Hadis

Dobra djela na osnovu slabih (daif) hadisa

434pregledi
Piše: Smail L. Handžić

U posljednje vrijeme često sam imao priliku nailaziti na praktične primjere gdje se javno – respektabilnim i velikim masama ljudi – prezentuju riječi, djela, osobine ili prešutna odobrenja od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, a što zapravo spada u neku od brojnih vrsta proglašenih slabih hadisa (u nastavku „daif“).
Često su se na osnovu istih, ili izvlačile velike pouke, ili argumenti za razumijevanje određenih temeljnih načela islama, ili se pozivalo na činjenje određenih dobrih djela…  Moje čuđenje obično bi kulminiralo onda kada bih shvatio da se osoba koja te hadise javno prezentuje, ne pridržava osnovnog kodeksa ponašanja prilikom njihovog citiranja, „zanemarujući“ (uvjetno rečeno) brojne greške koje bi uglavnom uslijedile prilikom izvlačenja njihovih pouka i poruka.

Ovim putem želim da publikujem neka mišljenja islamskih učenjaka o osnovnom bontonu koji se veže za citiranje daif hadisa, želeći, prije svega, da se osobno okoristim, a onda i da podučim neuke o ovom propisu. Molim Allaha da me u tome pomogne, i da korist od ovog djela upotpuni i umnogostruči!

Šta je to daif hadis?

Prije svega, neophodno je da ukažemo na terminološko značenje daif hadisa! Daif hadis je svaki hadis (riječi, djela, osobine i prešutna odobrenja Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme) koji u sebi ne obuhvata osobine hasen (dobrog) hadisa, zbog izostanka nekog od njegovih neophodnih uvjeta (Tejsiru mustalahi-l-hadis, str. 63). Uzgred kažimo i to da postoji mnogo vrsta među samim daif hadisima, s obzirom da se njihova slabost razlikuje zavisno od jačine slabosti koja se veže za samog prenosioca, ili pak sadržaja hadisa koji se na neki od spomenutih načina dovodi u vezu sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve selleme. Među tim vrstama, najgora je vrsta apokrifnog – izmišljenog – hadisa (mewdu’).

Propis prezentovanja ili djelovanja na osnovu daif hadisa

Islamski učenjaci različito pristupaju shvatanju ovog pitanja. Dok neki općenito zabranjuju njihovo citiranje, a samim tim i djelovanje na osnovu njihovih pouka, s druge strane većina islamskih učenjaka drži za najispravnijim mišljenje da je dozvoljeno citirati i postupati na osnovu daif hadisa ukoliko se oni isključivo odnose na činjenje dobrih djela i uz pridržavanje za osnovne uvjete koji se tiču dozvole tog čina.

Oni učenjaci koji općenito zabranjuju prezentovanje i upotrebu daif hadisa, svoje razmišljanje oslanjaju na jasnu činjenicu da takav hadis na scenu iznosi samo sumnju i pretpostavku koja je već proglašena odbačenom i slabom među autoritativnim učenjacima hadiske znanosti, pa ako se radi o sumnji i pretpostavki, zašto na osnovu nje „argumentirano“ plasirati dozvolu za činjenje nekog djela!? Zašto bi se takvo što dozvolilo ukoliko smo ubijeđeni u istinitost riječi Uzvišenog gdje se izražava jasna pogrda sumnje i sumnjičavosti, a koje u prijevodu značenja glase: „…a pretpostavka u odnosu na istinu baš nimalo ne koristi.“ (En-Nedžm, 28) i u riječi: „oni se povode samo za pretpostavkama…“ (En-Nedžm, 23). Također, prilika je da se spomenu i Poslanikove, sallallahu alejhi ve selleme, riječi: „Čuvajte se sumnje, jer doista sumnja spada u najlažniji govor!“ (Buharija i Muslim)

Osim toga, brojne su štetnosti koje mogu uslijediti nakon dozvole citiranja i djelovanja na osnovu daif hadisa. Spomenut ću samo neke:

–     Pripovijedanjem daif hadisa dolazi do nereda ili grešaka kada je u pitanju izbor prioriteta u činjenju dobrih djela. Postoji realna opasnost da se, primjera radi, dadne prednost zikru – spominjanju Allaha, naspram borbe na Allahovom putu. Bilo bi to zbog pretjerivanja koje je bilo u znaku nekog daif hadisa koji govori o vrijednostima zikra!
–    Često se u daif hadisima nalazi već spomenuta pretjeranost i uveličavanje, koje se uglavnom odnosi na nešto na što se treba podstaći ili od čega se treba odvratiti! Pedagozi i prosvjetni radnici dobro znaju kakve loše posljedice u odgoju pojedinca ovakva praksa donosi.

Možda je to bio i glavni razlog zbog čega su učenjaci zabranjivali druženje sa onima koji pripovijedaju priče. Imam Muslim je u uvodu za svoj Sahih zabilježio predaju od Asima, da je rekao: „Nemojte sijeliti sa pripovjedačima priča!“, a to su bile osobe koje bi unutar džamija prenosile priče o događajima koje bi obično potkrepljivali hadisima ne praveći razliku između onih koji su vjerodostojni (sahih) i onih koji su (daif).

Uvjeti za pripovijedanje daif hadisa

Ukoliko bismo i prihvatili dozvolu pripovijedanja daif hadisa, a samim tim i činjenja dobrih djela na koje takvi hadisi podstiču, ne bismo smjeli zanemariti postojanje uvjeta koji se postavljaju pred dozvolu tog postupka. Među njima su i sljedeći uvjeti:

1.    Da slabost u takvom hadisu nije žestoka i velika. U tom smislu, nije dozvoljena upotreba hadisa koje prenose osobe koje su proglašene lažljivcima, ili onim na koje se sumnja u njihovu lažljivost, ili onim od kojih se prenosi njihova podložnost čestim i velikim greškama itd. Dakle, pojednostavljeno značenje ovog uvjeta jeste da nije dozvoljeno prezentovati daif hadis osobi koja nije dovoljno znana i upućena u hadisku nauku, s obzirom da je znanje o veličini slabosti daif hadisa dostupno samo znalcu o detaljima tog hadisa.
2.    Da se pouka iz daif hadisa tiče već priznatog i vjerodostojnog temelja o nekom djelu. To znači da nije dozvoljeno prezentovati, a samim tim ni djelovati na osnovu daif hadisa koji pozivaju na činjenje nekih novih oblika obredoslovlja (ibadeta), a koji prethodno nisu potvrđeni i utemeljeni vjerodostojnim hadisom.
3.    Da se, prilikom postupanja na osnovu daif hadisa, ne smatra nepobitnost utemeljenosti tog djela u Šerijatu, već se treba imati na umu želja za činjenjem već potvrđene vrste naklonosti Uzvišenom Allahu.
4.    Da se jasno naglasi i objasni auditoriju da se prezentuje hadis koji je među autoritetima hadiske znanosti, usljed određene manjkavosti, proglašen slabim.

Nažalost, mnogi i ne znaju za ove uvjete, a kamoli da se pridržavaju istih! Upitajmo se, da li smo možda već nekada slagali na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sa džamijskog minbera, u mektebu, učionici, u dvorani za javne tribine, uz kahvu i otvoreni razgovor i sl.?! Da li smo nekome, prezentujući daif hadise, a ne pridržavajući se spomenutih uvjeta, pomogli da pogrešno razumije Allahovu vjeru islam, ono što je isključivo vlasništvo Gospodara svih svjetova!? Razmislimo, i donesimo najbolju odluku koja će nam osvjetljavati našu budućnost.

Molim Allaha da nas poduči ispravnom i korisnom znanju, da ga djelima potvrđujemo i ponavljamo… AMIN!!!

Prvi put objavljeno: četvrtak, 26 Veljača 2009 05:18

X