Hadis

Djela za koja slijedi nagrada i nakon smrti

1.74Kpregledi
Priredio: Sadik Turković

Velika Allahova blagodat prema vjernicima ogleda se u mnoštvu i raznolikosti dobrih djela pomoću kojih se Allahov rob približava Allahu na dunjaluku, a za neka od tih djela čovjek biva nagraðen i nakon smrti. Jer kada ljudi napuste ovaj dunjaluk i presele se u kabure, sa sobom nose samo svoja djela, bila dobra ili loša, i za to će biti pitani.

Bilježe Buharija i Muslim od Enesa, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Mejita prati troje: porodica, imetak i njegova djela. Dvoje se vraća nakon dženaze, a ostaje jedno: vraćaju se porodica i imetak, a sa njim ostaju njegova djela.” Nekim ljudima i nakon smrti ne prestaju dobra djela, tas njihovih djela neprestano se uvećava. Kako je to lijepa nagrada za one sretne i uspješne! Allahov Poslanik, alejhis-selam, spomenuo je sedam stvari za koje će čovjek imati nagradu i nakon smrti. Bilježi Bezar u svom Musnedu od Enesa b. Malika, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: “čovjek će za sedmero imati nagradu i nakon smrti: za korisno znanje koje ostavi iza sebe, za sprovoðenje  rijeke (vode) u odreðeno mjesto, za kopanje bunara, za sadnju voćke (palme), gradnju mesdžida, za uvakufljenje Mushafa, za dobro odgojeno dijete koje će dovu činiti za roditelja.” Albani ga je ocijenio dobrim u Sahihul-džami, broj 3597.

Bilježi Ibn Madže od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: “…Onaj ko sagraditi konačište (han) za musafire, ko udijeli sadaku (milostinju) od svog imetka za vrijeme života – imat će nagradu za to i nakon smrti.” Albani ga je ocijenio dobrim u Sahihu Ibn Madže, br. 198.

Bilježi Muslim od Selmana el-Farisija, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Jedan dan na Allahovom putu vredniji je od mjesec dana ibadeta i posta u njemu, a onaj ko  preseli imat će nagradu za ono što je radio dok je bio na Allahovom putu i bit će sačuvan iskušenja u kaburu…”

Kaže imam Sujuti da se čovjeku kada napusti ovaj dunjaluk prekidaju sva njegova djela osim u deset slučajeva, odnosno djela se ne prekidaju: onome ko ostavi korisno znanje, hairli dijete koje će činiti dovu za roditelje, onome ko zasadi palmu, ko udijeli trajnu sadaku, ko uvakufi Mushaf, onome ko preseli čuvajući granicu od neprijatelja, ko iskopa bunar, ko sprovede vodu do odreðenog mjesta, ko sagradi konačište (han) za musafire i onome ko sagradi mesdžid u kome će se Allah veličati.
Stoga, dragi brate i cijenjena sestro, dobro razmisli o ovim stvarima i potrudi se da i ti uradiš nešto od toga dok si još u mogućnosti, prije nego što se život ugasi.

Prvi put objavljeno: subota, 21 Lipanj 2008 10:12

X