski autoriteti koji djeluju među Bošnjacima –  “Teško toga dana lažljivcima.” (El-Mutaffifun) Ibn Mes‘ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Iskrenost vodi dobroti, a dobrota vodi u Džennet. Zaista čovjek iskreno govori (i radi) sve dok kod Allaha konačno ne bude upisan siddikom (potpuno iskrenim vjernikom). A laž vodi u pokvarenost, a pokvarenost i griješenje vode u Džehennem. Čovjek koji stalno laže, kod Allaha bude upisan teškim lažljivcem.” (Muttefekun alejhi)

Oprečnost šiitskih predaja o mut`a braku

Interesantno je zastati kod šiitskih predaja koje govore u mut`a braku i primijetiti strahovitu kontradiktornost za koju ne postoji nikakvo objašnjenje izuzev  to što se pozivanju na tukju (pretvaranje) časnih imama ehlul-bejta kada su davali svoje izjave.

Navest ćemo nekoliko šiitskih predaja koje bodre na mut`a brak i iznose njegovu vrijednost.

a) Veliki šiitski mudžtehid i autoritet El-Medžlisy u svom djelu “Biharu el-envar”, tom 100/306 , u poglavlju “9- Vrste brakova i u njemu potvrda mut`a i njegova nagrada…”, navodi  55  hadisa od kojih izdvajamo sljedeće:

19 – Sa ovim isnadom od Ahmeda ibn Muhammeda ibn Isa’a, od Muhammeda ibn El-Hasana, od Muhammeda ibn Abdullaha ibn Saliha ibn Ukbe, od njegovog oca, prenosi se da je on rekao Bakiru:

“Onaj koji praktikuje mut’a ima nagradu?“

Reče:

“Ako to čini radi Uzvišenog Allaha i kako bi oponirao tom i tom/fulana (misli se na sunnije), neće joj reći nijedne riječi a da mu Allah za to neće upisati jedno dobro djelo. Kada joj se primakne, Allah mu zbog toga oprosti jedan grijeh. A kada se okupa, Allah mu oprosti toliko grijeha koliko je puta voda prošla kroz njegovu kosu.“

Rekoh: “Koliki je broj njegovih dlaka?”

“Da”, reče on, “koliki je broj dlaka na kosi.”[1]

b)  21 – Sa ovim isnadom od Ahmeda ibn Alije prenosi se da je Bakir, a.s., rekao:

Rekao je Resulullah, s.a.v.s.:

Kada sam bio na Israu i Miradžu, susreo me Džibril pa je rekao:

“O Muhammede, Uzvišeni Allah kaže: ‘Već sam oprostio ženama koje praktikuju mut’u!’”[2]

Dotičnu predaju bilježi i šejh Es-Saduk u svom poznatom djelu “Men la jahduruhu el-fekih”.[3]

c)  Šejh Es-Saduk u djelu “Men la jahduruhu el-fekih”, 3/466, poglavlje “El-Mut`a”, bilježi:

4613 – Preneseno je “da mu´minu neće biti upotpunjen iman sve dok ne izvrši mut´u”.

Dakle, i iman nije potpun bez mut`a braka. I kako onda da oni željni “hajrata i budućeg svijeta” ne pohrle ovoj ogavnoj praksi?!

d)  22  – Rekao je Ebu Abdullah, a.s.:

“Nema tog čovjeka koji se naslađuje ženom (temette`a), a zatim se okupa, a da Allah od svake kapljice koja kane neće stvoriti sedamdeset meleka koji će činiti istigfar za njega sve do Sudnjeg dana te do Sudnjeg dana proklinjati onoga ko ga (tj. mut`u) izbjegava.”

I ovo je samo malo od mnogog u ovom značenju.[4]

Obratimo sada malo pozornost na nagrade koje se obećavaju onima koji praktikuju mut`u:

– za svaku riječ ima nagradu,

– oprost grijeha koliki je broj dlaka,

– ženama koje praktikuju mut`u već je oprošteno,

– od svake kapljice koja kane sa onog koji se okupa nakon spolnog odnosa iz takve veze, Allah stvara sedamdeset meleka koji do Sudnjeg dana mole za njega i do Sudnjeg dana proklinju onog ko ne praktukuje mut`u.

Šta reći za sve one koji mut`u nisu praktikovali i one koji je ne praktikuju?!

Pouzdano se zna da mut`a brak nisu praktikovali ni imami ehlul-bejta, a ni njihove žene (majke, sestre, kćeri).

Nijedan imam ehlul-bejta nije dijete rođeno iz mut`a braka.


Sada ćemo navesti predaje iz šiitskih originalnih knjiga u kojima se zabranjuje mut`a brak:

a) Poznati šiitski autoritet šejh Tusi u svom djelu “El-Istibsar” navodi sljedeći njihov hadis:

Prenosi Zejd ibn Alijj od svojih očeva da je Alija, r.a., rekao:

Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je meso domaćih magaraca i mut’a, (naslađivanje) sa ženama. ”

Kaže El-Tusi:

“Pojašnjenje ove predaje jeste da je shvatimo u svojstvu tukje (pretvaranja) jer se ona podudara sa mezhebima el-aame (tj. ehlis-sunne).”[5]

b)  Sličnu predaju isti ovaj autor navodi i u svom djelu “Tehzibul-ahkam”:

“Na dan Hajbera Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je meso domaćih magaraca i mut’u, (naslađivanje) sa ženama.”

Nakon što je naveo ovaj hadis, šejh Tusy kaže:

“Ova predaja je navedena na mjestu tukje i shodno onome što zastupaju šiitski neistomišljenici. A sigurno je znanje kod svakog onog ko čuje izvješća da je od vjere naših imama, a.s., dozvoljenost mut`a te nema potrebe pretjerivati u tome.”[6]

c)  Njihov pečat mudžtehida alame El-Medžlisi u svom kapitalnom djelu “Biharul-envar” navodi sljedeću predaju:

34 – Od Abdullah ibn Sinana prenosi se da je rekao:

Pitao sam Ebu Abdullaha, r.a., o mut’i, pa je rekao;

“Ne prljaj sebe (svoju dušu) njom.”

U istom tom djelu, istom poglavlju i na istoj stranici, u predaji 36. stoji da je Hišam ibn Hakem prenio od Ebu Abdullaha, r.a., da je rekao:

“To (tj. mut`u) kod nas ne praktikuje niko osim razvratnici (al-fevadžir)”. [7]

Za ove predaje njihovi autoriteti ne kažu da nisu autentične, već samo konstantuju da su to imami govorili pretvarajući se.

 

Gdje je dosljednost, principijelnost i iskrenost?

Zanimljivo je primijetiti kako se imamima časnog ehlul-bejta pripisuje nedosljednost u propisima i kako su svoje sljedbenike držali u podređenom položaju i kao one koje su samo eksploatisali za svoje strasti. I ne samo to, oni mut`u brak nisu željeli ni svojim ženama, sestrama, kćerima… Jedna predaja koju bilježe najpoznatiji šiitski autoriteti najbolje oslikava prethodno rečeno.

Al-Tusy u “El-Tehzibu” navodi da je Abdullah ibn Umejr el-Lejsy vodio diskusiju o mut´i sa imamom Ebu Džaferom, r.a., u kojoj mu je ukazao da je emir mu´mina Omer ibn El-Hattab, r.a., zabranjivao mut´u.

Nakon što je odbio takvo obrazloženje i pozvao se da to nije zabranio Resulullah, s.a.v.s., imam Ebu Džafer bio je izložen i drugom pitanju od ovog Abdullaha:

1081 – A raduje li te da to rade tvoje žene, tvoje kćeri, tvoje sestre i tvoje amidžične?”

Tada, kada su spomenute njegove žene i njegove amidžične, Ebu Džafer, a.s., se okrenuo (i otišao)“. U predaji kod El-Kulejnija stoji: “…pa se okrenuo od njega”.[8]

 

Ovo je zaista razvrat

Jedna od zastrašujućih stvari kod mut`a braka jeste i ta što mut`a brak muškarcima može biti halal i sa udatim ženama. Bez imalo stida, bez dostojanstva i bez strahopoštovanja prema Uzvišenom Allahu, Njegovom Poslaniku i Poslanikovom ehlul-bejtu šiiti u svojim originalnim knjigama čuvaju ove užasne potvore i laži.

Pogledajmo nekoliko primjera:

El-Medžlisi bilježi i ovo:

49 – Prenosi Eban ibn Tagleb da je Ebu Abdullah, a.s., upitan o lijepoj ženi koja se sretne na putu, a ne zna se ima li muža ili ne, i ne zna se je li bludnica, pa je rekao: “To nije tvoja obaveza. Na tebi je da joj vjeruješ o onome što ti ona kaže o sebi.”[9]

50- Prenosi Džafer ibn Muhammed ibn Ubejd el-Eš`arijj od svoga oca da je pitao Ebu Hasana, a.s., o mut`a braku.

Rekoh: “Da li mi je dozvoljeno općiti sa njom ako posumnjam da možda ona (ne)ima muža (da je već udata)?”

Pa je on, a.s, rekao: “Šta misliš kada bi je ti pitao za dokaz da ona nema muža? Da li bi to mogao?”

Kulejni nam bilježi ovo

2 – (10001) – Prenosi Mejser i kaže:

Rekao sam Ebu Abdullahu (a): “Sretnem ženu u zemlji gdje nikoga nema te joj kažem: ‘Imaš li muža?’, a ona kaže: ‘Ne.’ Da li da je oženim?”

“Da”, reče on, “njoj se vjeruje o njoj.”[10]

El-Tusi, prenoseći predaje o mut’i, donosi i ovo:

“A kada čovjek hoće da se sklopi mut’a brak, nije mu obaveza istraživati o njoj. Vjerovat će njenim riječima”:

17/1092 – Prenosi Muhammed ibn Ahmed od Alije ibn Senedija, od Usmana ibn Isa’a, od Ishaka ibn Ammara, od Fadla mevle Muhammeda ibn Rašida od Ebu Abdullaha, a.s., i kaže:

Rekao sam: “Ja sam sklopio mut’a brak sa ženom, pa sam onda pomislio da možda ona nema muža. Nakon istraživanja o tome, uvjerio sam se da ona ima muža“.

Reče (tj. Ebu Abdullaha): “A zašto si to istraživao?!”[11]

Je li moguće da su časni potomci Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, ovakome nečemu naučavali svoje sljedbenike?

Zamislite situacije: kad god vidite neku lijepu ženu, možete joj ponuditi mut`a brak i da je ne pitate je li ona već u braku ili ne.

Treba li većeg razvrata od ovog?!

Čovjek pošalje svoju ženu po neku potrebu u čaršiju i (ne)strahuje hoće li joj se ponuditi koji mut`adžija…!

Može li ovo biti vjera Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovog časnog potomstva?!

Ovih ogavnosti nije bio pošteđen ni tako poznati Homeini koji u svojoj knjizi “Tahrirul-vesile” piše:

Mes’ela br. 17.:
“Poželjno je da ona s kojom se ulazi u mut’a brak bude čedna mu’minka. Poželjno (mustehabb) je raspitati se, prije ulaska u taj brak, o njenom stanju; da li ona ima muža i je li u iddetu (pričeku) ili ne.
Ali raspitivati se o tome nakon tog braka je pokuđeno (mekruh). Međutim, raspitivati se o njenom stanju i oko toga istraživati nije uvjet za valjanost (takvog braka)”.[12]

 

Nastavit će se, inšallah[1] Ova predaja je i u djelu od šejha Es-Saduka “Mena la jahduruhu al-feqih”, 3/463, u poglavlju: “El-Mut`a”, hadis br. 4600.

[2] Dotično se djelo može naći i ovdje:  http://al-shia.org/html/ara/books/?mod=hadith&start=110&end=120

[3] Ovu predaju bilježi i šejh Es-Saduk u svom poznatom djelu “Men la jahduruhu elfekih”, 3/463, u poglavlju “El-Mut`a”, hadisi br. 4601.  Djelo može se naći i ovdje : http://al-shia.org/html/ara/books/?mod=hadith&start=180&end=190

[4] Pogledati: Biharu elenvar”, tom 100/306, od El-Medžlisija.

[5] ElIstibsar” u “Poglavljima o mut`i“, tom 3/511.  Djelo je dostupno i na ovoj stranici: http://al-shia.org/html/ara/books/?mod=hadith&start=10&end=20

[6]Tehzibulahkam”, 7/251 u poglavlju br. 23 – Vrste brakova, hadis br. 10(1085).

Djelo može se naći i ovdje : http://al-shia.org/html/ara/books/?mod=hadith&start=120&end=130

[7] Pogedati: El-Medžlisi, “Biharulenvar”, 100/318 , u poglavlju br. 10 “Propisi mut`e”.

[8] Pogledati: El-Tusi, “ElTehzibu”, 7/250 i 251,  u poglavlju br. 23 (vrste brakova) – br. hadisa 1081.

Istu predaju navodi i El-Medžlisi u “Biharu elenvar”, 100/317 i 318, br. hadisa 31 ( poglavlje 10 – propisi mut`e), te El-Kulejni u u svom “ElKafiju” u “Ebvabu el-mut`” 5/449, hadis br. 4-9945.

Oba ova djela mogu se naći ovdje:  http://al-shia.org/html/ara/books/?mod=hadith&start=160&end=170

[9] Pogledati: El-Medžlisi, “Biharu el-envar”, tom 100/306 , u poglavlju 9- “Vrste brakova i u njemu potvrda mut`e i njegova nagrada…”

Ovu predaju zabilježio je i njihov najveći hadiski autoritet Kulejni u svom djelu “El-Kafi”, 5/462  poglavlje: “Enneha musaddaqatun fi nefsiha /Njoj se vjeruje o njoj” br. 1 – (10000)

[10] Kulejni u svom djelu “El-Kafi”, 5/462 poglavlje: “Enneha musaddakatun fi nefsiha /Njoj se vjeruje o njoj”

[11]El-Tehzibu”, 7/253u poglavlju br. 23 (vrste brakova) – br. hadisa 1092.

[12] Pogledati: “Tahrirul-vesile” tom 2, u Kitabun-nikah, “Govor o privremenom braku”.   http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=13


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865