Rekaik

Duša bez vjere je nestabilna, nervozna, izgubljena i preplašena

519pregledi
Priredio: Sead ef. Jasavić

Duša bez imana i bez vjere nije stabilna, nervozna je, izgubljena i uplašena. Nestabilna je zbog toga što je duša bez vjere poput praznog broda s kojim se vjetrovi na morskoj pučini igraju. Kako koja vremenska promjena nastupi, brod se klati čas ulijevo čas udesno.
   
Ono na što se nikako nije obraćala pažnja sada dolazi glave ovom brodu, koji ne nalazi ništa što će ga ustabiliti i do sigurnosti kopna dovesti. Svaka duša koja se prihvati nekih zakona u ponašanju i odreðene metodologije u vjerovanju, a nisu u pitanju zakoni i metodologija koju je Allah dž.š., propisao vjernicima, bivajući samo na taj način zadovoljan njima, zbog čega je i slao tolike poslanike – neće postići svoje želje, niti će sama duša biti odmorna, niti će se postići kakav cilj u svome životu!

Ono s čime je Allah dž.š., jedino zadovoljan jeste Njegova Knjiga ispravna, koja ni s početka ni s otraga ne sadrži u sebi ikakvih nepravilnosti; objava je to od Veličanstvenog i Mudrog. U sklop navedenog spada i sve ono što nam je Mustafa-Muhammed s.a.w.s., dostavio kao objavu od svoga Gospodara, pojašnjavajući nam Allahov dž.š., zakonik, šeri’at, radi ostvarenja dobra kod ummeta, spašavajući ih od zabluda i lutanja, liječeći njihove duše i prsa. Samo uz ova dva izvora života, duša može biti stabilna, i može se normalno krećati, bivši potpuno sigurnom po svoju sadašnjost ali i po svoju budućnost.

Nervozna je zbog toga što je Allah dž.š., u svakom čovjeku pohranio osjećaj i želju za imanjem dobre budućnosti kao i strah od eventualnih neželjenih posljedica, kako bi se u tom pravcu i kretao. čovjek ide čas lijevo čas desno kako bi pronašao makar djelić onoga što će ostvariti njegovu nadu ili će mu dati odmora za njegovu dušu. Ovu duševnu nervozu i nestabilnost ne može otkloniti ništa osim jekina – pravog i dubokog ubjeðenja, koji je jedino u stanju da otkloni ono što proizvodi nervozu kao i ono što proizvodi nervoza.

Vjerovanje u Allahove dž.š., odredbe, bile one dobre ili zle, uz imanje ubjeðenja da su Allahove dž.š., odredbe neizostavno ostvarive, uz iskreno zadovoljstvo svim onim što nam je Allah dž.š., udjelio – to su najjači stubovi na koje se oslanja jekin – pravo i duboko ubjeðenje, kako se to inače navodi u Ibnu Abbasovom r.a., hadisu.

Izgubljena je zbog toga što svaka osoba koja se kreće bez upute i bez spoznaje Allahovog dž.š., šeri’ata, kojeg je propisao robovima Svojim – takav je poput čovjeka koji je krenuo na put ali ne zna puta ni pravca! Putevi vjere – ‘ibadeta i ‘akide, su poput puteva koji vode iz mjesta u mjesto. Onaj ko se zaputi poznatim putem, prateći znakove i upute taj se sigurnim putem zaputio, dok svi drugi putevi mogu učiniti da se izgubimo ili da nam duša živčano popusti. Putovanje takvim nesigurnim putem plaši dušu jer se ona boji po sebe od raznih loših posljedica, boji se po svoj život i svoj imetak, kao što Allah dž.š., i kaže: “I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega i držite, i druge puteve ne slijedite, kako vas ne bi odvojili od puta Njegova – eto, to vam On nareðuje, da biste se grijeha klonili.«” (el-En’am, 153.)

Nema mira i sigurnosti za pojedinca i zajednicu bez imana i vjerovanja u Allaha dž.š., i bez slijeðenja Njegovog šeri’ata. Vjernik je neprestano u životnoj sigurnosti i smirenosti, zbog toga što je vjernik taj koji predaje život svoj Allahu dž.š., zadovoljan je Njegovim odlukama, pokoran je Njegovom šeri’atu, i nada se Njegovim nagradama.

Osoba koja je izgubila iman i koja ostala je bez prave i iskrene vjere – kako da bude mirna!? Kako da bude mirna a ne vjeruje u Allaha dž.š., Veličanstvenog, u čijoj je ruci sva vlast nad svim što postoji. Osoba bez vjere se neprestano plaši po sebe i svoj imetak, a ako je kakva nesreća snaðe namah skrene i popusti psihički ili fizički!

Osoba bez imana se ne nada sevabima i nagradama od Allaha dž.š., tako da je ona hem što je nestabilna a hem je u neprestanoj nesreći i patnji. Allah dž.š., kaže: “Biće sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s mnogoboštvom ne pomiješaju; oni će biti na pravome putu.” (el-En’am, 82.)

Prvi put objavljeno: subota, 24 Siječanj 2009 00:15