Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-content/themes/minbertheme/templates/template_single_post.php on line 1084
Hutbe

Dova i koristi dove

1.7kviews

Preveo: Aljo ef. Cikotić
Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, koji je naredio dovu i obećao da će je uslišiti. Svjedočim da nema istinskog boga osim Allaha, Jedinog, koji nema sudruga i koji je vjernicima obećao nagradu, a nevjernicima kaznu. Svjedočim da je Muhammed, Njegov rob i poslanik, neka je Allahov blagoslov na njega, njegovu porodicu i ashabe.
Allaha se bojte, draga braćo, i znajte da je dova jedna od najvrednijih vrsta ibadeta. Nu’man ibn Bešir, , prenosi da je Vjerovjesnik rekao: “Dova je ibadet”, a zatim je proučio:

“Gospodar vaš je rekao: ‘Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi ibadet čine – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi.'”  
U mnogim ajetima Allah naređuje da Mu se upućuje dova i obećava da će je primiti, pohvalio je svoje vjerovjesnike i poslanike riječima:

“I odazvasmo mu se i, izliječivši mu ženu, Jahjaa mu poklonismo. Oni su se trudili da što više dobra učine i molili su Nam se u nadi i strahu, i bili su prema Nama ponizni.”  
Uzvišeni nas obavještava da je blizu, da se odaziva molbi onoga koji Ga moli, pa kaže:

“A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na pravom putu.”  
Uzvišeni Allah naredio je da Mu se upućuju molbe, posebno u teškim prilikama, jer niko drugi nije u mogućnosti otkloniti nedaće i nevolje:

“Onaj koji se nevoljniku, kad Mu se obrati, odaziva, i koji zlo otklanja.”  
Ukorio je one koji zapostavljaju dovu u teškim prilikama:

“I Mi nijednog vjerovjesnika u neki grad nismo poslali a da stanovnike njegove neimaštinom i bolešću nismo kaznili da bi se pokajali”

“A poslanike smo i narodima prije tebe slali i neimaštinom i bolešću ih kažnjavali ne bi li poslušni postali. Trebalo je da su poslušni postali kad bi im kazna Naša došla! Ali, srca njihova su ostala tvrda, a šejtan im je lijepim prikazao ono što su radili.”  
U tome se ogleda milost i plemenitost Uzvišenog Allaha, koji naređuje Svojim stvorenjima da Ga mole jer su oni ovisni od Njemu, a On je potpuno neovisan:

“O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je nezavisan i hvale dostojan”

“Allah je bogat, a vi ste siromašni…”  U hadisi-kudsijju Uzvišeni kaže: “Robovi Moji, svi ste vi zalutali osim onoga koga Ja uputim, pa Me molite za uputu, uputit ću vas. Robovi moji, svi ste vi gladni osim onoga koga Ja nahranim, pa Me molite da vas nahranim, nahranit ću vas. Robovi moji, svi ste vi goli osim onoga koga Ja odjenem, pa tražite da vas odjenem i Ja ću vas odjenuti. Robovi moji, vi zaista griješite noću i danju, a Ja praštam sve grijehe, pa tražite od Mene oprost, oprostit ću vam.”  
Allaha molite, Allahovi robovi, i znajte da treba ispuniti uvjete da bi dova bila primljena. Allah obećava da će primiti dovu onome ko Ga moli, a Allah će ispuniti obećanje Svoje. Ukoliko se dova ne prima, to je znak da rob ima neki nedostatak koji treba otkloniti kako bi ispunio uvjete da mu dova bude primljena.
Neki od razloga što se dova roba ne prima jesu neizvršavanje Allahovih propisa kako treba i činjenje haram djela i grijeha. Sve to udaljava čovjeka od Allaha, a kada ga zadesi kakva nedaća, čudi se zašto mu se dova ne prima. Vjerovjesnik veli: “Znaj za svoga Gospodara kada si u dobru, znat će On za tebe kada si u nevolji.”  Poruka hadisa je da treba činiti dobra djela i voditi računa o Allahovim propisima kada smo zdravi i u dobru, tako jača naša veza sa Allahom, pa će On znati za nas kada smo u nedaći, te će je otkloniti od nas.
U hadisi-kudsijju Uzvišeni veli: “Najdraže čime mi se Moj rob može približiti jesu farzovi, ono što sam mu naredio. Moj rob se Meni neprestano približava nafilama – dobrovoljnim ibadetima, sve dok ga ne zavolim, a kada ga zavolim, njegova ljubav prema Meni prevlada pa njegov sluh, kojim sluša, bude samo radi Mene; ruka njegova kojom prihvata, čini to samo radi Mene; noga njegova kojom korača, korača samo radi Mene. Ako od Mene nešto zatraži, Ja mu udovoljim, a ako se Meni utječe, Ja ga zaštitim.”  
Ko se lijepo ophodi prema Allahu u periodu kada je zdrav i u dobru, Allah bit će mu u pomoći kada bude u nevolji. Uzvišeni govori o Junusu kada ga je progutala riba:

“I da nije bio jedan od onih koji Allaha hvale, sigurno bi ostao u utrobi njenoj do Dana kad će svi biti oživljeni.”  Da nije bio poznat po dobru, po namazu i ibadetu, u periodu prije toga, utroba ribe bila bi mu kabur do Sudnjega dana.
Dobri naši preci govorili su: ”Sjećajte se Allaha i spominjite Ga kada ste u dobru pa će se On sjetiti vas kada budete u nevolji.” Junus spominjao je i hvalio Allaha pa kada je dospio u utrobu ribe, Uzvišeni je rekao: “I da nije bio jedan od onih koji Allaha hvale, sigurno bi ostao u utrobi njenoj do Dana kad će svi biti oživljeni.”  Faraon je bio nepokoran, nije spominjao Allaha:

“A on, kad se poče daviti, uzviknu: ‘Ja vjerujem da nema boga osim Onoga u kojeg vjeruju sinovi Israilovi i ja se pokoravam!”‘, a Uzvišeni mu odgovara:
“Zar sada, a prije si neposlušan bio i razdor sijao?!”  
Jedan od najvećih razloga zašto se dova ne prima jeste jedenje i pijenje harama i oblačenje haram odjeće. Vjerovjesnik kaže: “Čovjek dugo putuje, raščupan je i prašnjav, diže ruke prema nebu: ‘Gospodaru! Gospodaru!’, a hrana mu haram, piće mu haram, odjeća mu haram, othranjen na haramu, pa kako da mu bude dova primljena radi toga!?”  
Abdullah, sin imama Ahmeda, u knjizi Zuhd veli: “Zadesio je belaj sinove Israilove te su zbog toga izašli izvan naselja da mole. Allah je objavio njihovom poslaniku da im prenese sljedeće: “Izašli ste na visoravan prljavih tijela, podižete ruke ka Meni uprljane krvlju i sa kojima ste svoje kuće napunili haramom. Sada, kada je Moja srdžba prema vama žestoka, samo ćete od Mene biti još dalji.”
Uzmimo pouku, draga braćo, prekontrolišimo sebe: kako stječemo imetak, kakvu hranu jedemo, kakvo piće pijemo, čime svoja tijela hranimo. Jedimo ono što je čisto i halal, pijmo halal i oblačimo se na propisan način da bi nam Allah ukabulio dove.
Jedan od razloga što se dova ne prima jeste i izostanak iskrenosti prilikom upućivanja dove Allahu:
“Molite se zato Allahu, iskreno Mu ispovijedajući vjeru – pa makar to nevjernicima bilo mrsko”  
“Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome!”  
Onima koji se pored Allaha mole kipovima, umrlima, evlijama, turbetima, dobrim ljudima, tražeći direktno od njih ili preko njih kakvo dobro, kao što to rade obožavaoci kaburova, dova neće biti primljena kada je budu Allahu upućivali, zato što je ne čine iskreno radi Allaha. Uzvišeni Allah nije propisao da Mu se dova upućuje uz nečije posredništvo, kao da kazu molimo Te radi tvog roba, ili Njegovim pravom kod Tebe ili nekom novotarskom dovom . Allah se takvim dovama neće odazvati, jer su njihove dove novotarske. Allah takve dove nije propisao, niti je naredio da se On moli uz nečije posredništvo, već da to činimo direktno Njemu:

“A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na pravom putu”

“Gospodar vaš je rekao: “Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi ibadet čine – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi”  
Jedan od razloga što se dova ne prima jeste i nemarnost prilikom upućivanja dove. Od Ebu Hurejre da je Vjerovjesnik rekao: “Molite Allaha ubijeđeni da će vam dova biti primljena, a znajte da Allah ne prima dovu nemarnog srca.”
Razlog odbijanja dove jeste i odsustvo naređivanja dobra i odvraćanja od zla. Huzejfe ibnul-Jeman prenosi da je Vjerovjesnik rekao: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, ili ćete naređivati dobro i odvraćati od zla, ili će vam Allah poslati kaznu pa ćete Ga moliti, ali vam se neće odazvati.”  Imam Šemsuddin Muhammed bin Ebi Bekr Ibn Kajjim, rahimehullah, veli: “Dova je najznačajnija za odbijanje nedaća, a dobijanje željenog. Nekada izostane efekat dove zbog određenih slabosti: zato što sadrži nešto što Allah ne voli, zbog slabosti srca, zato što nije iskreno upućena Allahu, ili nije upućena u pravo vrijeme pa je poput labavog luka iz kojeg izbačena strijela ne odleti daleko. Razlog su i haram hrana, grijesi, nemarnost, pretjerana obuzetost igrom i zabavom.
Dova je najkorisniji lijek. Ona je neprijatelj belajima i nevoljama, odagnava ih i liječi. Sprečava da se dogode ili ih eliminiše, umanjuje ih kada se dese. Ona je oružje vjernika.”
Ibn Omer prenosi da je Vjerovjesnik rekao: “Dova koristi za ono što se dogodilo i za ono što se još uvijek nije desilo, zato, Allahovi robovi, budite brižni prema dovi!”  
Dova spada u najznačajnije vidove ibadeta. Onaj ko je ne čini, ohol je, tvrda srca i daleko od Allaha i to će biti razlog za njegov ulazak u Džehennem:
“Gospodar vaš je rekao: ‘Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi ibadet čine – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi.”  
Dova je uzrok za ulazak u Džennet. Uzvišeni kaže:

“I obraćat će se jedni drugima i jedni druge će pitati: ‘Prije smo među svojima strahovali’ – govorit će – ‘pa nam je Allah milost darovao i od patnje u ognju nas sačuvao; mi smo Mu se prije klanjali, On je, doista, dobročinitelj i milostiv.'”  
U ovim ajetima Uzvišeni govori o stanovnicima Dženneta koji će međusobno razgovarati o stanju na dunjaluku, šta su radili i o uzroku koji je bio presudan za njihov ulazak u Džennet. Jedni će kazati da je razlog njihovog ulaska u Džennet to što su se na dunjaluku bojali svoga Gospodara, Njegove kazne, pa su izbjegavali grijehe, a radili dobra djela. Allah podario im je uspjeh i sačuvao ih patnje u ognju iz dobrote Svoje, ali i zbog toga što su Ga na dunjaluku molili da ih sačuva džehennemske patnje i da ih uvede u Džennet.
Molite Allaha poštovana braćo, i iskreno Mu upućujte dove!

“Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli On one koji se previše glasno mole. I ne pravite nered na Zemlji, kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela čine.”  

Druga hutba

Hvala Allahu na Njegovim blagodatima i dobroti. On prima dove onih koji Ga mole i voli bogobojazne. Svjedočim da nema istinskog boga osim Allaha, Jedinog, koji nema sudruga, istinskim svjedočanstvom, i svjedočim da je Muhammed, Njegov rob i poslanik, najbolji molitelj i najbogobojazniji od svih stvorenja, neka je Allahov blagoslov na njega, njegovu porodicu i sve ashabe.
Poštovana braćo, Allaha se bojte i znajte, Allah vam se smilovao, da je potrebno ispuniti određene uvjete da bi dova molitelja bila primljena. Imam Ibn Kajjim, rahimehullah, veli: “Ukoliko je prilikom upućivanja dove srce potpuno predano, ukoliko se čini u jednom od šest vremena kada se dova prima – u zadnjoj trećini noći, za vrijeme ezana, između ezana i ikameta, nakon farz-namaza, u vremenu kada se imam penje na minber petkom pa sve do kraja džuma-namaz, period poslije ikindija-namaza pred kraj dana – ukoliko se čini skrušeno, ponizno, okrenut prema Kibli, pod abdestom, podignutih ruku prema nebu, počinjući sa zahvalom Allahu, i salavatom na Poslanika, a nakon dove udijeli sadaka – dova će biti primljena, pogotovo kada sadrži riječi koje je spomenuo Allahov poslanik Muhammed , da su posebno važne, kao što je Allahovo uzvišeno ime.”
Draga braćo, dovimo da nas Allah oslobodi od nedaća i nevolja, da nam podari pobjedu nad neprijateljem. Upućujte dove što više za sebe i svoju braću muslimane! Allah je blizu i prima iskrene dove. Nemojte nikome činiti nasilje jer se dova mazluma – osobe kojoj je počinjeno nasilje – prima. Allahov Poslanik, kaže: “Čuvaj se dove mazluma, jer između nje i Allaha nema zastora.”  
Nemojte, draga braćo, jedni drugima činiti nasilje. Znajte da je najbolji govor Allahova Knjiga, najbolja uputa je uputa Allahovog Poslanika. Allahu moj, blagoslovi Muhammeda i rod Muhammedov kao što si blagoslovio Ibrahima i rod Ibrahimov, zaista si Ti hvaljen i slavljen.
Allahu moj, neka si zadovoljan sa pravednim halifama: Ebu Bekrom, Omerom, Osmanom i Alijom, neka si zadovoljan i sa ženama Vjerovjesnika, majkama vjernika, i ostalim ashabima i svima koji ih slijede u dobru.
Allahu moj, smiluj se vjernicima i vjernicama, živima i mrtvima!
Allahu moj, pomozi islam i muslimane, a ponizi one koji ponižavaju vjeru!
Allahu, pomozi našu braću muslimane na svakom mjestu, Allahu, daj im izbavljenje!

Allahu primi od njih njihove šehide. Allahu, spusti na njih Svoju milost, zadovoljstvo i oprost, o Istinski Bože.

Allahu, smiluj se njihovom malodobnom i budi blag prema njihovom starijem!

Allahu, sačuvaj njihove žene i zaodjeni ih u odjeću zdravlja i oprosta.

Allahu moj, smiluj nam se jer si Ti prema nama milostiv, a nemoj nas kazniti iako Ti to možeš.
Allahu moj, osvijetli nam lica na Dan kada će neka lica biti svijetla, a neka potamnjela.
Allahu moj, utječemo Ti se od tuge, nesreće i neprijatelja. Allahu moj, neka Ti je hvala sve dok ne budeš zadovoljan, i neka Ti je hvala i nakon zadovoljstva. Allahu moj, podari ovom ummetu ambijent u kojem će vjernici biti uzdignuti, gdje će se naređivati dobro, a od zla odvraćati.
Veličanstven je Gospodar tvoj, Dostojanstveni, i daleko od onoga kako Ga predstavljaju oni, i mir poslanicima i hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova!


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835